Socialinis darbas ir teisės pagrindai | Studijos Lietuvoje | MRU

Socialinis darbas ir žmogaus teisės

Studijų programos kryptis Socialinis darbas
Valstybinis kodas 6121JX058
Suteikiama kvalifikacija Socialinių mokslų bakalauras (Socialinio darbo krypties)
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 3,5; Ištęstinės studijos - 4 m.
Studijų kalba Lietuvių arba Anglų
Studijų kaina Nuolatinės studijos - 1477 € už semestrą (2024 m.); Ištęstinės studijos - 1292 € už semestrą (2024 m.)

Viena iš svarbiausių visuomenės sričių yra socialinė gerovė. Ji yra neįmanoma be būtinų pokyčių, garantuojančių žmogaus orumą ir socialinį teisingumą. Dėl to studijų programa socialinis darbas ir žmogaus teisės puikiai tinka tiems, kurie nori aktyviai inicijuoti teigiamus pokyčius bei padėti vaikams, jaunimui, senjorams, asmenims su negalia ir kitoms socialiai jautrioms visuomenėms grupėms.

Programos tikslas

Studijų programa socialinis darbas ir žmogaus teisės skirta parengti aukštos asmenybės ir profesinės kompetencijos socialinio darbo bakalauro kvalifikacinį laipsnį turinčius socialinius darbuotojus, galinčius profesionaliai veikti kintančiose šalies socialinio gyvenimo srityse, gebančius kvalifikuotai teikti socialines bei teisines paslaugas, stiprinti individo, grupės ir bendruomenės prisitaikymo prie aplinkos gebėjimus, padedant atkurti bei stiprinti socialinius ryšius ir integruotis į visuomenę. Socialinis darbo ir žmogaus teisių studijų programos dėstytojai yra savo srities profesionalai, pasiruošę perduoti teorines ir praktines žinias ir išmokyti bendradarbiauti, mokantis grupėje, rengiant bendrus projektinius darbus, dalyvaujant mokslinėse konferencijose ir visuomeninėse iniciatyvose bei kūrybiškai ieškant įvairių problemų sprendimų.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu gebėsi:

 • organizuoti socialinės situacijos tyrimus ir išsiaiškinti kylančias problemas;
 • taikyti socialinio darbo metodus;
 • konsultuoti ir atstovauti klientų teises, išsiaiškinti klientų galimybes problemai spręsti;
 • organizuoti pagalbą asmenims, šeimoms, grupėms ar bendruomenėms, siekiant stiprint jų socialinius ryšius ir funkcionavimą visuomenėje;
 • spręsti socialines problemas bei taikyti inovatyvias pagalbos strategijas;
 • bendradarbiauti su medikais, policija, vaiko teisių apsaugos tarnyba, mokykla;
 • rengti veiklos projektus bei vykdyti nacionalines ir tarptautines socialines programas;
 • teikti pasiūlymus politikams;
 • planuoti savo profesinę karjerą.

Karjeros perspektyvos:

Šios studijų programos absolventai – profesionalūs socialiniai darbuotojai dirba Lietuvos ir užsienio šalių institucijose:

 • savivaldybių skyriuose;
 • vaikų teisių apsaugos tarnybose;
 • socialinių paslaugų ir paramos centruose (pvz.: vaikų, paauglių, neįgaliųjų dienos centruose; bendruomeniniuose globos namuose; senjorų globos institucijose; šeimų ir krizių centruose ir t.t.);
 • pataisos įstaigose;
 • sveikatos priežiūros ir reabilitacijos įstaigose;
 • nevyriausybinėse organizacijose.
Aktuali informacija
Studijų dalykai (ištęstinės studijos)

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS*

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Socialinio darbo įvadas

6

Socialinio darbo teorija ir praktika I

6

Psichologija

6

Socialinio darbo etika

3

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Socialinė pedagogika

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Filosofija

6

Teisės pagrindai

6

Profesinė komunikacija

3

2 KURSAS

54

3 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

27

Savanorystės organizavimas ir įvadinė praktika

6

Socialinio darbo teorija ir praktika II

6

Socialinio darbo metodika (bendroji dalis)

6

Mediacija socialinėje veikloje

6

Socialinės psichologijos pagrindai

3

4 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

21

Vaiko teisių apsauga

6

Vaiko ir jaunuolio socializacija

6

Socialinis darbas su negalią turinčiais asmenimis

3

Socialinio darbo metodika (specialioji dalis)

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Socialinio darbo praktika pataisos įstaigose

6

Socialinio darbo praktika su individu

6

3 KURSAS

48

5 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Socialinių įgūdžių ugdymas

6

Sociokultūrinio ugdymo pagrindai

6

Socialinė politika

6

Socialinio darbo su šeima pagrindai

6

6 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

18

Socialinės pagalbos komandos formavimas ir valdymas

6

Socialinis konsultavimas

6

Socialinio darbo kiekybiniai tyrimai

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Socialinio darbo praktika pataisos įstaigų resocializacijos skyriuose

6

Socialinio darbo su grupėmis praktika

6

4 KURSAS

45

7 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Socialinis darbas sveikatos priežiūros institucijose

6

Bendruomenės socialinė veikla

6

Šeimos ir paveldėjimo teisė

3

Socialinis darbas su asmenimis, patiriančiais socialinę riziką

6

8 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

18

Darbo teisė

6

Socialinė gerontologija ir suaugusiųjų edukacija

6

Socialiniai projektai ir programos

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Socialinio darbo praktika bendruomenėje

6

Socialinio darbo praktika socialinės reabilitacijos ir probacijos įstaigose

6

5 KURSAS

45

9 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Socialinio darbo kokybiniai tyrimai

6

Bakalauro baigiamasis darbas

3

Krizių valdymas ir konfliktų sprendimas

6

Socialinių institucijų vadybos pagrindai

6

10 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Bakalauro baigiamasis darbas

12

Kritinio mąstymo ugdymas

6

Supervizijos teorija ir praktika

6

*Ištęstiniu studijų programos planas 2024–2025 mokslo metams bus atnaujintas artimiausiu metu.

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara (pretenduojantiems 2024 ir 2025 metais)

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Įgysiantiems vidurinį išsilavinimą 2024 metais ir vėliau:

Baigsiantiems mokyklą 2024 metais ir vėliau pagal mokslo ir studijų įstatymą į universitetus konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę ne mažiau kaip tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir stojančiojo pasirinktą egzaminą, kurių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis nei 36 balai.

Centralizuoto priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per  LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (lietuvių k.)

Studijos vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val.

Ištęstinės studijos (lietuvių k.)

Studijos vykdomos sesijomis (įžanginė sesija ir egzaminų sesija). Įžanginės sesijos metu užsiėmimai vyksta intensyviai 3-4 savaites: 1,5 savaitės – kontaktiniu būdu Universitete, likusias savaites – nuotoliniu būdu. Egzaminų sesija vyksta semestro pabaigoje.  Egzaminų sesijos metu vykdomi užsiėmimai ir atsiskaitymai.

Nuolatinės studijos (anglų k.)

Studijos vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val. Su užsieniečiais nespėjusiais gauti LLG bus dirbama hibridiniu būdu rudens semestrą.

 

Studijų programą rekomenduoja
Studijų programą rekomenduoja