Socialinis darbas | Studijos Lietuvoje | MRU

Socialinis darbas

Studijų programos kryptis Socialinis darbas
Valstybinis kodas 6211JX073
Suteikiama kvalifikacija Socialinių mokslų magistras (Socialinio darbo krypties)
Studijų trukmė Ištęstinės studijos  - 2 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina 1480 € už semestrą (2024 m.)

Programos tikslas

Socialinio darbo studijos, skirtos rengti aukštosasmeninės ir profesinės kompetencijos socialinio darbo specialistus, gebančius kritiškai mąstyti, argumentuoti ir analizuoti socialines problemas. Taip pat ugdyti gebėjimą vertinti skirtingų situacijų rizikas bei skatinti inovatyvius socialinius pokyčius, padedančius mažinti socialinę atskirtį bei spręsti socialinio pobūdžio problemas.  Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos įprofesinių kompetencijų, įgalinančių inicijuoti, koordinuoti, atlikti projektus bei vadovauti socialinio darbo institucijoms, įgijimą. 

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Studijos vykdomos Vilniuje, Utenoje, Marijampolėje.

Karjeros perspektyvos 

Programos absolventai gali dirbti savivaldybėse, vaiko teisių apsaugos tarnybose, savo mokslines žinias ir sugebėjimus pritaikyti valstybinėse, nevyriausybinėse ir privačiose socialinės globos ir paramos struktūrose. Taip pat galėsite tęsti akademinę karjerą aukštosiose mokyklose ar stoti į trečiosios studijų pakopos (doktorantūros) studijas.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

51

1 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

27

Socialinio darbo metodika (bendroji dalis)*

6

Socialinio darbo teorija ir praktika (bendroji dalis)*

6

Socialinis konsultavimas*

6

Socialinio darbo teoriniai modeliai

6

Magistro baigiamojo darbo projektas 1

3

Supervizija socialiniame darbe

6

Sociokultūrinis bendruomenės ugdymas

6

Europos Sąjungos socialinė politika

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Socialinių tyrimų metodologija

6

Socialinių paslaugų šeimai koordinavimas ir valdymas

6

Socialinių paslaugų teikimo ir valdymo strategijos

6

Magistro baigiamojo darbo projektas 2

6

2 KURSAS

39

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Socialinių projektų rengimas ir vertinimas

6

Magistro baigiamojo darbo projektas 3

6

Socialinės gerovės institucinė sistema

6

Socialinio darbo mokslinė tiriamoji praktika

6

4 SEMESTRAS

15

Privalomieji dalykai

15

Magistro baigiamasis darbas

15

* – Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos socialinio darbo studijų krypties universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas.
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos socialinio darbo papildomosios studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas.
 • Baigusiems kolegijas ir atitinkantiems papildomus reikalavimus yra galimybė pretenduoti į programą be papildomųjų studijų. Plačiau

Jei baigėte kitos studijų krypties bakalauro studijas, šių studijų metu (kad įgytumėte pasirinktos studijų krypties pagrindus) turėsite papildomai išlaikyti šiuos studijų dalykus: „Socialinio darbo teorija ir praktika (bendroji dalis)“, „Socialinio darbo metodika (bendroji dalis)“, „Socialinis konsultavimas“ (jeigu jų nestudijavote bakalauro studijose).

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos Vilniuje (lietuvių k.)

Studijos vykdomos sesijomis (įžanginė sesija ir egzaminų sesija).

Įžanginės sesijos metu užsiėmimai vyksta intensyviai 2-3 savaites: pirmą savaitę – kontaktiniu būdu Universitete, likusias savaites – nuotoliniu būdu.

Egzaminų sesija vyksta semestro pabaigoje ir trunka apie tris savaites. Egzaminų sesijos metu vykdomi užsiėmimai ir atsiskaitymai.

Ištęstinės studijos Utenoje (lietuvių k.)

Vykdomos penktadieniais nuo 16.15 val. ir šeštadieniais nuo 9:00 val.

Penktadieniais užsiėmimai vyksta nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje „Moodle”, o šeštadieniais – kontaktiniu būdu (Utenoje).

Ištęstinės studijos Marijampolėje (lietuvių k.)

Vykdomos penktadieniais nuo 16.15 val. ir šeštadieniais nuo 9 val.

Penktadieniais užsiėmimai vyksta nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje „Moodle”, o šeštadieniais – kontaktiniu būdu (Marijampolėje).

Studijų programą rekomenduoja