Socialinis darbas ir teisės pagrindai

Studijų programos kryptis
Socialinis darbas
Valstybinis kodas
6121JX058
Suteikiama kvalifikacija
Socialinių mokslų bakalauras (Socialinio darbo krypties)
Studijų trukmė
Nuolatinės studijos - 4 m., ištęstinės studijos - 5 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
Nuolatinės - 834 €, ištęstinės studijos - 667.2 € už semestrą (2020 m.)

Viena iš svarbiausių visuomenės sričių yra socialinė gerovė. Ji neįmanoma be būtinų pokyčių, garantuojančių žmogaus orumą ir socialinį teisingumą. Dėl to, socialinio darbo ir teisės studijos puikiai tinka tiems žmonėms, kurie nori aktyviai inicijuoti teigiamus pokyčius ir padėti vaikams, jaunimui, senjorams, asmenims su negalia ir kitoms socialiai jautrioms visuomenėms grupėms.

Programos tikslas

Socialinis darbo ir teisės pagrindų studijos, skirtos parengti aukštos asmenybinės ir profesinės kompetencijos socialinio darbo bakalauro kvalifikacinį laipsnį turinčius socialinius darbuotojus, galinčius profesionaliai veikti kintančiose šalies socialinio gyvenimo srityse, gebančius kvalifikuotai teikti socialines paslaugas, stiprinti individo, grupės ir bendruomenės prisitaikymo prie aplinkos gebėjimus, padedant atkurti bei stiprinti socialinius ryšius ir integruotis į visuomenę Šios studijų programos dėstytojai yra savo srities profesionalai, pasiruošę perduoti teorines ir praktines žinias ir išmokyti bendradarbiauti, mokantis grupėje, rengiant bendrus projektus, dalyvaujant mokslinėse konferencijose ir visuomeninėse iniciatyvose bei kūrybiškai ieškant įvairių problemų sprendimų.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu gebėsi:

 • taikyti socialinio darbo metodus;
 • konsultuoti ir atstovauti klientų teises;
 • organizuoti pagalbą asmenims, šeimoms, grupėms ar bendruomenėms, siekiant stiprint jų socialinius ryšius ir funkcionavimą visuomenėje;
 • spręsti socialines problemas bei taikyti inovatyvias pagalbos strategijas;
 • bendradarbiauti su medikais, policija, vaiko teisių apsaugos tarnyba, mokykla;
 • atlikti socialinius tyrimus ir rengti projektus;
 • teikti pasiūlymus politikams;
 • planuoti savo profesinę karjerą.

Karjeros perspektyvos:

Mūsų programos absolventai – profesionalūs socialiniai darbuotojai dirba Lietuvos ir užsienio šalių institucijose:

 • savivaldybių skyriuose;
 • vaikų teisių apsaugos tarnybose;
 • socialinių paslaugų ir paramos centruose (pvz.: vaikų, paauglių, neįgaliųjų dienos centruose; bendruomeniniuose globos namuose; senjorų globos institucijose; šeimų ir krizių centruose ir t.t.);
 • pataisos įstaigose;
 • sveikatos priežiūros ir reabilitacijos įstaigose;
 • nevyriausybinėse organizacijose.
Aktuali informacija
Studijų dalykai (nuolatinės studijos)

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Įvadas į socialinį darbą ir profesinė etika

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Psichologija

6

Socialinio darbo teorija ir praktika (bendroji dalis)

6

Studijų įvadas 1

3

Teisės pagrindai

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Filosofija

6

Mediacija socialinėje veikloje

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Socialinio darbo teorija ir praktika (specialioji dalis)

6

Studijų įvadas 2

3

Vaiko ir jaunuolio socializacija

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Savanoriškas socialinis darbas ir įvadinė praktika

6

Socialinės pedagogikos pagrindai

6

Socialinės psichologijos pagrindai

3

Socialinio darbo metodika (bendroji dalis)

6

Socialinis darbas su negalią turinčiais asmenimis

3

Vaiko teisių apsauga

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Socialinė politika

6

Socialinio darbo metodika (specialioji dalis)

