Tarptautinis pripažinimas: MRU įsijungė į Europos reformų universitetų aljanso gretas - MRU
Naujienos

5 liepos, 2023
Tarptautinis pripažinimas: MRU įsijungė į Europos reformų universitetų aljanso gretas
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Viešojo saugumo akademija
Teisės mokykla

Mykolo Romerio universitetas (MRU) įsijungė į Europos reformų universitetų aljansą (ERUA), kurio naują ambicingą ketverių metų iniciatyvą (ERUA2) 12,8 mln. EUR dotacija parėmė Europos Komisija. Aljanso narių tikslas – sukurti visiškai integruotą, novatorišką, į ateitį orientuotą Europos universitetą, kuris padės jaunajai kartai ugdyti svarbius #Europospiliečio įgūdžius pasitinkant šiandienos ir ateities iššūkius.

Toks stiprus akademinis tinklas, kuriame naujosios technologijos ir inovacijos integruotos į socialinius ir humanitarinius mokslus ir menus, sieks svariai prisidėti prie laisvos, teisingos ir demokratinės Europos kūrimo. Aljanso nariai įsipareigoja plėtoti į studentus orientuotas novatoriškas tarptautines studijas, įgalinančias pačius studentus prisidėti prie turinio plėtotės ir didinančias studentų mobilumą. Studentai, dėstytojai, mokslininkai ir išorės partneriai turės daugiau galimybių susitelkti į tarpdisciplinines komandas, kurios bus pajėgios spręsti svarbiausias problemas, su kuriomis šiandien susiduria Europa.

„Narystė aljanse grindžiama ilgalaike regioninio Europos universiteto kūrimo strategija, kurios centre – tvarumas, pažangiausios studijos ir mokslas, bendros Europos vertybės. Reformatoriška aljanso narių partnerystė reikšmingai praturtins universiteto tarpdiscipliniškumo, tarptautiškumo ir tvarumo patirtis, suteiks didesnį spektrą studijų ir mokslinės veiklos pasirinkimo galimybių, leis patirti skirtingas švietimo sistemos kultūras ir aplinkas, užtikrins didesnį universiteto tarptautinį konkurencingumą“, – teigia MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė. Anot rektorės, MRU indėlis į aljansą – pažangi socialinių inovacijų laboratorijų veiklos praktika, kurios pagrindu bus telkiami regioniniai mokslo klasteriai mokslinių tyrimų ir inovacijų veikloms plėtoti.

ERUA jungia 8 Europos universitetų akademines bendruomenes (studentus, mokslininkus, specialistus). Šio aljanso partnerius vienija originalus tarpdisciplininis bendradarbiavimas, leidžiantis integruoti socialinius ir humanitarinius mokslus ir menus, tiksliuosius bei gamtos mokslus.

Narystė aljanse yra reikšminga dar ir tuo, kad kartu su pagrindiniais 8 Europos universitetais jo veikloje dalyvaus ir bendrų tikslų sieks 36 asocijuoti Aljanso partneriai ne tik visoje Europoje, bet ir už jos ribų. Tai ne tik praplečia veiklos geografiją, bet ir didina Europos aukštojo mokslo konkurencingumą ir galimybes efektyviau prisidėti prie pasaulinių problemų sprendimo.

ERUA dalyvauja šie Europos universitetai: Paryžiaus 8-asis universitetas (Prancūzija), Egėjo jūros universitetas (Graikija), Bulgarijos universitetas – NBU (Bulgarija), SWPS Socialinių ir humanitarinių mokslų universitetas (Lenkija), Gran Kanarijos universitetas – ULPGC (Ispanija), Mačeratos universitetas (Italija), Europos universitetas Viadrina (Vokietija) ir Mykolo Romerio universitetas (Lietuva).

Daugiau informacijos galima rasti čia.