Socialinis darbas ir teisės pagrindai | Studijos Lietuvoje | MRU

Socialinis darbas ir teisės pagrindai

Studijų programos kryptis Socialinis darbas
Valstybinis kodas 6121JX058
Suteikiama kvalifikacija Socialinių mokslų bakalauras (Socialinio darbo krypties)
Studijų trukmė Ištęstinės studijos - 5 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Ištęstinės studijos - 1146 € už semestrą (2023 m.)

Viena iš svarbiausių visuomenės sričių yra socialinė gerovė. Ji yra neįmanoma be būtinų pokyčių, garantuojančių žmogaus orumą ir socialinį teisingumą. Dėl to studijų programa socialinis darbas ir teisės pagrindai puikiai tinka tiems žmonėms, kurie nori aktyviai inicijuoti teigiamus pokyčius ir padėti vaikams, jaunimui, senjorams, asmenims su negalia ir kitoms socialiai jautrioms visuomenėms grupėms.

Programos tikslas

Studijų programa socialinis darbas ir teisės pagrindai skirta parengti aukštos asmenybės ir profesinės kompetencijos socialinio darbo bakalauro kvalifikacinį laipsnį turinčius socialinius darbuotojus, galinčius profesionaliai veikti kintančiose šalies socialinio gyvenimo srityse, gebančius kvalifikuotai teikti socialines bei teisines paslaugas, stiprinti individo, grupės ir bendruomenės prisitaikymo prie aplinkos gebėjimus, padedant atkurti bei stiprinti socialinius ryšius ir integruotis į visuomenę. Socialinio darbo ir teisės pagrindų studijų programos dėstytojai yra savo srities profesionalai, pasiruošę perduoti teorines ir praktines žinias ir išmokyti bendradarbiauti, mokantis grupėje, rengiant bendrus projektinius darbus, dalyvaujant mokslinėse konferencijose ir visuomeninėse iniciatyvose bei kūrybiškai ieškant įvairių problemų sprendimų.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu gebėsi:

 • organizuoti socialinės situacijos tyrimus ir išsiaiškinti kylančias problemas;
 • taikyti socialinio darbo metodus;
 • konsultuoti ir atstovauti klientų teises, išsiaiškinti klientų galimybes problemai spręsti;
 • organizuoti pagalbą asmenims, šeimoms, grupėms ar bendruomenėms, siekiant stiprint jų socialinius ryšius ir funkcionavimą visuomenėje;
 • spręsti socialines problemas bei taikyti inovatyvias pagalbos strategijas;
 • bendradarbiauti su medikais, policija, vaiko teisių apsaugos tarnyba, mokykla;
 • rengti veiklos projektus bei vykdyti nacionalines ir tarptautines socialines programas;
 • teikti pasiūlymus politikams;
 • planuoti savo profesinę karjerą.

Karjeros perspektyvos:

Šios studijų programos absolventai – profesionalūs socialiniai darbuotojai dirba Lietuvos ir užsienio šalių institucijose:

 • savivaldybių skyriuose;
 • vaikų teisių apsaugos tarnybose;
 • socialinių paslaugų ir paramos centruose (pvz.: vaikų, paauglių, neįgaliųjų dienos centruose; bendruomeniniuose globos namuose; senjorų globos institucijose; šeimų ir krizių centruose ir t.t.);
 • pataisos įstaigose;
 • sveikatos priežiūros ir reabilitacijos įstaigose;
 • nevyriausybinėse organizacijose.
Aktuali informacija
Studijų dalykai (ištęstinės studijos)

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Socialinio darbo įvadas

6

Socialinio darbo teorija ir praktika I

6

Psichologija

6

Socialinio darbo etika

3

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Socialinė pedagogika

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Filosofija

6

Teisės pagrindai

6

Profesinė komunikacija

3

2 KURSAS

54

3 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

27

Savanorystės organizavimas ir įvadinė praktika

6

Socialinio darbo teorija ir praktika II

6

Socialinio darbo metodika (bendroji dalis)

6

Mediacija socialinėje veikloje

6

Socialinės psichologijos pagrindai

3

4 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

21

Vaiko teisių apsauga

6

Vaiko ir jaunuolio socializacija

6

Socialinis darbas su negalią turinčiais asmenimis

3

Socialinio darbo metodika (specialioji dalis)

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Socialinio darbo praktika pataisos įstaigose

6

Socialinio darbo praktika su individu

6

3 KURSAS

48

5 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Socialinių įgūdžių ugdymas

6

Sociokultūrinio ugdymo pagrindai

6

Socialinė politika

6

Socialinio darbo su šeima pagrindai

6

6 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

18

Socialinės pagalbos komandos formavimas ir valdymas

6

Socialinis konsultavimas

6

Socialinio darbo kiekybiniai tyrimai

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Socialinio darbo praktika pataisos įstaigų resocializacijos skyriuose

6

Socialinio darbo su grupėmis praktika

6

4 KURSAS

45

7 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Socialinis darbas sveikatos priežiūros institucijose

6

Bendruomenės socialinė veikla

6

Šeimos ir paveldėjimo teisė

3

Socialinis darbas su asmenimis, patiriančiais socialinę riziką

6

8 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

18

Darbo teisė

6

Socialinė gerontologija ir suaugusiųjų edukacija

6

Socialiniai projektai ir programos

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Socialinio darbo praktika bendruomenėje

6

Socialinio darbo praktika socialinės reabilitacijos ir probacijos įstaigose

6

5 KURSAS

45

9 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Socialinio darbo kokybiniai tyrimai

6

Bakalauro baigiamasis darbas

3

Krizių valdymas ir konfliktų sprendimas

6

Socialinių institucijų vadybos pagrindai

6

10 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Bakalauro baigiamasis darbas

12

Kritinio mąstymo ugdymas

6

Supervizijos teorija ir praktika

6

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara (pretenduojantiems 2023 ir 2024 metais)

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Bendrojo priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per  LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos (lietuvių k.)

Studijos vykdomos sesijomis (įžanginė sesija ir egzaminų sesija).

Įžanginės sesijos metu užsiėmimai vyksta intensyviai 3-4 savaites: 1,5 savaitės – kontaktiniu būdu Universitete, likusias savaites – nuotoliniu būdu.

Egzaminų sesija vyksta semestro pabaigoje ir trunka apie mėnesį. Egzaminų sesijos metu vykdomi užsiėmimai ir atsiskaitymai.

Studijų programą rekomenduoja
Studijų programą rekomenduoja