Sutarties pasirašymas | Priėmimas į magistrantūros studijas | MRU

Sutarties pasirašymas

Kviečiamieji studijuoti turi patvirtinti studijų sutartį.

Kviečiamieji studijuoti arba jų notariškai įgalioti asmenys privalo pasirašyti studijų sutartį nekvalifikuotu elektroniniu parašu. Sutarties nepasirašius laiku, kvietimas studijuoti yra anuliuojamas.

Studijų sutarties nutraukimas

Asmuo, patvirtinęs studijų sutartį, norėdamas ją nutraukti turi pažymėti SPIS sistemoje arba užpildyti prašymą, pasirašyti ir atsiųsti iki rugpjūčio 16 d. el.paštu priemimas@mruni.eu

Po rugpjūčio 16 d. sutarties nutraukimo procedūros vykdomos fakultete. Prašymą nutraukti studijų sutartį reikia siųsti Jūsų fakultetui.

Pageidautina studijų sutartį nutraukti iki rugpjūčio 30 dienos.
Prašymo forma rasite Word formatu čia, PDF formatu čia.