Už aktyvią mokslinę veiklą trims MRU mokslininkams skirtos Mokslinės veiklos skatinimo fondo vienkartinės premijos - MRU
Naujienos

3 sausio, 2024
Už aktyvią mokslinę veiklą trims MRU mokslininkams skirtos Mokslinės veiklos skatinimo fondo vienkartinės premijos
Teisės mokykla
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas

Mykolo Romerio universitetas (MRU) sveikina mokslininkus, 2023 metais aktyviai įsitraukusius į mokslinę veiklą, kurią įvertinus jie yra apdovanojami Mokslinės veiklos skatinimo fondo vienkartinėmis premijomis. Premijos skirtos 3 kategorijose: aktyviausias metų patyręs mokslininkas, aktyviausias metų jaunasis mokslininkas ir aktyviausias metų doktorantas.

Aktyviausio metų patyrusio mokslininko premija skirta Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Viešojo administravimo instituto profesoriui dr. Paulo Alexandre da Silva Pereira.

Aktyviausio metų jaunojo mokslininko premija įteikta Teisės mokyklos Privatinės teisės instituto docentui dr. Remigijui Jokubauskui.

Aktyviausiu metų doktorantu pripažintas  –  Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Psichologijos instituto doktorantas Aleksandr Segal.

Mokslininkai buvo vertinami pagal šiuos kriterijus: paskelbtų mokslo publikacijų reikšmė, indėlis į paskutinius tris kasmetinius institucinius mokslo vertinimus, dalyvavimas projektinėje veikloje, pretendento įsitraukimas inicijuojant arba vykdant tarptautinį MTEP projektą, mokslinių tyrimų tarptautiškumas, aktyvumas organizuojant mokslo renginius. Premijos buvo skirtos daugiausiai taškų surinkusiems mokslininkams ir doktorantui.

MRU Mokslinės veiklos skatinimo fondas gavo 19 paraiškų. Daugiau informacijos apie Mokslinės veiklos skatinimo fondo kvietimus galite rasti čia.