Aplinkosaugos teisė

Studijų programos kryptis
Teisė
Valstybinis kodas
6211KX008
Suteikiama kvalifikacija
Teisės magistras (Teisės krypties)
Studijų trukmė
Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
984 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Aplinkosaugos teisės studijos, skirtos parengti teisės magistro kvalifikacinį laipsnį turinčius specialistus, sugebančius spręsti aktualias teorines bei praktines aplinkosaugos teisės bei efektyvaus gamtos išteklių naudojimo problemas, kylančias valstybės valdymo, administraciniame ir privačiuose sektoriuose. Taip pat šios srities profesionalai gebės analizuoti ir vertinti asmens elgesį ir veiklą, remiantis ES ir nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkosaugos sritį.

Šios antrosios pakopos studijos, orientuotos į aplinkosaugos teisė profesinių kompetencijų, tokių kaip: gebėjimas kritiškai ir objektyviai vertinti mokslo pasiekimų aplinkosaugos srityje bei teisinio reguliavimo santykį; darnaus visuomenės vystymosi ir šiuolaikinės aplinkos apsaugos principų pritaikymas; aktyvus dalyvavimas viešojo administravimo ir aplinkos apsaugos politikos formavime ir jos įgyvendinime. Aplinkosaugos teisės specialistai gebės kvalifikuoti teisės pažeidimą aplinkosaugos srityje ir kvalifikavimą pagrįsti nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis bei teisiniais argumentais. Studijos vyksta sesijomis. 

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Įgyta kvalifikacija Aplinkosaugos teisės magistrantūros programos absolventui suteikia teisę pretenduoti į teisėjo, advokato, prokuroro, notaro, antstolio pareigas, dirbti įvairaus pobūdžio teisinį darbą, susijusį su administracinių funkcijų atlikimu viešajame sektoriuje.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

51

1 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

27

Atliekų tvarkymo politika ir teisinis reguliavimas

6

Europos Sąjungos aplinkos teisė

6

Magistro baigiamasis darbas

3

Tarptautinės ir nacionalinės aplinkosaugos institucijos

6

Teisės sociologija

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Administracinės teisinės prievartos aplinkosaugos srityje taikymo ypatumai

6

Ekosistemos ir biologinės įvairovės teisinė apsauga

6

Poveikio aplinkai reguliavimas

6

Žalos aplinkai atlyginimo problemos

6

2 KURSAS

39

3 SEMESTRAS

22

Privalomieji dalykai

22

Hidrosferos apsaugos politika ir teisinis reguliavimas

6

Magistro baigiamasis darbas

10

Teritorijų planavimo ir statybų teisinis reguliavimas

6

4 SEMESTRAS

17

Privalomieji dalykai

17

Magistro baigiamasis darbas

17

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas.
 • Baigę kolegines teisės studijų krypties studijas ir iki stojimo į programą baigę universitetuose vykdomas papildomas teisės krypties studijas (60 kreditų). 
 • Baigę kitos nei teisės studijų krypties universitetines pirmosios pakopos studijas ir iki stojimo į programą baigę MRU vykdomas papildomas teisės krypties (60 kreditų) studijas.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama

Kodėl rinktis MRU
Teisės studijos - Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2020 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Teisės magistrantūra

Teisės magistrantūra - Nr. 1 Lietuvoje („Reitingai“).

Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Studijos tarptautinėje aplinkoje

Lietuvos studentai studijuoja kartu su užsieniečiais iš Izraelio, Ukrainos, Baltarusijos, Lenkijos, Kinijos, Japonijos, Turkijos ir Norvegijos, o jiems dėsto mokslininkai-praktikai iš JAV, Prancūzijos, Ispanijos ir Korėjos.