Mykolo Romerio universiteto metinė ataskaita: humanistinė universiteto misija, pasaulinės rinkos poreikius atitinkančios studijos ir socialines inovacijas kuriantis mokslas - MRU
Naujienos

7 kovo, 2023
Mykolo Romerio universiteto metinė ataskaita: humanistinė universiteto misija, pasaulinės rinkos poreikius atitinkančios studijos ir socialines inovacijas kuriantis mokslas
Bendruomenė
Mokslas
Rektorė
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Viešojo saugumo akademija
Teisės mokykla
Įvykis
Universitetas
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Studijos

Kovo 7 d. Mykolo Romerio universiteto (MRU) rekotorė prof. dr. Inga Žalėnienė MRU bendruomenei pristatė 2022 m. universiteto veiklos ataskaitą, įvertino strateginių tikslų ir išsikeltų rodiklių įgyvendinimo eigą ir įteikė padėkas geriausių rezultatų pasiekusiems MRU darbuotojams.   

Apibendrindama universiteto per metus padarytą pažangą, MRU rektorė prof. dr. I. Žalėnienė pažymėjo, kad 2022-ieji buvo ypatingi metai. Dar neįėjus į įprastą darbo ritmą po pandemijos, reikėjo nedelsiant spręsti, kaip įveikti Rusijos įžiebto karo Ukrainoje pasekmes, energetikos kainų ir infliacijos šuolio išbandymus, kuriant geresnę studijų ir gyvenimo aplinką savo studentams ir darbuotojams. MRU akademinė bendruomenė sugebėjo operatyviai reaguoti ir susitelkti, teikdama pagalbą karo Ukrainoje pabėgėliams.

Apžvelgdama universiteto vaidmenį sparčiai besikeičiančiame XXI amžiuje, rektorė akcentavo humanistinę universiteto misiją, fundamentalią švietimo, kaip bendrojo visuomenės gėrio, svarbą valstybėms ir visuomenėms.

„Universitetai turi ne tik prisitaikyti prie globalių iššūkių ir socialinių transformacijų, bet ir aktyviai jas įtakoti. Tokiai misijai yra įsipareigojęs ir mūsų universitetasdinamiškas, tarptautiškas, didžiausias socialinių mokslų universitetas Lietuvoje“, – sakė MRU rektorė prof. dr.I. Žalėnienė. Anot jos, pernai pasiektas Nacionalinis susitarimas dėl švietimo leidžia tikėtis ilgalaikių sprendimų švietimo srityje tęstinumo, švietimo raidos nuoseklumo, tvaraus švietimo sistemos finansavimo augimo. 

Rektorė pabrėžė, kad konkuruoti su kitomis mokslo įstaigomis galime tik siūlydami geriausius tarptautinius standartus atitinkantį išsilavinimą, leidžiantį MRU absolventams sėkmingai pradėti ir tęsti profesinę karjerą, plėtodami modernią infrastruktūrą, atitinkančią studentų ir dėstytojų poreikius ir užtikrinančią naujausių technologijų taikymą studijų ir mokslinių tyrimų procese.

„Turime ruošti ne „darbo jėgą“, bet ugdyti asmenybes, pasižyminčias kritiniu mąstymu, pasirengimu nuolat mokytis bei tobulėti ir galinčius prisiimti socialinę atsakomybę“, – sakė prof. dr. I.Žalėnienė. – „Tam pasitarnauja ir vis sėkmingiau taikomas patyriminis mokymas, mentorystės programos, intensyviai plėtojamos mokymosi visą gyvenimo veiklos, diegiama mikrokredencialų platforma“.

MRU akademinę reputaciją atspindi faktas, kad MRU ketvirtus metus iš eilės pagal mokslinių tyrimų rezultatus patenka į geriausių Lietuvos valstybinių universitetų trejetuką socialinių mokslų srityje bei augantys tarptautiniai reitingai. Anot rektorės, prie MRU patrauklumo prisidėjo tarptautinėje erdvėje vertinami MRU mokslininkų darbai, projektai, aktyvus dalyvavimas tarptautiniuose mokslo tinkluose, tarptautinėse mokslo konferencijose, universitetų aljansuose ir tarptautinėse organizacijose.

