Socialinis darbas

Studijų programos kryptis
Socialinis darbas
Valstybinis kodas
6211JX073
Suteikiama kvalifikacija
Socialinių mokslų magistras (Socialinio darbo krypties)
Studijų trukmė
Ištęstinės studijos  - 2 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
984 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Socialinio darbo studijosskirtos rengti  aukštos asmeninės ir profesinės kompetencijos socialinio darbo specialistus, gebančius kritiškai mąstyti, argumentuoti ir analizuoti socialines problemas. Taip pat ugdyti gebėjimą vertinti skirtingų situacijų rizikas bei skatinti inovatyvius socialinius pokyčius, padedančius mažinti socialinę atskirtį bei spręsti socialinio pobūdžio problemas.  Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos  į profesinių kompetencijų, įgalinančių inicijuoti, koordinuoti, atlikti projektus bei vadovauti socialinio darbo institucijoms, įgijimą. 

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Studijos vykdomos Vilniuje, Utenoje, Marijampolėje* (* – Marijampolėje bus vykdomos gavus SKVC pritarimą).

Karjeros perspektyvos 

Programos absolventai gali dirbti savivaldybėse, vaiko teisių apsaugos tarnybose, savo mokslines žinias ir sugebėjimus pritaikyti valstybinėse, nevyriausybinėse ir privačiose socialinės globos ir paramos struktūrose. Taip pat galėsite tęsti akademinę karjerą aukštosiose mokyklose ar stoti į trečiosios studijų pakopos (doktorantūros) studijas. 

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

51

1 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

27

Europos Sąjungos socialinė politika

6

Magistro baigiamasis darbas

3

Socialinio darbo teoriniai modeliai

6

Sociokultūrinis bendruomenės ugdymas

6

Supervizija socialiniame darbe

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Magistro baigiamasis darbas

6

Socialinių paslaugų šeimai koordinavimas ir valdymas

6

Socialinių paslaugų teikimo ir valdymo strategijos

6

Socialinių tyrimų metodologija

6

2 KURSAS

39

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Magistro baigiamasis darbas

6

Socialinės gerovės institucinė sistema

6

Socialinio darbo mokslinė tiriamoji praktika

6

Socialinių projektų rengimas ir vertinimas

6

4 SEMESTRAS

15

Privalomieji dalykai

15

Magistro baigiamasis darbas

15

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos socialinio darbo studijų krypties universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas. Tokiu atveju, kai esate baigę kitos krypties bakalauro studijas, tuomet reikės papildomai išlaikyti reikalingus socialinio darbo studijų dalykus. 
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas. 

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama

Kodėl rinktis MRU
Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).