Edukologijos krypties papildomosios studijos - MRU

Edukologijos krypties papildomosios studijos

Studijų programos kryptis Edukologija
Studijų kalba Lietuvių

Papildomosios studijos yra skirtos asmenims, kurių turimas koleginis išsilavinimas yra nepakankamas pageidaujamos krypties magistrantūros studijoms.

Kandidatuoti į papildomąsias studijas gali visų kolegijų absolventai. Priėmimo sąlygas ir taisykles rasite žemiau.

 


 

Edukologijos krypties papildomosios studijos vykdomos Žmogaus ir visuomenės studijų fakultete.

Baigus edukologijos krypties papildomąsias studijas galima pretenduoti į magistrantūros programas:

Aktuali informacija
Studijų dalykai
Edukologijos krypties papildomųjų studijų dalykų skaičius priklauso nuo baigtos studijų krypties kolegijoje:
 

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

 

1 SEMESTRAS

 

Privalomieji dalykai

 

Andragogika ir nuolatinio mokymosi strategijos*

6

Ugdymo teorijos ir filosofija*

6

Edukologija*

6

Šiuolaikinė didaktika*

6

Edukologinių tyrimų metodai*

6

 
Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

  • turintys profesinį bakalauro laipsnį.

Konkursinio balo sandara:

Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Studijų kaina 900 € už semestrą (2022 m.)

Priėmimo taisyklės į papildomąsias studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas
  • Edukologijos krypties papildomosios studijos organizuojamos Vilniuje;
  • Studijos vyks nuo rugpjūčio 16 d. iki rugsėjo mėn. pabaigos. Paskaitos vyks darbo dienomis nuo 18 val. iki 21 val. nuotoliniu būdu.
  • Papildomųjų studijų metu suteikiamas klausytojo statusas;
  • Klausytojams gali būti įskaitomi kai kurie kitoje aukštojoje mokykloje studijuoti dalykai;
  • Baigus papildomąsias studijas, bakalauro kvalifikacinis laipsnis nesuteikiamas, tačiau išduodamas pažymėjimas apie įvykdytą papildomųjų studijų programą. Jame išvardinami papildomųjų studijų metu išlaikyti dalykai.