6

Socialinių įgūdžių ugdymas

6

Sociokultūrinio ugdymo pagrindai

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Socialinio darbo praktika pataisos įstaigose

6

Socialinio darbo su individu praktika

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Socialinės pagalbos komandos formavimas ir valdymas

6

Socialinio darbo kiekybiniai tyrimai

6

Socialinio darbo su šeima pagrindai

6

Socialinis konsultavimas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Socialinio darbo praktika pataisos įstaigų resocializacijos skyriuose

6

Socialinio darbo su grupėmis praktika

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Bakalauro baigiamasis darbas

3

Bendruomenės socialinė veikla

6

Socialinis darbas su asmenimis, patiriančiais socialinę riziką

6

Socialinis darbas sveikatos priežiūros institucijose

6

Šeimos ir paveldėjimo teisė

3

Pasirenkamieji dalykai

6

Socialinio darbo praktika bendruomenėje

6

Socialinio darbo praktika socialinės reabilitacijos ir probacijos įstaigose

6

4 KURSAS

60

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Darbo teisė

6

Socialinė gerontologija ir suaugusiųjų edukacija

6

Socialiniai projektai ir programos

6

Socialinio darbo kokybiniai tyrimai

6

Socialinių institucijų vadybos pagrindai

6

8 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Bakalauro baigiamasis darbas

12

Kritinio mąstymo ugdymas

6

Krizių valdymas ir konfliktų sprendimas

6

Supervizijos teorija ir praktika

6

Studijų dalykai (ištęstinės studijos)

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Įvadas į socialinį darbą ir profesinė etika

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Psichologija

6

Socialinio darbo teorija ir praktika (bendroji dalis)

6

Studijų įvadas 1

3

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Filosofija

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Socialinė pedagogika

6

Studijų įvadas 2

3

Teisės pagrindai

6

2 KURSAS

48

3 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

27

Mediacija socialinėje veikloje

6

Savanoriškas socialinis darbas ir įvadinė praktika

6

Socialinės psichologijos pagrindai

3

Socialinio darbo metodika (bendroji dalis)

6

Socialinio darbo teorija ir praktika (specialioji dalis)

6

4 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Socialinio darbo metodika (specialioji dalis)

6

Socialinis darbas su negalią turinčiais asmenimis

3

Vaiko ir jaunuolio socializacija

6

Vaiko teisių apsauga

6

Pasirenkamieji dalykai

 

Socialinio darbo praktika pataisos įstaigose

6

Socialinio darbo praktika su individu

6

3 KURSAS

48

5 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Socialinė politika

6

Socialinio darbo su šeima pagrindai

6

Socialinių įgūdžių ugdymas

6

Sociokultūrinio ugdymo pagrindai

6

6 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

18

Socialinės pagalbos komandos formavimas ir valdymas

6

Socialinio darbo kiekybiniai tyrimai

6

Socialinis konsultavimas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Socialinio darbo praktika pataisos įstaigų resocializacijos skyriuose

6

Socialinio darbo su grupėmis praktika

6

4 KURSAS

45

7 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Bendruomenės socialinė veikla

6

Socialinis darbas su asmenimis, patiriančiais socialinę riziką

6

Socialinis darbas sveikatos priežiūros institucijose

6

Šeimos ir paveldėjimo teisė

3

8 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

18

Darbo teisė

6

Socialinė gerontologija ir suaugusiųjų edukacija

6

Socialiniai projektai ir programos

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Socialinio darbo praktika bendruomenėje

6

Socialinio darbo praktika socialinės reabilitacijos ir probacijos įstaigose

6

5 KURSAS

45

9 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Bakalauro baigiamasis darbas

3

Krizių valdymas ir konfliktų sprendimas

6

Socialinio darbo kokybiniai tyrimai

6

Socialinių institucijų vadybos pagrindai

6

10 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Bakalauro baigiamasis darbas

12

Kritinio mąstymo ugdymas

6

Supervizijos teorija ir praktika

6

 

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Istorija arba Matematika, arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Minimalūs reikalavimai stojant

Bendro priėmimo taisyklės

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama