Aplinkosaugos teisė | Studijos Lietuvoje | MRU

Aplinkosaugos teisė

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6211KX008
Suteikiama kvalifikacija Teisės magistras (Teisės krypties)
Studijų trukmė Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Ištęstinės studijos - 1536 € už semestrą (2022 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2022 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Programos tikslas

Aplinkosaugos teisės studijos, skirtos parengti teisės magistro kvalifikacinį laipsnį turinčius specialistus, sugebančius spręsti aktualias teorines bei praktines aplinkosaugos teisės bei efektyvaus gamtos išteklių naudojimo problemas, kylančias valstybės valdymo, administraciniame ir privačiuose sektoriuose. Taip pat šios srities profesionalai gebės analizuoti ir vertinti asmens elgesį ir veiklą, remiantis ES ir nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkosaugos sritį.

Šios antrosios pakopos studijos, orientuotos į profesines kompetencijas, tokias kaip: gebėjimas kritiškai ir objektyviai vertinti mokslo pasiekimų aplinkosaugos srityje bei teisinio reguliavimo santykį; darnaus visuomenės vystymosi ir šiuolaikinės aplinkos apsaugos principų pritaikymas; aktyvus dalyvavimas viešojo administravimo ir aplinkos apsaugos politikos formavime ir jos įgyvendinime. Pabaigę šias studijas specialistai gebės kvalifikuoti teisės pažeidimus aplinkosaugos srityje ir kvalifikavimą pagrįsti nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis bei teisiniais argumentais. Studijos vyksta sesijomis. 

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Įgyta kvalifikacija magistrantūros programos absolventui suteikia teisę pretenduoti į teisėjo, advokato, prokuroro, notaro, antstolio pareigas, dirbti įvairaus pobūdžio teisinį darbą, susijusį su administracinių funkcijų atlikimu viešajame sektoriuje.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

51

1 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

27

Teisės sociologija

6

Europos Sąjungos aplinkos teisė

6

Tarptautinės ir nacionalinės aplinkosaugos institucijos

6

Atliekų tvarkymo politika ir teisinis reguliavimas

6

Magistro baigiamasis darbas

3

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Ekosistemos ir biologinės įvairovės teisinė apsauga

6

Administracinės teisinės prievartos aplinkosaugos srityje taikymo ypatumai

6

Žalos aplinkai atlyginimo problemos

6

Poveikio aplinkai reguliavimas

6

2 KURSAS

39

3 SEMESTRAS

22

Privalomieji dalykai

22

Magistro baigiamasis darbas

10

Teritorijų planavimo ir statybų teisinis reguliavimas

6

Hidrosferos apsaugos politika ir teisinis reguliavimas

6

4 SEMESTRAS

17

Privalomieji dalykai

17

Magistro baigiamasis darbas

17

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas.
 • Baigę kolegines teisės studijų krypties studijas ir iki stojimo į programą baigę universitetuose vykdomas papildomas teisės krypties studijas (60 kreditų). 
 • Baigę kitos nei teisės studijų krypties universitetines pirmosios pakopos studijas ir iki stojimo į programą baigę MRU vykdomas papildomas teisės krypties (60 kreditų) studijas.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos (lietuvių k.), Kaunas

Studijos vykdomos derinant nuotolinį mokymąsi ir užsiėmimus  universitete.  

Nuotolinis mokymasis reiškia, kad paskaitos vyks „Online“, tiek dėstytojui, tiek studentui jungiantis prie vaizdo konferencijos platformos.  

Ištęstinės studijos vyksta sesijomis. Įžanginės paskaitos sesijos metu (2-3 savaitės), 1,5 – 2 savaitės tiesioginio kontakto universitete.

 

Studijų programą rekomenduoja