Edukologijos krypties papildomosios studijos - MRU

Edukologijos krypties papildomosios studijos

Studijų programos kryptis Edukologija
Studijų kalba Lietuvių

Papildomosios studijos yra skirtos asmenims, kurių turimas koleginis išsilavinimas yra nepakankamas pageidaujamos krypties magistrantūros studijoms.

Kandidatuoti į papildomąsias studijas gali visų kolegijų absolventai arba paskutinio kurso  kolegijų studentai. Priėmimo sąlygas ir taisykles rasite žemiau.

  • Studijos pavasario semestre vyksta nuo kovo 8 d. nuotoliniu būdu.
  • Studijos rudens semestre vyksta nuo rugpjūčio 16 d. iki rugsėjo mėn. pabaigos. Paskaitos vyks nuotoliniu būdu.

 

Edukologijos krypties papildomosios studijos vykdomos Žmogaus ir visuomenės studijų fakultete.

Baigus edukologijos krypties papildomąsias studijas galima pretenduoti į magistrantūros programas:

Aktuali informacija
Studijų dalykai
Edukologijos krypties papildomųjų studijų dalykai:
 

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

Socialinių įgūdžių ugdymas*

6

Supervizijos pagrindai *

3

Šiuolaikinės edukacinės technologijos*

6

* Jeigu pretendentas studijavo šiuos modulius (dalykus) kolegijoje, jie yra užskaitomi. Atitinkamai mažinama studijų kaina.

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

  • turintys profesinį bakalauro laipsnį arba paskutinio kurso kolegijų studentai.

Konkursinio balo sandara:

Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Studijų kaina 600 €  (2024 m., 15 kreditų).

Kaip pretenduoti į papildomąsias studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas
Papildomųjų studijų organizavimas:
  • Edukologijos krypties papildomosios studijos organizuojamos nuotoliu;
  • Papildomųjų studijų metu suteikiamas klausytojo statusas;
  • Klausytojams gali būti įskaitomi kai kurie kitoje aukštojoje mokykloje studijuoti dalykai;
  • Baigus papildomąsias studijas, bakalauro kvalifikacinis laipsnis nesuteikiamas, tačiau išduodamas pažymėjimas apie įvykdytą papildomųjų studijų programą. Jame išvardinami papildomųjų studijų metu išlaikyti dalykai.
 
Edukologijos krypties papildomosios studijos:

Studijos pavasario semestre vyksta nuo kovo 8 d. paskaitos vyks nuotoliu.

Studijos pavasario semestre prasideda kovo 8 d. ir vyksta nuotoliniu sinchroniniu (kartu su dėstytoju) ir asinchroniniu (be dėstytojo) būdu trimis moduliais, kiekvieną iš jų studijuojant po vieną mėnesį. Modulis pradedamas nuotoliniu sinchroniniu būdu vedamomis įžanginėmis paskaitomis. Toliau modulis studijuojamas savarankiškai (nuotoliniu asinchroniniu būdu), individualiai planuojant savo studijų laiką ir pasirengiant atsiskaitymui, kadangi kiekvieno modulio mokomoji medžiaga yra pateikta MRU nuotolinių studijų aplinkoje Moodle. Atsiskaitymas už modulį vyksta nuotoliniu sinchroniniu būdu.

Pirmojo modulio (6 kr.) įžanginės paskaitos vyks kovo 8 d. nuo 16.15 val., atsiskaitymas už pirmąjį modulį – kovo 29 d. nuo 16.15 val. Antrojo modulio (3 kr.) įžanginės paskaitos – balandžio 5 d. nuo 16.15 val., atsiskaitymas už antrąjį modulį – balandžio 26 d. nuo 16.15 val. Trečiojo modulio (6 kr.) įžanginės paskaitos – gegužės 3 d. nuo 16.15 val., atsiskaitymas už trečiąjį modulį – gegužės 31 d. nuo 16.15 val.

Studijos rudens semestre vyksta nuo rugpjūčio 16 d. iki rugsėjo mėn. pabaigos. Paskaitos vyks nuotoliu.

Studijos rudens semestre prasideda rugpjūčio 16 d. ir vyksta nuotoliniu sinchroniniu (kartu su dėstytoju) ir asinchroniniu (be dėstytojo) būdu trimis moduliais, sekančiais vienas po kito. Kiekvienas modulis pradedamas nuotoliniu sinchroniniu būdu vedamomis įžanginėmis paskaitomis. Toliau modulis studijuojamas savarankiškai (nuotoliniu asinchroniniu būdu), individualiai planuojant savo studijų laiką ir pasirengiant atsiskaitymui, kadangi kiekvieno modulio mokomoji medžiaga yra pateikta MRU nuotolinių studijų aplinkoje Moodle. Atsiskaitymas už modulį vyksta nuotoliniu sinchroniniu būdu.

Pirmojo modulio (6 kr.) įžanginės paskaitos vyks rugpjūčio 16 d. nuo 16.15 val., atsiskaitymas už pirmąjį modulį – rugpjūčio 30 d. nuo 16.15 val. Antrojo modulio (3 kr.) įžanginės paskaitos – rugpjūčio 30 d. nuo 18.00 val., atsiskaitymas už antrąjį modulį – rugsėjo 13 d. nuo 16.15 val. Trečiojo modulio (6 kr.) įžanginės paskaitos – rugsėjo 13 d. nuo 18.00 val., atsiskaitymas už trečiąjį modulį – rugsėjo 27 d. nuo 16.15 val.