Pernai rudenį MRU įteiktas Lietuvos mokslinių bibiliotekų asociacijos ir tarptautinės akademinės leidyklos „Elsevier“ apdovanojimas už sparčiausią mokslinių tyrimų augimo tempą 2002-2022 metais.

2022 m. universiteto mokslininkai tarptautiniu ir nacionaliniu lygmeniu pateikė 161 projektinę paraišką. 35 proc. pateiktų paraiškų gavo finansavimą. Mokymų ir kitos ekspertinės veiklos paslaugų teikimo sutarčių vertė padidėjo net 23 procentais.

Ataskaitiniu laikotarpiu Universitete buvo įgyvendinami 6 Horizonto programos projektai (įskaitant ankstesnės „Horizon 2020“ programos projektus), kurių konsorciumus sudaro partneriai iš kelių dešimčių Europos Sąjungos valstybių. 2022 metais finansavimas buvo skirtas keturiems mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas“ projektams, kuriais prisidedame prie kovos su klimato kaita ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų.

„Mokslinių tyrimų, eksperimentinės ir inovacijų infrastruktūros plėtros rezultatai rodo, kad mūsų pasirinktas strateginis prioritetas – pažangus socialines inovacijas kuriantis mokslas yra perspektyvus“, – teigė MRU rektorė.  

Universiteto pripažinimą tarptautinėje akademinėje erdvėje didina sėkmingos dvigubo diplomo ir jungtinės programos su žinomais Europos universitetais bei Pietų Korėjos Dongseo universitetu. Pernai užmegzta 14  naujos partnerysčių su užsienio universitetais. Tarp jų – su JAV, Indijos, Japonijos, Taivano, Vietnamo universitetais. Tai atitinka ir mūsų valstybės politiką plėsti santykius su Indijos – Ramiojo vandenyno regiono demokratijomis.

Kartu su tarptautiniais partneriais pernai surengtos mokslinės konfernecijos ir kiti renginiai, skirti socialinių inovacijų, Rusijos karo Ukrainoje, žmogaus teisių, demokratijos, konstitucingumo, regioninio saugumo, kriminalistikos ir kitai aktualiai problematikai. Įsimintinais įvykiais universiteto istorijoje liks MRU garbės daktarų – Latvijos prezidento dr. Egilio Levito ir Tarptautinės universitetų asociacijos prezidentės prof. dr. Pam Fredman inauguracijos.

MRU įsijungė į Europos reformų universitetų aljansą (European Reform Unviversity Alliance - ERUA). Šio aljanso partnerius vienija tikslas laužyti barjerus tarp akademinės ir plačiosios visuomenės, originalus tarpdisciplininis bendradarbiavimas, leidžiantis integruoti socialinius ir humanitarinius mokslus, meną ir tiksliuosius bei gamtos mokslus STEM kontekste.

MRU reputaciją taip pat stiprino akademinės bendruomenės narių apdovanojimai už studijų, mokslo darbų, vadybos pasiekimus. Universtiteto vardą garsino išskirtiniai MRU krepšininkių, šachmatininkų, sambo ir dziudo meistrų, lengvaatlečių, futbolininkių, irkluotojų pergalės tarptautinėse ir Lietuvos arenose, įsimintini MRU Teatro studijos ir kitų meno kolektyvų pasirodymai.

„Skyrėme daug dėmesio atgaivinti ir kurti akademinį miestelį, kaip bendrą kūrybinę erdvę, kurioje kiekvienas jaustųsi gerai, būtų svarbus ir reikšmingas bendruomenės narys. Būtent toks yra ir MRU bendruomenei siūlomų galimybių saviraiškai, asmeniniam tobulėjimui ir gerovei skirtų veiklų ir priemonių tikslas“, - sakė MRU rektorė I. Žalėnienė. Anot jos, pernai prasidėjęs didelių investicinių projektų įgyvendinimas taip pat yra gerų permainų pradžia.

Mykolo Romerio universiteto Garbės nario vardas suteiktas Dokumentų valdymo tarnybos vadovei Reginai Lukauskaitei.

Mykolo Romerio universiteto tarybos nariu išrinktas prof. dr. Andrius Stasiukynas.

