Vaiko teisių apsauga

Studijų programos kryptis
Socialinis darbas
Valstybinis kodas
6211JX081
Suteikiama kvalifikacija
Socialinių mokslų magistras (Socialinio darbo krypties)
Studijų trukmė
Ištęstinės studijos  - 2 m. (Vilniuje ir Kaune)
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
Norminės studijų kainos: ištęstinės studijos - 1496 € už semestrą.

Programos tikslas

Vaiko teisių apsaugos studijosskirtos rengti  aukštos kvalifikacijos vaiko teisių apsaugos socialinio darbo specialistus, gebančius įgyvendinti ir plėtoti inovatyvias vaiko teisių apsaugos ir su ja susijusias vaiko gerovės užtikrinimo strategijas, įvairiose valstybinėse, nevyriausybinėse bei privačiose struktūrose, vykdančiose vaiko teisių įgyvendinimą ir apsaugą. Šios antrosios pakopos studijos yra vienintelės socialinio darbo krypties studijos Lietuvoje, kurių turinys yra orientuotas į vaiko teisių įgyvendinimą ir apsaugą. 

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Studijos vykdomos Vilniuje ir Kaune* (* – Kaune bus vykdomos gavus SKVC pritarimą).

Karjeros perspektyvos 

Programos absolventai galės dirbti visų lygių ir tipų vaiko teisių apsaugos institucijose, savivaldybėse, vaiko teisių apsaugos tarnybose. Taip pat savo mokslines žinias ir sugebėjimus galėsite pritaikyti valstybinėse, nevyriausybinėse ir privačiose socialinės globos ir paramos struktūrose bei tęsti akademinę karjerą aukštosiose mokykloseSėkmingai baigę studijas, galite stoti į trečiosios studijų pakopos (doktorantūros) studijas.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

51

1 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

27

Atstovavimas vaiko teisėms

6

Magistro baigiamasis darbas

3

Socialinio darbo teoriniai modeliai

6

Socialinis darbas su šeima

6

Vaiko teisių įgyvendinimo strategijos

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Magistro baigiamasis darbas

6

Smurto prieš vaikus prevencijos teorijos ir modeliai

6

Socialinių paslaugų teikimo ir valdymo strategijos

6

Socialinių tyrimų metodologija

6

2 KURSAS

39

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Magistro baigiamasis darbas

6

Mokslinė tiriamoji praktika

6

Socialinių projektų rengimas ir vertinimas

6

Vaiko ir šeimos konsultavimas ir tarpininkavimas

6

4 SEMESTRAS

15

Privalomieji dalykai

15

Magistro baigiamasis darbas

15

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos socialinio darbo studijų krypties universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas. Tokiu atveju, kai esate baigę kitos krypties bakalauro studijas, tuomet reikės papildomai išlaikyti reikalingus socialinio darbo studijų dalykus. 
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas. 

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos Vilniuje

Studijos vykdomos sesijomis. Dviejų savaičių studijos vyksta intensyviai.

1 savaitė tiesioginio kontakto Universitete, likusios paskaitos „online“.

Dalis paskaitų negalintiems atvykti  transliuojamos realiu laiku („online“)  pagal patvirtintą tvarkaraštį.

Ištęstinės studijos Kaune (bus vykdomos gavus SKVC pritarimą)

vykdomos penktadieniais nuo 16.15 val. ir šeštadieniais nuo 9 val.

Penktadieniais užsiėmimai, negalintiems atvykti,  transliuojami realiu laiku  („online“) pagal patvirtintą tvarkaraštį.

Šeštadieniais užsiėmimai vyksta universitete.

Kodėl rinktis MRU
Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).