Naujienos

21 balandžio, 2016
MRU Teisės fakulteto atstovai lankėsi Europos Sąjungos teisingumo ir bendrajame teismuose
Teisės mokykla

2016 metų balandžio 18-21 dienomis Teisės fakulteto dekanė prof. Lyra Jakulevičienė ir Viešosios teisės instituto direktorė doc. Agnė Tvaronavičienė lankėsi Europos Sąjungos teisingumo teisme ir ES bendrajame teisme. Vizito metu MRU atstovės susitiko su Lietuvos teisėjais abiejuose teismuose: E. Jarašiūnu, E. Bieliūnu ir ką tik Bendrąjame teisme pradėjusiu darbą V. Valančiumi ir teisėjų kabinetų atstovais, generalinių advokatų kabineto, teismo tyrimų ir dokumentacijos, skyrių atstovais.

ES teisingumo teisme dirbantiems lietuviams skaitytas pranešimas apie Lietuvos teisės aktualijas, aptartas bendradarbiavimas su MRU LAB tyrimų srityje, teisininkų lingvistų parengimo ir studentų praktikos bei absolventų stažuočių klausimai, dalyvauta abiejų teismų posėdžiuose anti dempingo, bankų kapitalizacijos, Orhuso konvencijos ir ES teisės bylose.