Konkursinio balo sandara | Priėmimas į magistrantūros studijas | MRU

Konkursinio balo sandara

 Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Konkursinį balą pretenduojantiems į magistrantūros programas po papildomųjų studijų sudaro dviejų dalių suma:

  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

PAKVIESTŲ STUDIJUOTI Į MRU MAGISTRANTŪROS STUDIJAS KONKURSINIAI BALAI 2023 m.

Valstybės finansuojamų vietų paskirstymą pagal studijų programas bei formas rasite čia (planuojama gegužės mėn. pabaigoje, kai bus suderinta su ŠMSM).

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

Diplomo priedo penkių balų sistemos pažymiai dvigubinami. Ne dešimtainės vertinimo sistemos pažymiai pirmiausiai pervedami į dešimtainę ir tik po to su jais atliekami aritmetiniai veiksmai.