Socialinis darbas ir teisės pagrindai | Studijos Lietuvoje | MRU

Socialinis darbas ir žmogaus teisės

Studijų programos kryptis Socialinis darbas
Valstybinis kodas 6121JX058
Suteikiama kvalifikacija Socialinių mokslų bakalauras (Socialinio darbo krypties)
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 3,5m.; Ištęstinės studijos - 4 m.
Studijų kalba Lietuvių arba Anglų
Studijų kaina Nuolatinės studijos - 1477 € už semestrą (2024 m.); Ištęstinės studijos - 1292 € už semestrą (2024 m.)

Viena iš svarbiausių visuomenės sričių yra socialinė gerovė. Ji yra neįmanoma be būtinų pokyčių, garantuojančių žmogaus orumą ir socialinį teisingumą. Dėl to studijų programa socialinis darbas ir žmogaus teisės puikiai tinka tiems, kurie nori aktyviai inicijuoti teigiamus pokyčius bei padėti vaikams, jaunimui, senjorams, asmenims su negalia ir kitoms socialiai jautrioms visuomenėms grupėms.

Programos tikslas

Studijų programa socialinis darbas ir žmogaus teisės skirta parengti aukštos asmenybės ir profesinės kompetencijos socialinio darbo bakalauro kvalifikacinį laipsnį turinčius socialinius darbuotojus, galinčius profesionaliai veikti kintančiose šalies socialinio gyvenimo srityse, gebančius kvalifikuotai teikti socialines bei teisines paslaugas, stiprinti individo, grupės ir bendruomenės prisitaikymo prie aplinkos gebėjimus, padedant atkurti bei stiprinti socialinius ryšius ir integruotis į visuomenę. Socialinis darbo ir žmogaus teisių studijų programos dėstytojai yra savo srities profesionalai, pasiruošę perduoti teorines ir praktines žinias ir išmokyti bendradarbiauti, mokantis grupėje, rengiant bendrus projektinius darbus, dalyvaujant mokslinėse konferencijose ir visuomeninėse iniciatyvose bei kūrybiškai ieškant įvairių problemų sprendimų.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu gebėsi:

 • organizuoti socialinės situacijos tyrimus ir išsiaiškinti kylančias problemas;
 • taikyti socialinio darbo metodus;
 • konsultuoti ir atstovauti klientų teises, išsiaiškinti klientų galimybes problemai spręsti;
 • organizuoti pagalbą asmenims, šeimoms, grupėms ar bendruomenėms, siekiant stiprint jų socialinius ryšius ir funkcionavimą visuomenėje;
 • spręsti socialines problemas bei taikyti inovatyvias pagalbos strategijas;
 • bendradarbiauti su medikais, policija, vaiko teisių apsaugos tarnyba, mokykla;
 • rengti veiklos projektus bei vykdyti nacionalines ir tarptautines socialines programas;
 • teikti pasiūlymus politikams;
 • planuoti savo profesinę karjerą.

Karjeros perspektyvos:

Šios studijų programos absolventai – profesionalūs socialiniai darbuotojai dirba Lietuvos ir užsienio šalių institucijose:

 • savivaldybių skyriuose;
 • vaikų teisių apsaugos tarnybose;
 • socialinių paslaugų ir paramos centruose (pvz.: vaikų, paauglių, neįgaliųjų dienos centruose; bendruomeniniuose globos namuose; senjorų globos institucijose; šeimų ir krizių centruose ir t.t.);
 • pataisos įstaigose;
 • sveikatos priežiūros ir reabilitacijos įstaigose;
 • nevyriausybinėse organizacijose.
Aktuali informacija
Studijų dalykai (nuolatinės studijos)

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Socialinio darbo įvadas

6

Socialinio darbo teorija ir praktika

9

Psichologija

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Teisės pagrindai

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Filosofija

6

Mediacija socialinėje veikloje

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Socialinio darbo etika

3

Socialinė pedagogika

6

Socialinio darbo metodika (bendroji dalis)

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Sociokultūrinio ugdymo pagrindai

6

Savanorystės organizavimas ir įvadinė praktika

6

Socialinio darbo su šeima pagrindai

6

Socialinio darbo metodika (specialioji dalis)

6

Vaiko teisių apsauga

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Socialinė politika

6

Socialinis darbas sveikatos priežiūros institucijose

6

Traumų psichologija ir pagalba

6

Socialinės pagalbos komandos formavimas ir valdymas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Socialinio darbo praktika pataisos įstaigose

