Edukologijos krypties papildomosios studijos - MRU

Edukologijos krypties papildomosios studijos

Studijų programos kryptis Edukologija
Studijų kalba Lietuvių

Papildomosios studijos yra skirtos asmenims, kurių turimas koleginis išsilavinimas yra nepakankamas pageidaujamos krypties magistrantūros studijoms.

Kandidatuoti į papildomąsias studijas gali visų kolegijų absolventai arba paskutinio kurso  kolegijų studentai. Priėmimo sąlygas ir taisykles rasite žemiau.

 


 

Edukologijos krypties papildomosios studijos vykdomos Žmogaus ir visuomenės studijų fakultete.

Baigus edukologijos krypties papildomąsias studijas galima pretenduoti į magistrantūros programas:

Aktuali informacija
Studijų dalykai
Edukologijos krypties papildomųjų studijų dalykų skaičius priklauso nuo baigtos studijų krypties kolegijoje:
 

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

 

1 SEMESTRAS

 

Privalomieji dalykai

 

Andragogika ir nuolatinio mokymosi strategijos*

6

Ugdymo teorijos ir filosofija*

6

Edukologija*

6

Šiuolaikinė didaktika*

6

Edukologinių tyrimų metodai*

6

 
Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

  • turintys profesinį bakalauro laipsnį arba paskutinio kurso kolegijų studentai.

Konkursinio balo sandara:

Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Studijų kaina 900 € už semestrą (2023 m.)

Kaip pretnduoti į papildomąsias studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas
  • Edukologijos krypties papildomosios studijos organizuojamos Vilniuje;
  • Studijos vyks nuo rugpjūčio 16 d. iki rugsėjo mėn. pabaigos. Paskaitos vyks darbo dienomis nuo 18 val. iki 21 val. nuotoliniu būdu;
  • Papildomųjų studijų metu suteikiamas klausytojo statusas;
  • Klausytojams gali būti įskaitomi kai kurie kitoje aukštojoje mokykloje studijuoti dalykai;
  • Baigus papildomąsias studijas, bakalauro kvalifikacinis laipsnis nesuteikiamas, tačiau išduodamas pažymėjimas apie įvykdytą papildomųjų studijų programą. Jame išvardinami papildomųjų studijų metu išlaikyti dalykai.