Edukacinių technologijų valdymas

Studijų programos kryptis
Edukologija
Valstybinis kodas
6211MX024
Suteikiama kvalifikacija
Ugdymo mokslų magistras (Edukologijos krypties)
Studijų trukmė
Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
1162,5 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Edukacinių technologijų valdymo studijos, skirtos parengti perspektyvius edukologijos specialistus, gebančius organizuoti inovatyvaus ugdymo metodais ir IKT (informacines komunikacines technologijas) taikymu grindžiamą mokymą kiekvienoje švietimo ir ugdymo institucijoje.

Programa sukurta bendradarbiaujant kartu su leidykla „Šviesa“. Šios antrosios pakopos studijos, išskirtinės tuo, kad apima ne tik ugdymo proceso organizavimą, lyderystę, IKT , bet ir gebėjimus taikyti inovatyvaus mokymo ar mokymosi metodus pedagogo darbe.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Programos absolventai galės dirbti tiriamąjį, pedagoginį ir konsultacinį-koordinacinį darbą visose švietimo ir ugdymo institucijose, gebės projektuoti, diegti ir plėtoti šiuolaikines edukacines technologijas, akcentuojant inovatyvaus mokymosi ir mokymosi visą gyvenimą koncepcijas.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Edukologinių tyrimų metodologija

6

Informacinių komunikacijų technologijų taikymas ugdymo procese

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Šiuolaikinės edukacinės technologijos

6

Technologijų taikymas specialiajame ugdyme

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Lyderiavimas mokant ir mokantis

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Modernių ugdymo technologijų valdymas

6

Žaidybinimo taikymas: teorija ir praktika

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Konsultavimas karjerai organizacijoje

6

Technologijomis grįsto mokymosi turinio kūrimas ir vertinimas

6

2 KURSAS

30

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Edukacinių technologijų mokslinė tiriamoji praktika

6

Magistro baigiamasis darbas

18

Pasirenkamieji dalykai

6

Andragogikos technologijos

6

Švietimo projektų vadyba

6

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos ugdymo mokslų srities universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę kitos krypties universitetines bakalauro studijas. Papildomai reikės išlaikyti 2 studijų dalykus: Raidos psichologijos pagrindai (6 kreditai) ir Edukologija (6 kreditai);
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama

Kodėl rinktis MRU
Inovatyvių ugdymo metodų ir edukacinių technologijų ekspertai

Edukacinių technologijų valdymo magistrantūra - plačios erudicijos, kūrybingiems edukologijos magistrams gebantiems moksline, metodine ir praktine veikla įgyvendinti ir plėtoti inovatyvaus ugdymo metodus.

 

 

Šiuolaikinio socialinio darbuotojo ir pedagogo karjera Lietuvoje ir užsienyje

ESDI absolventai – profesionalūs socialiniai darbuotojai, pedagogai, dirbantys Lietuvos ir užsienio šalių institucijose.

Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Studijos tarptautinėje aplinkoje

Lietuvos studentai studijuoja kartu su užsieniečiais iš Izraelio, Ukrainos, Baltarusijos, Lenkijos, Kinijos, Japonijos, Turkijos ir Norvegijos, o jiems dėsto mokslininkai-praktikai iš JAV, Prancūzijos, Ispanijos ir Korėjos.