Karjeros valdymas

Studijų programos kryptis
Edukologija
Valstybinis kodas
6211LX024
Suteikiama kvalifikacija
Ugdymo mokslų magistras (Edukologijos krypties)
Studijų trukmė
Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
1162,5 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Karjeros valdymo studijos, sukurtos bendradarbiaujant kartu su leidykla „Šviesa“. Šios studijos, skirtos parengti perspektyvius specialistus, gebančius teikti karjeros valdymo pasaugas švietimo ir darbo rinkos segmentuose. Šios antrosios pakopos studijos leis įgyti edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ir karjeros valdymo specializaciją, kuri suteiks platesnes integracijos darbo rinkoje bei asmeninės karjeros vystymo galimybes. 

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos 

Absolventai galės dirbti tiriamąjį, pedagoginį-konsultacinį, koordinacinį darbą, susijusį su inovacijų diegimu ugdymo/mokymosi procesuose mokyklose bei kitose švietimo institucijose. Taip pat ir nacionalinėse bei tarptautinėse įmonėse, valstybinėse institucijose, švietimo įstaigose, kitose švietimo, verslo ar nevyriausybinėse organizacijose karjeros specialistu (konsultantu), gebančiu teikti karjeros valdymo, karjeros stebėsenos, personalo mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo paslaugas skirtingoms tikslinėms grupėms. 

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Edukologinių tyrimų metodologija

3

Informacinių komunikacijų technologijų taikymas ugdymo procese

6

Karjeros projektavimas

6

Magistro baigiamasis darbas

3

Šiuolaikinės edukacinės technologijos

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Edukologinių tyrimų metodologija

3

Lyderiavimas mokant ir mokantis

6

Magistro baigiamasis darbas

3

Modernių ugdymo technologijų valdymas

6

Žaidybinimo taikymas: teorija ir praktika

6

2 KURSAS

42

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Karjeros valdymo mokslinė tiriamoji praktika

6

Konsultavimas karjerai organizacijoje

6

Magistro baigiamasis darbas

6

4 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Magistro baigiamasis darbas

18

Ugdymas karjerai

6

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti 

 • Baigę pirmosios pakopos ugdymo mokslų srities universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas. Tokiu atveju, kai esate baigę kitos krypties bakalauro studijas, tuomet reikės papildomai išlaikyti 2 studijų dalykus: Raidos psichologijos pagrindai (6 kreditai) ir Edukologija (6 kreditai); 
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama

Kodėl rinktis MRU
Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).