6

Socialinio darbo su individu praktika

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Socialinio darbo kiekybiniai tyrimai

6

Tarptautinė žmogaus teisių apsauga

6

Žmonių su negalia socialinė įtrauktis

3

Socialiniai projektai ir programos

3

Socialinis konsultavimas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Socialinio darbo praktika pataisos įstaigų resocializacijos skyriuose

6

Socialinio darbo su grupėmis praktika

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Bendruomenės socialinė veikla

6

Socialinio darbo kokybiniai tyrimai

6

Socialinis darbas su asmenimis, patiriančiais socialinę riziką

6

Asmens duomenų apsaugos pagrindai

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Socialinio darbo praktika bendruomenėje

6

Socialinio darbo praktika socialinės reabilitacijos ir probacijos įstaigose

6

4 KURSAS

30

7 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Bakalauro baigiamasis darbas

15

Socialinė gerontologija ir suaugusiųjų edukacija

6

Supervizijos teorija ir praktika

6

Socialinių institucijų vadybos pagrindai

3

Studijų dalykai (ištęstinės studijos)

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

54

1 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

27

Socialinio darbo įvadas

6

Filosofija

6

Psichologija

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Teisės pagrindai

6

2 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

27

Socialinio darbo etika

3

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Socialinė pedagogika

6

Mediacija socialinėje veikloje

6

Socialinio darbo teorija ir praktika

9

2 KURSAS

54

3 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

27

Sociokultūrinio ugdymo pagrindai

6

Socialinio darbo metodika (bendroji dalis)

6

Savanorystės organizavimas ir įvadinė praktika

6

Vaiko teisių apsauga

6

Žmonių su negalia socialinė įtrauktis

3

4 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

21

Socialinė politika

6

Socialinio darbo metodika (specialioji dalis)

6

Socialiniai projektai ir programos

3

Socialinis konsultavimas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Socialinio darbo praktika pataisos įstaigose

6

Socialinio darbo su individu praktika

6

3 KURSAS

51

5 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

21

Socialinės pagalbos komandos formavimas ir valdymas

6

Socialinis darbas su asmenimis, patiriančiais socialinę riziką

6

Socialinių institucijų vadybos pagrindai

3

Socialinio darbo su šeima pagrindai

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Socialinio darbo praktika pataisos įstaigų resocializacijos skyriuose

6

Socialinio darbo su grupėmis praktika

6

6 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

18

Bendruomenės socialinė veikla

6

Traumų psichologija ir pagalba

6

Socialinio darbo kiekybiniai tyrimai

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Socialinio darbo praktika bendruomenėje

6

Socialinio darbo praktika socialinės reabilitacijos ir probacijos įstaigose

6

4 KURSAS

51

7 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Socialinis darbas sveikatos priežiūros institucijose

6

Socialinė gerontologija ir suaugusiųjų edukacija

6

Tarptautinė žmogaus teisių apsauga

6

Socialinio darbo kokybiniai tyrimai

6

8 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

27

Bakalauro baigiamasis darbas

15

Asmens duomenų apsaugos pagrindai

6

Supervizijos teorija ir praktika

6

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara (pretenduojantiems 2024 ir 2025 metais)

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Įgysiantiems vidurinį išsilavinimą 2024 metais ir vėliau:

Baigsiantiems mokyklą 2024 metais ir vėliau pagal mokslo ir studijų įstatymą į universitetus konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę ne mažiau kaip tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir stojančiojo pasirinktą egzaminą, kurių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi prilygti pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (baigusiems 2024 m. – 36 balai, baigusiems nuo 2025 m. – 50 balų).

Bendrojo priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (lietuvių k.)

Studijos vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val.

Ištęstinės studijos (lietuvių k.)

Studijos vykdomos sesijomis (įžanginė sesija ir egzaminų sesija). Įžanginės sesijos metu užsiėmimai vyksta intensyviai 3-4 savaites: 1,5 savaitės – kontaktiniu būdu Universitete, likusias savaites – nuotoliniu būdu. Egzaminų sesija vyksta semestro pabaigoje.  Egzaminų sesijos metu vykdomi užsiėmimai ir atsiskaitymai.

Nuolatinės studijos (anglų k.)

Studijos vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val. Su užsieniečiais nespėjusiais gauti LLG bus dirbama hibridiniu būdu rudens semestrą.

 

Studijų programą rekomenduoja
Studijų programą rekomenduoja