Mykolo Romerio universiteto Senatas informuoja - MRU
Naujienos

26 balandžio, 2024
Mykolo Romerio universiteto Senatas informuoja
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Viešojo saugumo akademija
Universitetas
Teisės mokykla
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas

2024-04-25 d. vyko Mykolo Romerio universiteto senato posėdis ir jo metu buvo svarstomi šie klausimai:

 • Dėl Mykolo Romerio universiteto profesoriaus pedagoginio vardo suteikimo.
 • Dėl kvalifikacinių reikalavimų akademiniam personalui ir reikalavimų dėl pedagoginio ar emerito vardo, asocijuotojo statuso suteikimo, patvirtinimo.
 • Dėl Mykolo Romerio universiteto dėstytojų darbo krūvio formavimo ir apskaitos tvarkos patvirtinimo.
 • Dėl Teisės mokyklos antrosios pakopos studijų programų Darbo teisė ir Mediacija pertvarkymo į antrosios pakopos studijų programos Teisė specializacijas ir antrosios pakopos studijų programos Teisė specializacijų Baudžiamoji teisė ir kriminologija (Vilniuje ir Kaune) ir Tarptautinė teisė pertvarkymo į studijų programas patvirtinimo.
 • Dėl Teisės mokyklos pirmosios pakopos studijų programos Teisė specializacijos Teisė ir muitinės veikla pavadinimo pakeitimo.
 • Dėl Teisės mokyklos pirmosios pakopos studijų programos Teisė ir antrosios pakopos studijų programos Teisė specializacijos Mediacija vykdymo Marijampolėje.
 • Dėl Mykolo Romerio universiteto organizacinės struktūros pakeitimo.

Po svarstymų buvo nutarta:

 • Suteikti Mykolo Romerio universiteto profesoriaus pedagoginį vardą Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Psichologijos instituto direktorei prof. dr. Rasai Pilkauskaitei Valickienei.
 • Patvirtinti kvalifikacinius reikalavimus akademiniam personalui ir reikalavimus dėl pedagoginio ar emerito vardo, asocijuotojo statuso suteikimo.
 • Patvirtinti Mykolo Romerio universiteto dėstytojų darbo krūvio formavimo ir apskaitos tvarką.
 • Patvirtinti Teisės mokyklos antrosios pakopos studijų programų Darbo teisė ir Mediacija pertvarkymą į antrosios pakopos studijų programos Teisė specializacijas ir antrosios pakopos studijų programos Teisė specializacijų Baudžiamoji teisė ir kriminologija (Vilniuje ir Kaune) ir Tarptautinė teisė pertvarkymą į studijų programas.
 • Patvirtinti Teisės mokyklos pirmosios pakopos studijų programos Teisė specializacijos Teisė ir muitinės veikla pavadinimo pakeitimą.
 • Patvirtinti Teisės mokyklos pirmosios pakopos studijų programos Teisė ir antrosios pakopos studijų programos Teisė specializacijos Mediacija vykdymą Marijampolėje.
 • Siūlyti Mykolo Romerio universiteto tarybai patvirtinti Mykolo Romerio universiteto organizacinės struktūros pakeitimus.

Su Mykolo Romerio universiteto senato nutarimais galima susipažinti MRU teisės aktų informacinėje sistemoje.