MRU mediatorė dr. Agnė Tvaronavičienė sėmėsi patirties tolimojoje Indonezijoje - MRU
Naujienos

13 liepos, 2018
MRU mediatorė dr. Agnė Tvaronavičienė sėmėsi patirties tolimojoje Indonezijoje
Teisės mokykla

Birželio 29- liepos 6 d. MRU TF Viešosios teisės instituto direktorė doc. dr. Agnė Tvaronavičienė lankėsi Indonezijos sostinėje Jakartoje bei Indonezijos universiteto miestelyje Depoke.
Vizito metu docentė skaitė viešas paskaitas Indonezijos universitete ir Indonezijos Aukščiausiame teisme tema „Mediacija kaip priemonė teisingumo prieinamumui didinti“, taip pat susitiko su Indonezijos universiteto Teisės fakulteto vadovybe bei bendruomene, diskutavo mediacijos taikymo civilinėse ir baudžiamosiose bylose klausimais su mediacijos specialistais bei ja besidominčiais studentais.
Vizito metu taip pat buvo organizuoti susitikimai su Depoko apylinkės teismo bei vieno iš Jakartos religinių teismų vadovybe bei teisėjais. Vaisinga bendradarbiavimo prasme diskusija vyko ir Nacionaliniame Indonezijos Mediacijos centre.
Mediacija Indonezijoje turi gilias tradicijas ir yra gana plačiai taikoma įvairiuose civiliniuose ginčuose. Civilinėse bylose ji yra privaloma, tačiau tokių procesų sėkmės procentas yra gana žemas.
Diskusijų metu paaiškėjo didelis poreikis kelti privalomos mediacijos paslaugas teikiančių asmenų kvalifikaciją bei sukurti efektyvesnį jų skatinimo mechanizmą. Geriausiais statistiniais rodikliais, t. y. daugiausiai taikiai išspręstų bylų, džiaugiasi Indonezijos religiniai teismai, kuriems teismingi daugelis islamo religiją išpažįstančių Indonezijos gyventojų šeimos ginčai (skyrybos, vaikų klausimai, paveldėjimas ir pan.).
Tai dar kartą patvirtina mediatoriaus autoriteto svarbą bei pačios mediacijos puikų pritaikomumą šeimos ginčuose. Šiuo metu Indonezijoje ieškoma tinkamiausių būdų pradėti taikyti mediaciją baudžiamojoje justicijoje. Mediacijos specialistams labai rūpėjo kaip mediacija šioje srityje yra taikoma ES valstybėse ir Lietuvoje. Įtemptoje vizito programoje liko vietos ir kelių nuostabių mečečių aplankymui bei trumpam atokvėpiui arbatos plantacijoje. Nuostabi patirtis ir smagiai praplėstas socialinių ryšių ratas!