Socialinio darbo krypties papildomosios studijos

Studijų programos kryptis Socialinis darbas
Studijų kalba Lietuvių

Papildomosios studijos yra skirtos asmenims, kurių turimas koleginis išsilavinimas yra nepakankamas pageidaujamos krypties magistrantūros studijoms.

Galima pretenduoti:

 • į studijas organizuojamas pavasario semestre (nuo sausio 5 d.). Studijos vyksta nuo kvoo 4 d. penktadieniais (nuo 16.20 val.) ir šeštadieniais (nuo 9 val.);
 • į studijas organizuojamas rudens semestre. Studijos vyks rugpjūčio – rugsėjo mėn.

 


 

Socialinio darbo krypties papildomosios studijos organizuojamos Žmogaus ir visuomenės studijų fakultete.
 
Baigus studijas galima pretenduoti į magistrantūros programas:
Aktuali informacija
Studijų dalykai

Socialinio darbo krypties papildomųjų studijų dalykų skaičius priklauso nuo baigtos studijų krypties kolegijoje

Užskaičius dalykus studijų kaina mažėja.

Baigta studijų sritis

Įgytas profesinis bakalauras

Socialinio darbo krypties studijų dalykų sąrašas (kuriuos reikės studijuoti)

Socialinės paslaugos

Sveikatos ir gerovės
Socialinio darbo bendruomenėje
Socialinio darbo

Socialinio darbo teorija ir praktika (specialioji dalis) 5 kr., Socialinės pagalbos komandos formavimas ir valdymas 5 kr. Socialinis konsultavimas 5 kr.

Mokytojų rengimas ir pedagogika

Socialinės pedagogikos, Ikimokyklinio ugdymo pedagogika, Pradinio ugdymo pedagogika, Meno pedagogika

Socialinio darbo teorija ir praktika (specialioji dalis) 5 kr., Socialinės pagalbos komandos formavimas ir valdymas 5 kr. Socialinis konsultavimas 5 kr.

Biomedicina ir medicina

Burnos higienos, Burnos priežiūros, Dantų technologijų, Medicinos technologijų, Reabilitacijos, Ergoterapijos, Kineziterapijos, Dietetikos, Mitybos, Grožio terapijos, Slaugos

Socialinio darbo teorija ir praktika (bendroji dalis) 6 kr ,
Socialinės pagalbos komandos formavimas ir valdymas 5 kr.,
Socialinio darbo teorija ir praktika (specialioji dalis) 5 kr.,
Socialinio darbo metodika (bendroji dalis) 6 kr.

Turizmas ir poilsis, Technologijų mokslų srities, Verslas ir vadybos krypčių grupė

Turizmo ir poilsio, Turizmo, Verslo, Paslaugų verslo administravimo, Tarptautinio verslo, Transporto ir logistikos, Verslo administravimo, Informacinės paslaugos, Procesų vadybos, Kultūros vadybos, Vadybos, Įstaigų administravimo

Socialinio darbo įvadas 3 kr.,
Socialinio darbo teorija ir praktika (bendroji dalis) 6 kr ,
Socialinės pagalbos komandos formavimas ir valdymas 5 kr.,
Socialinio darbo teorija ir praktika (specialioji dalis) 5 kr.,
Socialinio darbo metodika (bendroji dalis) 6 kr.

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • turintys profesinį bakalauro laipsnį;
 • paskutinio kurso kolegijų studentai (pretenduojant studijuoti pavasario semestre).

Konkursinio balo sandara:

Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Studijų kaina

 • Socialinio darbo krypties papildomosios studijos 900 eurų. Studijų kaina gali mažėti priklausomai nuo užskaitomų studijų dalykų skaičiaus.

Priėmimo taisyklės į papildomąsias studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas
Papildomųjų studijų organizavimas:
 • Socialinio darbo krypties papildomosios studijos organizuojamos pavasario semestre Vilniuje, nuo rugpjūčio Vilniuje, Utenoje ir Marijampolėje;
 • Studijos pavasario semestre vyksta nuo vasario pradžios penktadieniais (nuo 16.20 val.) ir šeštadieniais (nuo 9 val.);
 • Studijos rudens semestre vyks rugpjūčio – rugsėjo mėn.;
 • Papildomųjų studijų metu suteikiamas klausytojo statusas;
 • Klausytojams gali būti įskaitomi kai kurie kitoje aukštojoje mokykloje studijuoti dalykai;
 • Baigus papildomąsias studijas, bakalauro kvalifikacinis laipsnis nesuteikiamas, tačiau išduodamas pažymėjimas apie įvykdytą papildomųjų studijų programą. Jame išvardinami papildomųjų studijų metu išlaikyti dalykai.