MRU profesorės Tomos Birmontienės interviu apie Pasaulinės medicinos teisės asociacijos (WAML) kongresą, jo reikšmę Lietuvai, jos žmonėms ir Mykolo Romerio Universitetui - MRU
Naujienos

25 liepos, 2023
MRU profesorės Tomos Birmontienės interviu apie Pasaulinės medicinos teisės asociacijos (WAML) kongresą, jo reikšmę Lietuvai, jos žmonėms ir Mykolo Romerio Universitetui
Teisės mokykla
Universitetas
Konferencijos

Rugpjūčio  2 d. , Mykolo Romerio universitete (MRU) Vilniuje prasidės Pasaulinės medicinos teisės asociacijos (World Association for Medical Law  - WAML)  kongresas, kuriame teisininkai, mokslininkai, advokatai, medikai iš Europos, Amerikos, Azijos, Australijos bei Afrikos  žemynų aptars aktualiausias medicinos teisės problemas.

Mokslinis  šios medicinos teisės srities pažinimas yra būtinas siekiant įgyvendinti Konstitucijos diktuojamus iššūkius sveikatos priežiūros sistemai ir užtikrinti paciento teises, kurios tampa ypač svarbios esant dideliems sveikatos priežiūros sektoriaus sukrėtimams, kuriuos sukėlė COVID-19 pandemija. Šios problemos, kaip ir dirbtinio intelekto vaidmuo medicinoje, bus plačiai analizuojamos kongrese.

Apie Kongreso reikšmę Lietuvai, jos žmonėms ir Mykolo Romerio Universitetui kalba MRU profesorė Toma Birmontienė.

Profesore, Jūsų profesinė patirtis yra neįtikėtinai plati – esate MRU profesorė, kadenciją baigusi Konstitucinio Teismo teisėja, buvote Prezidento Valdo Adamkaus patarėja teisės klausimais, dirbote ir sveikatos teisės srityje, rengėte sveikatos teisės srities įstatymus.

Šiandien Jus kalbiname kaip Pasaulinės medicinos teisės asociacijos (WAML) Valdybos narę, šiųmetinio Pasaulinės medicinos asociacijos Kongreso organizatorę Vilniuje.

Kokia Kongreso reikšmė Lietuvai, visuomenei ir didžiausiam socialinių mokslų universitetui Lietuvoje – MRU,  MRU Teisės mokyklai. Gal galėtumėte paminėti keletą mokslinių krypčių, tematikų, kurios koreliuojasi ir su MRU vykdomomis studijomis.

Pasaulio medicinos teisės asociaciją (WAML), šiemet kartu su Mykolo Romerio Universitetu rengianti kongresą Vilniuje, yra ilgametė prestižinė teisininkų ir medikų asociaciją, kurios misija yra skatinti medicinos teisės (sveikatos teisės) kaip integruotos teisės ir medicinos srities pažinimą, sudaryti galimybes įvairių pasaulio valstybių mokslininkams ir  praktikams susitikti ir diskutuoti  aktualiais šios srities klausimais, dalintis patirtimi, skatinti naujų projektų inciatyvas. Tam pasitarnaus  Vilniaus kongreso metu jo dalyvių  skaitomi pranešimai, inicijuojamos  diskusijos ( Forum discussions)  inovatyviose šios teisės srityse.

Mokslinis  šios teisės srities pažinimas yra būtinas siekiant įgyvendinti Konstitucijos diktuojamus iššūkius sveikatos priežiūros sistemai ir užtikrinti paciento teises, kurios tampa ypač svarbios esant dideliems sveikatos priežiūros sektoriaus sukrėtimams, kuriuos sukėlė COVID-19 pandemija. Šios problemos, kaip ir dirbtinio intelekto vaidmuo medicinoje, bus plačiai analizuojamos kongrese. Tikimės, kad šiais metais Vilniuje organizuojamas Pasaulio medicinos teisės asociacijos (WAML) kongresas suteiks unikalią galimybę ne tik praturtinti žinias, bet ir praplėsti šios srities  mokslinių tyrimų Lietuvoje perspektyvas.

MRU įvairiose  socialinių  mokslų studijų programose integruoja sveikatos teisės klausimus, nes tai yra itin svarbi mūsų visų gyvenimo sritis. Sveikatos teisės klausimai yra aktualūs daugeliui studijų, mokslinių tyrimų sričių, kurios yra plėtojamos MRU Teisės mokyklos mokslo ir studijų programose: ar tai būtų Teisės studijų programa ir joje studijuojamos konstitucinė, civilinė, baudžiamoji, tarptautinė ar kitos teisės sritys, susijusios su žmogaus teisių apsauga, ar tai būtų kita teisės studijų programa, kaip antai, Teisė ir tarptautiniai santykiai.  Vis dėlto galėtume išskirti vieną pagrindinių teisės studijų programų –tai Sveikatos teisės (LL.M.) programos studijas, kurių pagrindinis tikslas yra gilintis, analizuoti šios teisės srities klausimus, betarpiškai susijusius su medicinos mokslo pasiekimais, praktika. MRU plėtojama  sveikatos teisės kryptis lėmė ir tai, kad universitetas tapo Pasaulinės medicinos asociacijos  (WAML) rengiamo 27 pasaulinio kongreso partneris.