Administracinė teisė | Studijos Lietuvoje | MRU

Administracinė teisė

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6211KX007
Suteikiama kvalifikacija Teisės magistras
Studijų trukmė Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Ištęstinės studijos - 1536 € už semestrą (2022 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2022 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Programos tikslas

Administracinės teisės studijos skirtos rengti viešojo sektoriaus  specialistus, siekiančius įgyti žinias bei gebėjimus, būtinus inovatyviam valstybės tarnautojui,  išmanančiam viešajame bei privačiame sektoriuose vykstančius procesus, teisinį reguliavimą, problemas ir gebančiam siūlyti jų sprendimo kryptis.

Ši studijų programa yra unikali, nes ji  vienintelė Lietuvoje orientuota į valstybės tarnautojų ir pareigūnų kvalifikacijos kėlimą. Administracinės teisės magistrantūros studijų programa buvo parengta bendradarbiaujant su socialiniais partneriais – Lietuvos administracinių ginčų komisija ir kitomis viešojo administravimo institucijomis. Studijų dalykus dėsto administracinių teismų teisėjai, advokatai, aukštas pareigas viešojo administravimo institucijose einantys specialistai bei universiteto mokslininkai.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Įgyta kvalifikacija Administracinės teisės magistrantūros studijų programos absolventui suteikia teisę pretenduoti į teisėjo, advokato, prokuroro, notaro, antstolio pareigas, užimti teisininko pareigas viešojo administravimo institucijoje ar ūkio subjekte, atlikti teisines funkcijas (rengiant procesinius dokumentus, atstovaujant institucijos interesus teisme, ginant viešąjį interesą ir kt.).

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Socialiniai pokyčiai ir administracinė teisė

6

Administracinė jurisdikcija

6

Valstybės tarnybos reguliavimo teisinės problemos

6

Magistro baigiamasis darbas

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Administracinė atsakomybė

6

E-valdžia ir administracinė teisė

6

Administraciniai teisiniai režimai viešajame ir privačiajame sektoriuose

6

Aplinkos apsaugos ir teritorijų planavimo administracinis-teisinis reguliavimas

6

2 KURSAS

42

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Viešųjų pirkimų teisė

6

Užsienio šalių ir Europos Sąjungos administracinė teisė

6

Savivaldos teoriniai ir praktiniai aspektai

6

Magistro baigiamasis darbas

6

4 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Magistro baigiamasis darbas

18

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę teisės studijų krypties universitetines pirmosios studijų pakopos arba teisės studijų krypties universitetines vientisąsias studijas.
 • Baigę kitos nei teisės studijų krypties universitetines pirmosios pakopos studijas ir iki stojimo į programą baigę MRU vykdomas papildomas teisės krypties (60 kreditų) studijas.
 • Baigę kolegines teisės studijų krypties studijas ir iki stojimo į programą baigę universitetuose vykdomas papildomas teisės krypties studijas (60 kreditų). 

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos (lietuvių k.)

Studijos vyksta penktadieniais nuo 18 val. ir šeštadieniais (nuo 9.00 val. iki 16.00 val.).

Penktadieniais užsiėmimai vykdomi nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje „Moodle“. 

Šeštadieniais užsiėmimai vyksta universitete, studentams, studentams, atskirais atvejais, dėl objektyvių priežasčių negalintiems atvykti, užsiėmimai transliuojami „online“.

Studijų programą rekomenduoja