Priėmimo vykdymas | Priėmimas į magistrantūros studijas | MRU

Priėmimo vykdymas

Papildomo priėmimo žingsniai į magistrantūros studijas Mykolo Romerio universitete:

  1. Norėdamas studijuoti magistrantūros programą Mykolo Romerio universitete, stojantysis turi pateikti prašymą su pageidavimu (prašymas  čia (Word), čia (PDF)) priimti į norimą programą el. paštu priemimas@mruni.eu. Prašymą pateikti iki numatytos priėmimo pabaigos datos.
  2. Stojantieji jau dalyvavę pagrindiniame priėmime 2022 m. papildomai pateikia užpildytą prašymą (prašymas  čia (Word), čia (PDF)).
  3. Pranešimas apie kvietimą studijuoti siunčiamas stojančiojo prašyme nurodytu el. pašto adresu. Pranešimas juridinės galios neturi ir universiteto priėmimo komisija neprisiima atsakomybės dėl to, ar pranešimas pasieks adresatą.
  4. Kviečiamieji studijuoti turi įforminti priėmimą patvirtindami studijų sutartį elektroniniu būdu per sutarčių tvirtinimo sistemą.

Asmenys, pretenduojantys į anglų kalba dėstomas programas, privalo turėti ne žemesnį nei 8 balų anglų kalbos įvertinimą bakalauro diplomo priedėlyje arba ne žemesnį nei B2 lygio anglų kalbos mokėjimo patvirtinimą tarptautiniuose anglų kalbos vertinimo testų sertifikatuose (pvz. TOEFL, IELTS).

Asmenys, baigę papildomųjų studijų programą ir norintys pretenduoti į magistrantūros studijas, stoja bendra tvarka, pateikdami visus reikalingus dokumentus ir papildomųjų studijų baigimo pažymėjimą.