Edukacinių technologijų valdymas | Studijos Lietuvoje | MRU

Edukacinių technologijų valdymas (EdTECH)

Studijų programos kryptis Edukologija
Valstybinis kodas 6211MX024
Suteikiama kvalifikacija Ugdymo mokslų magistras (Edukologijos krypties)
Studijų trukmė Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Ištęstinės studijos - 1616 € už semestrą.

Programos tikslas

Edukacinių technologijų valdymo studijų programa yra sukurta bendradarbiaujant kartu su leidykla „Šviesa“. Studijų programos išskirtinis bruožas yra tarpdisciplininis požiūris į mokymo ir mokymosi proceso organizavimą, apimantis lyderystės, IKT ir inovatyvių mokymo/osi metodų taikymo gebėjimų ugdymą, sudaro sąlygas įgyti bei gilinti didaktines žinias ir gebėjimus efektyviai naudoti įvairias šiuolaikines pedagogines ir informacines komunikacines technologijas pedagogo darbe.

Tai vienintelė Lietuvoje edukologijos studijų krypties magistro programa atliepianti šiandienos IKT taikymo kasdieniame gyvenime ir profesinėje veikloje iššūkius, kurių turinys yra specifiškai orientuotas į skaitmeninio mokymo turinio kūrimą ir taikymą.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu gebėsi:

 • kūrybiškai taikyti informacines komunikacines technologijas mokymo ir mokymosi procese;
 • panaudoti technologinius sprendimus kuriant mokymo (-si) turinį;
 • tikslingai parinkti, taikyti ir kritiškai vertinti šiuolaikines ugdymo strategijas, taikant inovatyvius mokymo/si ir vertinimo metodus, plėtojančius mokinių kritinį mąstymą, problemų sprendimą ir kūrybiškumą;
 • inicijuoti edukologinius tyrimus įvairiose švietimo vadybos srityse, siekiant gerinti ugdymo kokybę ir prieinamumą;
 • kurti edukacinėmis technologijomis grįstą mokymo(-si) ir karjeros valdymo turinį.

Karjeros perspektyvos:

Galės dirbti tiriamąjį, pedagoginį ir konsultacinį-koordinacinį darbą susijusi su edukacinių technologijų inovacijų diegimu ugdymo/mokymosi procesuose mokyklose bei kitose švietimo institucijose.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Edukologija*

6

Šiuolaikinio ugdymo proceso organizavimas*

6

Informacinių komunikacijų technologijų taikymas ugdymo procese

6

Šiuolaikinės edukacinės technologijos

6

Technologijų taikymas specialiajame ugdyme

6

Edukologinių tyrimų metodologija

3

Magistro baigiamasis darbas

3

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Modernių ugdymo technologijų valdymas

6

Lyderiavimas mokant ir mokantis

6

Žaidybinimo taikymas: teorija ir praktika

6

Magistro baigiamasis darbas

3

Edukologinių tyrimų metodologija

3

2 KURSAS

42

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

12

Edukacinių technologijų mokslinė tiriamoji praktika

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Konsultavimas karjerai organizacijoje

6

Technologijomis grįsto mokymosi turinio kūrimas ir vertinimas

6

4 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

18

Magistro baigiamasis darbas

18

Pasirenkamieji dalykai

6

Andragogikos technologijos

6

Švietimo projektų vadyba

6

* – Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos ugdymo mokslų srities universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę kitos krypties universitetines bakalauro studijas.
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos edukologijos krypties papildomosios studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas.
 • Baigusiems kolegijas ir atitinkantiems papildomus reikalavimus yra galimybė po motyvacijos pokalbio pretenduoti į programą be papildomųjų studijų.

Jei baigėte kitos studijų krypties bakalauro studijas, šių studijų metu (kad įgytumėte pasirinktos studijų krypties pagrindus) turėsite papildomai išlaikyti šiuos studijų dalykus: „Šiuolaikinio ugdymo proceso organizavimas“, „Edukologija“ (jeigu jų nestudijavote bakalauro studijose).

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos (lietuvių k.)

Vykdomos penktadieniais nuo 16.15 val. ir šeštadieniais nuo 9:00 val.

Penktadieniais užsiėmimai vyksta nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje „Moodle“, o šeštadieniais – kontaktiniu būdu universitete.

 

Studijų programą rekomenduoja