Administracinė teisė

Studijų programos kryptis
Teisė
Valstybinis kodas
6211KX007
Suteikiama kvalifikacija
Teisės magistras
Studijų trukmė
Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
984 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Administracinės teisės studijos skirtos parengti teisės magistro kvalifikacinį laipsnį turinčius specialistus, norinčius įgyti žinių bei gebėjimų, būtinų šiuolaikiniam teisininkui ir išmanyti viešajame bei privačiame sektoriuose vykstančius procesus ir administracinės teisės reguliavimo sistemų valdymo ypatumus. Tai pat gebančius išmanyti šio sektoriaus problemas ir siūlyti jų sprendimo kryptis. 

Šios antrosios pakopos studijos yra unikalios tuo, jog yra vienintelės studijos Lietuvojeorientuotos į valstybės tarnybą, valstybės tarnautojus ir pareigūnus, kurie rengia teisės aktų projektus, teikia administracines paslaugas, atstovauja institucijos interesus teismuose ir vykdo kitas teisinių žinių reikalaujančias funkcijas. Ši programa parengta, bendradarbiaujant su Valstybės tarnybos departamentu ir kitomis viešojo administravimo institucijomis. Studijų dalykus dėsto administracinių teismų teisėjai, advokatai, aukštas pareigas viešojo administravimo institucijose einantys specialistai bei mokslininkai. 

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Įgyta kvalifikacija suteikia teisę pretenduoti į teisėjo, advokato, prokuroro, notaro, antstolio pareigas, dirbti įvairaus pobūdžio teisinį darbą, susijusį su teisinių funkcijų atlikimu (rengiant procesinius dokumentus, atstovaujant institucijos interesus teisme, ginant viešąjį interesą ir kt.). 

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Administracinė jurisdikcija

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Socialiniai pokyčiai ir administracinė teisė

6

Valstybės tarnybos reguliavimo teisinės problemos

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Administracinė atsakomybė

6

Administraciniai teisiniai režimai viešajame ir privačiajame sektoriuose

6

Aplinkos apsaugos ir teritorijų planavimo administracinis-teisinis reguliavimas

6

E-valdžia ir administracinė teisė

6

2 KURSAS

42

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Magistro baigiamasis darbas

6

Savivaldos teoriniai ir praktiniai aspektai

6

Užsienio šalių ir Europos Sąjungos administracinė teisė

6

Viešųjų pirkimų teisė

6

4 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Magistro baigiamasis darbas

18

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas.
 • Baigę kitos nei teisės studijų krypties universitetines pirmosios pakopos studijas ir iki stojimo į programą baigę MRU vykdomas papildomas teisės krypties (60 kreditų) studijas.
 • Baigę kolegines teisės studijų krypties studijas ir iki stojimo į programą baigę universitetuose vykdomas papildomas teisės krypties studijas (60 kreditų). 

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Studijos vyksta penktadieniais nuo 18 val. ir šeštadieniais (nuo 9.00 val. iki 16.00 val.).

Dalis paskaitų ir seminarų, negalintiems atvykti,  transliuojamos realiu laiku  (online) pagal patvirtintą tvarkaraštį.

Penktadieniais užsiėmimai vykdomi nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje „Moodle”. 

Šeštadieniais užsiėmimai vyksta universitete, studentams, negalintiems atvykti, užsiėmimai transliuojami realiu laiku  (online) pagal patvirtintą tvarkaraštį. 

Kodėl rinktis MRU
Teisės studijos - Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2020 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Teisės magistrantūra

Teisės magistrantūra - Nr. 1 Lietuvoje („Reitingai“).

Patyrę dėstytojai - praktikai

TM dėsto daugelis žymių Lietuvos teisės praktikų bei mokslininkų: Lietuvos Konstitucinio, Aukščiausiojo, Apeliacinio teismų, apygardų bei apylinkių teismų teisėjai, advokatai, prokurorai, notarai.

Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).