Eglė Bilevičiūtė. Kad esame stiprūs, pirmiausia turime tikėti patys - MRU
Naujienos

12 birželio, 2017
Eglė Bilevičiūtė. Kad esame stiprūs, pirmiausia turime tikėti patys
Teisės mokykla

Apie situaciją universitete, koks MRU profsąjungos vaidmuo vykstant diskusijoms dėl aukštojo mokslo reformos kalbamės su MRU Senato nare, profsąjungos pirmininke profesore Egle Bilevičiūte.

Gerbiama Egle, kokį matote MRU profsąjungos vaidmenį aukštojo mokslo reformos kontekste?

MRU vadovybės ir MRU profsąjungos tikslas visada buvo, yra ir bus tas pats - universiteto gerovė bei klestėjimas. Ir aukštojo mokslo reformos kontekste šie tikslai nesikeičia ir netgi įgyja dar didesnę svarbą.

Labai svarbu, kad MRU vadovybė ir profsąjunga glaudžiai bendradarbiauja. Visai neseniai buvome susitikę ir su universiteto rektoriumi, su kuriuo aptarėme rūpimus klausimus ir situaciją. Noriu užtikrinti, kad universiteto profsąjunga aktyviai dalyvaus siekdama apginti universiteto bendruomenės interesus, jei universitetų jungimasis apskritai vyks.

Norime išsaugoti universiteto bendruomenę ir užtikrinti, kad jungimosi su kitais universitetais atveju visiems MRU nariams būtų nustatytos ir užtikrintos sąžiningos taisyklės. Konkretūs dokumentai, sutartys ir veiksmai bus derinami ir su profsąjunga.

Sieksime, kad mūsų universitetas išsiderėtų sąžiningas ir skaidrias sąlygas. Tačiau bent jau kol kas apskritai neaišku, kaip toliau aukštojo mokslo reforma vyks.

Kokios nuotaikos vyrauja universitete?

Yra įvairių žmonių, ir kiekvienam į širdį neįlįsi. Žmogiška, kad tvyrant nežinomybei ir tarp kai kurių darbuotojų jaučiasi šiokia tokia įtampa dėl savo ateities, pasigirsta ir pesimizmo gaidelių, tačiau nesinorėtų, kad tomis pesimistinėmis nuotaikomis užsikrėstų visa akademinė bendruomenė.

Savo energiją, kūrybingumą dabar turėtume nukreipti ne gandų eskalavimui ar tuščioms diskusijoms kabinetuose, koridoriuose ir auditorijose „kas bus, kai mus uždarys“. Esame ne tik universiteto bendruomenės dalis, bet ir savo sričių profesionalai – nuo dėstytojų iki administracijos.

Į savo darbą, kasdienius iššūkius turime žiūrėti profesionaliai. Mums dabar svarbiausia susikoncentruoti ir kokybiškai atlikti savo užduotis ir įgyvendinti pasirinktą strategiją, užtikrinti gerą studijų kokybę, siekti savo numatytų tikslų. Kuo stipresni būsime, tuo geresnes pozicijas turėsime. Ir deja, niekas už mus pačius šito nepadarys.

Bet gal situacija universitete tikrai yra įtempta...

Manau, kad per pastaruosius metus universitete įvyko nemažai teigiamų pokyčių. Vadybos, organizacijos procesai MRU vyksta reaguojant į nūdienos iššūkius, organizuojami kokybiškiau nei kitose, taip vadinamose „stipresnėse“ aukštosiose mokyklose.  Universiteto biudžetas yra subalansuotas, todėl atostoginiai žmonėms bus išmokėti laiku.

Mūsų universitete per pastaruosius keletą metų įvyko kokybinis studijų ir mokslo proveržis, sėkmingai vykdomos unikalios ir populiarias studijų programos, nemažai jungtinių programų su užsienio partneriais. MRU mokslininkai nuolat publikuoja aukšto lygio mokslines publikacijas, dalyvauja tarptautiniuose mokslo projektuose.

Pamažu keičiasi nuomonė apie MRU ir viešoje erdvėje, tačiau norint pakeisti stereotipinį, ir ypač negatyvų žmonių požiūrį reikalingi ne tik atkaklus darbas, pozityvūs pokyčiai, bet ir laikas. Taip, mes susiduriame su didesniais iššūkiais nei kiti universitetai, tačiau nereikia pamiršti, kad „skeletų savo spintose“ turi visos aukštosios mokyklos.

Galiausiai sau pripažinkime, jog ir mes patys kartais tampame neteisingų stereotipų apie MRU įkaitais. Per dažnai jaučiame savotišką kompleksą, kad esame iš MRU, nemokame ar nenorime tuo garsiai ir atvirai didžiuotis. Mūsų bendruomenė išties labai šauni, turime labai stiprią komandą. Tačiau kad esame stiprūs, pirmiausia turime tikėti patys.

Dėkoju jums už pokalbį.