MRU Teisės mokyklos profesorės - Tarptautinio investicinių ginčų sprendimo centro (ICSID) arbitrų sąraše - MRU
Naujienos

22 kovo, 2021
MRU Teisės mokyklos profesorės – Tarptautinio investicinių ginčų sprendimo centro (ICSID) arbitrų sąraše
Teisės mokykla

Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos Privatinės teisės instituto profesorė dr. Solveiga Palevičienė ir profesorė dr. Simona Drukteinienė Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtos į Tarptautinio investicinių ginčų sprendimo centro (ICSID) arbitrų sąrašą. MRU nominavo šias profesores atsižvelgdama į jų didelį praktinį ir mokslinį įdirbį investicinių ginčų sprendimo, deliktų teisės srityje.

Prof. dr. Solveiga Palevičienė akademinį darbą MRU dirba daugiau nei penkiolika metų ir specializuojasi valstybės atsakomybės, tarptautinės investicijų teisės ir arbitražo srityje, ne vienerius metus jungtinės magistratūros programos studentams skaito paskaitas Investicijų teisės tema, vadovauja doktorantams, rašantiems disertacijas ar atliekančius kitus mokslinius tyrimus šia tema. Profesorė nuolat skaito pranešimus nacionalinėse ir prestižinėse tarptautinėse konferencijose, veda mokymus valstybės atsakomybės, investicijų teisės bei arbitražo temomis advokatams, teisėjams, yra mokslinių straipsnių įvairiais teisiniais klausimais autorė. Kaip buvusi Lietuvos Respublikos Prezidento vyriausia patarėja teisės klausimais ir dabar – kaip advokatė, profesorė turi sukaupusi didelę patirtį atstovaujant investuotojus įvairiuose ginčuose su valstybės institucijomis tiek nacionaliniuose teismuose, tiek tarptautiniuose arbitražuose. Be to, 2013–2014 m. Ženevos universitete ji studijavo prestižinėje tarptautinių ginčų sprendimų magistratūros programoje, nuolat palaiko akademinius bei kolegiškus ryšius su Šveicarijos ir kitų Europos šalių žinomiausiais arbitražo bendruomenės nariais. Šiuo metu prof. dr. Solveiga Palevičienė yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirta ir  į Tarptautinio investicinių ginčų sprendimo centro rekomenduojamų Taikintojų sąrašą, taip pat yra įrašyta į Vilniaus komercinio arbitražo teismo bei Gruzijos arbitražo institucijos nuolatinius arbitrų sąrašus.

Profesorė dr. Simona Drukteinienė dirba MRU nuo 2002 m., dėsto civilinės atsakomybės bei lyginamosios deliktų teisės dalykus, rengia publikacijas deliktų teisės, sutartinės atsakomybės, lyginamosios teisėtyros klausimais nacionaliniuose ir pripažintų užsienio leidyklų leidžiamuose leidiniuose, dalyvauja įvairiuose Europos deliktų ir draudimo teisės centro (angl. European Centre of Tort and Insurance Law, sutr. ECTIL), bei Europos deliktų teisės instituto, įsteigto prie Austrijos mokslų akademijos ir Graco universiteto (angl. Institute for European Tort Law), kartu su Europos deliktų teisės grupe (angl. European Group on Tort Law) organizuojamuose moksliniuose projektuose, tiriamuosiuose darbuose. Nuo 2017 m. yra Europos deliktų ir draudimo teisės centro narė-bendradarbė (angl. fellow member). Yra Vilniaus komercinio arbitražo teismo rekomenduojamų arbitrų sąraše.

Tarptautinis investicinių ginčų sprendimo centras (ICSID) yra 1966 m. įkurta nepriklausoma tarptautinė investicinių ginčų sprendimo institucija. Lietuva, ratifikavusi konvenciją dėl Investicinių ginčų tarp atskirų valstybių ir kitų valstybių piliečių sprendimo, prie Tarptautinio investicinių ginčų sprendimo centro prisijungė 1992 m. ICSID yra viena iš Pasaulio banko grupės institucijų.

Sveikiname koleges!