Socialinio darbo krypties papildomosios studijos

Studijų programos kryptis
Socialinis darbas
Studijų kalba
Lietuvių

Papildomosios studijos yra skirtos asmenims, kurių turimas koleginis išsilavinimas yra nepakankamas pageidaujamos krypties magistrantūros studijoms.

Kodėl verta aplikuoti dabar?

• po papildomų studijų galėsite pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą magistrantūros studijose;
• sutaupysite pusmetį – paskaitos vyks pavasario semestre penktadieniais ir šeštadieniais, o jau birželio mėnesį galėsite pretenduoti į pasirinktą magistrantūros programą.

Kandidatuoti į papildomąsias studijas gali visų kolegijų paskutinių kursų studentai ir kolegijų absolventai. Priėmimo sąlygas ir taisykles rasite žemiau.

Galima pretenduoti:

 • į studijas organizuojamas pavasario semestre. Studijos vyks nuo vasario 5 d. penktadieniais (nuo 16.20 val.) ir šeštadieniais (nuo 9 val.);
 • į studijas organizuojamas rudens semestre. Studijos vyks rugpjūčio – rugsėjo mėn.

 


 

Socialinio darbo krypties papildomosios studijos organizuojamos Žmogaus ir visuomenės studijų fakultete.
 
Baigus studijas galima pretenduoti į magistrantūros programas:
 • Socialinis darbas (Vilniuje, Utenoje (dalis studijų), Marijampolėje (dalis studijų);
 • Vaiko teisių apsauga (Vilniuje, Kaune).
Aktuali informacija
Studijų dalykai

Socialinio darbo krypties papildomųjų studijų dalykų skaičius priklauso nuo baigtos studijų krypties kolegijoje

Užskaičius dalykus studijų kaina mažėja.

Baigta studijų sritis

Įgytas profesinis bakalauras

Socialinio darbo krypties studijų dalykų sąrašas (kuriuos reikės studijuoti)

Socialinės paslaugos

Sveikatos ir gerovės
Socialinio darbo bendruomenėje
Socialinio darbo

Socialinio darbo teorija ir praktika (specialioji dalis) 5 kr., Socialinės pagalbos komandos formavimas ir valdymas 5 kr. Socialinis konsultavimas 5 kr.

Mokytojų rengimas ir pedagogika

Socialinės pedagogikos, Ikimokyklinio ugdymo pedagogika, Pradinio ugdymo pedagogika, Meno pedagogika

Socialinio darbo teorija ir praktika (specialioji dalis) 5 kr., Socialinės pagalbos komandos formavimas ir valdymas 5 kr. Socialinis konsultavimas 5 kr.

Biomedicina ir medicina

Burnos higienos, Burnos priežiūros, Dantų technologijų, Medicinos technologijų, Reabilitacijos, Ergoterapijos, Kineziterapijos, Dietetikos, Mitybos, Grožio terapijos, Slaugos

Socialinio darbo teorija ir praktika (bendroji dalis) 6 kr ,
Socialinės pagalbos komandos formavimas ir valdymas 5 kr.,
Socialinio darbo teorija ir praktika (specialioji dalis) 5 kr.,
Socialinio darbo metodika (bendroji dalis) 6 kr.

Turizmas ir poilsis, Technologijų mokslų srities, Verslas ir vadybos krypčių grupė

Turizmo ir poilsio, Turizmo, Verslo, Paslaugų verslo administravimo, Tarptautinio verslo, Transporto ir logistikos, Verslo administravimo, Informacinės paslaugos, Procesų vadybos, Kultūros vadybos, Vadybos, Įstaigų administravimo

Socialinio darbo įvadas 3 kr.,
Socialinio darbo teorija ir praktika (bendroji dalis) 6 kr ,
Socialinės pagalbos komandos formavimas ir valdymas 5 kr.,
Socialinio darbo teorija ir praktika (specialioji dalis) 5 kr.,
Socialinio darbo metodika (bendroji dalis) 6 kr.

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • turintys profesinį bakalauro laipsnį;
 • paskutinio kurso kolegijų studentai (pretenduojant studijuoti pavasario semestre).

Konkursinio balo sandara:

Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Studijų kaina 700 € už semestrą (2020 m.)

Priėmimo taisyklės į papildomąsias studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas
Papildomųjų studijų organizavimas:
 • Socialinio darbo krypties papildomosios studijos organizuojamos pavasario semestre Vilniuje, nuo rudens Vilniuje ir Utenoje (dalis studijų);
 • Studijos pavasario semestre vyks nuo vasario 5 d. penktadieniais (nuo 16.20 val.) ir šeštadieniais (nuo 9 val.);
 • Studijos rudens semestre vyks rugpjūčio – rugsėjo mėn.;
 • Papildomųjų studijų metu suteikiamas klausytojo statusas;
 • Klausytojams gali būti įskaitomi kai kurie kitoje aukštojoje mokykloje studijuoti dalykai;
 • Baigus papildomąsias studijas, bakalauro kvalifikacinis laipsnis nesuteikiamas, tačiau išduodamas pažymėjimas apie įvykdytą papildomųjų studijų programą. Jame išvardinami papildomųjų studijų metu išlaikyti dalykai.
Kodėl rinktis MRU
Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).