Vaiko teisių apsauga | Studijos Lietuvoje | MRU

Vaiko teisių apsauga

Studijų programos kryptis Socialinis darbas
Valstybinis kodas 6211JX081
Suteikiama kvalifikacija Socialinių mokslų magistras (Socialinio darbo krypties)
Studijų trukmė Ištęstinės studijos  - 2 m. (Vilniuje)
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina 1480 € už semestrą (2024 m.)

Programos tikslas

Parengti aukštos kvalifikacijos vaiko teisių apsaugos sistemos dalyvius – vaiko teisių apsaugos skyrių ir pagalbos teikimo specialistus (atvejo vadybininkus; socialinius darbuotojus, dirbančius su šeimomis ir (ar) vaikais; globos koordinatorius; vaikų dienos socialinės priežiūros įstaigų, bendruomeninių vaikų globos namų, krizių centrų darbuotojus), gebančius moksline, metodine ir praktine veikla įgyvendinti ir plėtoti inovatyvias vaiko teisių apsaugos ir su ja susijusias vaiko gerovės užtikrinimo strategijas, įvairiose valstybinėse, nevyriausybinėse bei privačiose struktūrose, vykdančiose vaiko teisių įgyvendinimą ir apsaugą nacionaliniame ir Europiniame kontekstuose.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

 

Karjeros perspektyvos 

Programos absolventai galės dirbti visų lygių ir tipų vaiko teisių apsaugos, socialinių paslaugų (socialinių paslaugų centruose, globos centuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose, krizių centruose, vaikų dienos centruose) įstaigose. Taip pat savo mokslines žinias ir sugebėjimus galėsite pritaikyti valstybinėse, savivaldybės, nevyriausybinėse ir privačiose socialinės globos ir paramos struktūrose bei tęsti akademinę karjerą aukštosiose mokyklose. Sėkmingai baigę studijas, galite stoti į trečiosios studijų pakopos (doktorantūros) studijas.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

51

1 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

27

Socialinio darbo metodika (bendroji dalis)*

6

Socialinio darbo teorija ir praktika (bendroji dalis)*

6

Socialinio darbo teoriniai modeliai

6

Vaiko teisių įgyvendinimo strategijos

6

Atstovavimas vaiko teisėms

6

Socialinis darbas su šeima

6

Magistro baigiamojo darbo projektas 1

3

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Socialinių paslaugų teikimo ir valdymo strategijos

6

Smurto prieš vaikus prevencijos teorijos ir modeliai

6

Socialinių tyrimų metodologija

6

Magistro baigiamojo darbo projektas 2

6

2 KURSAS

39

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Vaiko ir šeimos konsultavimas ir tarpininkavimas

6

Socialinių projektų rengimas ir vertinimas

6

Mokslinė tiriamoji praktika

6

Magistro baigiamojo darbo projektas 3

6

4 SEMESTRAS

15

Privalomieji dalykai

15

Magistro baigiamasis darbas

15

* – Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos socialinio darbo studijų krypties universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas.
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas.
 • Baigusiems kolegijas ir atitinkantiems papildomus reikalavimus yra galimybė pretenduoti į programą be papildomųjų studijų. Plačiau

Jei baigėte kitos studijų krypties bakalauro studijas, šių studijų metu (kad įgytumėte pasirinktos studijų krypties pagrindus) turėsite papildomai išlaikyti šiuos studijų dalykus: „Socialinio darbo teorija ir praktika (bendroji dalis)“, „Socialinio darbo metodika (bendroji dalis)“ (jeigu jų nestudijavote bakalauro studijose).

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos Vilniuje (lietuvių k.)

Studijos vykdomos sesijomis (įžanginė sesija ir egzaminų sesija).

Įžanginės sesijos metu užsiėmimai vyksta intensyviai 2-3 savaites: pirmą savaitę – kontaktiniu būdu Universitete, likusias savaites – nuotoliniu būdu.

Egzaminų sesija vyksta semestro pabaigoje ir trunka apie tris savaites. Egzaminų sesijos metu vykdomi užsiėmimai ir atsiskaitymai.

Studijų programą rekomenduoja