Svarbi proga – MRU prof. dr. Algimanto Urmono jubiliejus - MRU
Naujienos

29 kovo, 2022
Svarbi proga – MRU prof. dr. Algimanto Urmono jubiliejus
Teisės mokykla
Įvykis
Universitetas
Bendruomenė

Algimantas Urmonas – Mykolo Romerio universiteto (MRU) garbės profesorius, teisės mokslų daktaras, teisėtyrininkas administratyvistas, kriminologas, pasižymėjęs įvairiose Lietuvos Respublikos (LR) Nepriklausomybės atkūrimo, administracinės teisės ir MRU veiklose, kuris šiemet mini garbingą sukaktį – 80-mečio jubiliejų. Kovo 25 d. MRU bendruomenė iškilmingai pasveikino ir įteikė įvairias atminimo dovanas bei profesoriui skirtą jo kolegų darbų leidinį „Administracinės teisės novelos. Liber amicorum Algimantui Urmonui“.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aušroje, Algimantas 1990–1993 m. tapo Lietuvos policijos akademijos Administracinės teisės ir vidaus reikalų įstaigų administracinės veiklos katedros vedėju. Nuo 1993 m. iki 2001 m. buvo LR vidaus reikalų ministerijos Štabo vystymosi skyriaus viršininku, Valdymo departamento vystymosi skyriaus viršininku, Strateginio vystymosi skyriaus viršininko pavaduotoju ir Viešojo saugumo departamento Strategijos formavimo skyriaus viršininko pavaduotoju. Šiuo laikotarpiu Algimantas Urmonas dirbo LR vidaus reikalų ministerijos vadovybėje ir kūrė valstybės vidaus reikalų sistemos valdymo ir vystymo strategiją, aktyviai dalyvavo jos įgyvendinimo kontrolės procese. Taip pat šiuo laikotarpiu jis ir jo vadovaujamos darbo grupės parengė 39 įstatymų projektus, kitų teisės aktų projektus ir nusikalstamumo kontrolės programas, kurios yra naudojamos dar ir šiandien.

Pabuvojęs įvairių sričių vadovu ir pavaduotoju bei prisidėjęs prie LR Nepriklausomybės atkūrimo ir administracinių veiklų, nuo 2002 m. vasario 1 d. iki 2005 m. vasario 9 d. buvo MRU Teisės fakulteto (TF) Administracinės teisės ir proceso katedros docentu. Nuo 2005 m. vasario 10 d. MRU TF Administracinės teisės ir proceso katedros vedėju ir taip pat nuo 2006 m. liepos 3 d. MRU TF Administracinės teisės ir proceso katedros profesoriumi. Šiais laikotarpiais profesorius vykdė įvairius mokslinius tyrimus ir garsino MRU universiteto vardą ne tik regioninėje, tačiau ir tarptautinėje aplinkoje, už tai Senato 2020 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu NR. 1SN-62 prof. dr. Algimantui Urmonui skirtas MRU garbės profesoriaus vardas.