Socialinio darbo krypties papildomosios studijos - MRU

Socialinio darbo krypties papildomosios studijos

Studijų programos kryptis Socialinis darbas
Studijų kalba Lietuvių

Papildomosios studijos yra skirtos asmenims, kurių turimas koleginis išsilavinimas yra nepakankamas pageidaujamos krypties magistrantūros studijoms.

Kandidatuoti į papildomąsias studijas gali visų kolegijų absolventai arba paskutinio kurso  kolegijų studentai. Priėmimo sąlygas ir taisykles rasite žemiau.

Galima pretenduoti:

 • į studijas organizuojamas pavasario semestre. Studijos vyks nuo kovo 8 d. penktadieniais (nuo 18.00 val.) nuotoliniu būdu;
 • į studijas organizuojamas rudens semestre. Studijos vyks nuo rugpjūčio 16 d. darbo dienomis (nuo 18 val.)  nuotoliniu būdu.

 


 

Socialinio darbo krypties papildomosios studijos organizuojamos Žmogaus ir visuomenės studijų fakultete.
 
Baigus papildomąsias studijas galima pretenduoti į magistrantūros programas:
Aktuali informacija
Studijų dalykai

Socialinio darbo krypties papildomųjų studijų dalykų skaičius priklauso nuo baigtos studijų krypties kolegijoje

Užskaičius dalykus studijų kaina mažėja.

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

 

1 SEMESTRAS

 

Privalomieji dalykai

 

Socialinio darbo teorija ir praktika (bendroji dalis)*

6

Socialinio darbo įvadas*

3

Socialinio darbo metodika (bendroji dalis)*

6

Socialinio darbo teorija ir praktika (specialioji dalis)*

5

Socialinės pagalbos komandos formavimas ir valdymas*

5

Socialinis konsultavimas*

5

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • turintys profesinį bakalauro laipsnį;
 • paskutinio kurso kolegijų studentai (pretenduojant studijuoti pavasario semestre).

Konkursinio balo sandara:

Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Studijų kaina

 • Socialinio darbo krypties papildomosios studijos 900 eurų. Studijų kaina gali mažėti priklausomai nuo užskaitomų studijų dalykų skaičiaus.

Kaip pretnduoti į papildomąsias studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas
Papildomųjų studijų organizavimas:
 • Socialinio darbo krypties papildomosios studijos organizuojamos pavasario semestre Vilniuje bei nuo rugpjūčio Vilniuje, Utenoje ir Marijampolėje;
 • Studijos pavasario semestre vyks nuo kovo 8 d. penktadieniais (nuo 18.00 val.) nuotoliniu būdu;
 • Studijos rudens semestre vyks nuo rugpjūčio 16 d. darbo dienomis (dienomis nuo 18 val.) nuotoliniu būdu;
 • Papildomųjų studijų metu suteikiamas klausytojo statusas;
 • Klausytojams gali būti įskaitomi kai kurie kitoje aukštojoje mokykloje studijuoti dalykai;
 • Baigus papildomąsias studijas, bakalauro kvalifikacinis laipsnis nesuteikiamas, tačiau išduodamas pažymėjimas apie įvykdytą papildomųjų studijų programą. Jame išvardinami papildomųjų studijų metu išlaikyti dalykai.