Mykolo Romerio universitete šiuo metu studijuoja 5819 studentų, iš jų 694 užsieniečiai  iš 46 šalių. Tarptautinių studentų skaičius padidėjo 26 procentais. Dirba  229 administracijos darbuotojai ir  429 dėstytojai, 69  proc. dėstytojų turi daktaro laipsnį. Vykdoma 19 Nacionalinių studijų programų anglų kalba, 7 jungtinės ir 3 dviejų diplomų programos. 2022 m. apginta 19 disertacijų, iš jų 3 – anglų kalba teisės, vadybos, ekonomikos, psichologijos srityse.   

Universiteto skiriama finansinė parama studentams 2022 m. padidėjo 99 proc., papildomai įsteigtas MRU paramos fondas Ukrainos piliečiams. MRU patalpose veikia mokykla karo pabėgėliams  „Gravitas Schola“.   

Visą MRU veiklos 2022 m. ataskaitą skaitykite čia.

Rektorės padėkos įteiktos:

1. Akvilei Alauskaitei, Teisės mokyklos dekano patarėjai komunikacijai, už reikšmingą prisidėjimą prie Universiteto ir Teisės mokyklos strateginių renginių ir inovatyvių partnerysčių kūrimą.

2. Vestai Bartusevičiūtei, Bibliotekos Mokslo duomenų formavimo grupės vyresniajai specialistei, už atsakingą ir kruopštų darbą konsultuojant mokslininkus bei tyrėjus publikacijų rengimo klausimais ir darbą MRU publikacijų duomenų baze nacionalinėje talpykloje eLABa.

3. Dr. Ilonai Bartuševičienei, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Verslo ir ekonomikos instituto docentei, už iniciatyvas vykdant projektines veiklas.

4. Ingai Dargienei, Dokumentų valdymo tarnybos vyresniajai dokumentų valdymo specialistei, už nuoširdų darbą ir atsakingą požiūrį į elektroninių dokumentų valdymo procesus.

4. Dr. Ingai Daukšienei, Teisės ir viešųjų pirkimų tarnybos vadovei, už kūrybingą teisinį bei vadybinį darbą ir iniciatyvas puoselėjant Universitetą.

5. Rolandui Gaideliui, Informacinių technologijų centro direktoriaus pavaduotojui, už kvalifikuotai vykdomas pareigas ir didelį indėlį palaikant ir plėtojant IT sistemas.

6. Eglei Galiauskienei, Mokslo ir inovacijų centro Mokslo kokybės ir analizės skyriaus vyresniajai vadybininkei, už iniciatyvumą, nuolatinį norą tobulėti, kruopščią mokslo veiklos analizę, procesų tobulinimą.

7. Rūtai Guobužaitei, Komunikacijos ir rinkodaros centro Priėmimo ir rinkodaros skyriaus vadovei, už iniciatyvumą ir reikšmingą indėlį tobulinant studentų priėmimo sistemą.

8. Giedrei Kaušienei, rektoriaus padėjėjai, už atsakingą tiesioginių pareigų vykdymą ir nuoširdžią veiklą puoselėjant Universitetą.

9. Robertai Krincienei, Viešojo saugumo akademijos Studentų skyriaus vyriausiajai vadybininkei, už pareigingumą, nuoširdų darbą su studentais ir prasmingą veiklą kuriant ir puoselėjant Universitetą.

10. Kristinai Kunigėlytei, Viešojo saugumo akademijos Studentų skyriaus vadybininkei, už pareigingumą, nuoširdų darbą su studentais ir prasmingą veiklą kuriant ir puoselėjant Universitetą.

11. Gediminui Matuliūkščiui, Ūkio tarnybos Centrinių rūmų pastatų eksploatacijos grupės vairuotojui, už nuoširdų darbą ir rūpestį tenkinant Universiteto bendruomenės poreikius.

12. Dr. Tadui Limbai, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Verslo ir ekonomikos instituto profesoriui, už puikius studentų atsiliepimus ir strateginių iniciatyvų vystymą.

13. Dalei Maskoliūnienei, Komunikacijos ir rinkodaros centro Kultūros ir renginių skyriaus choreografei, už ilgametį universiteto garsinimą, bendruomenės narių įtraukimą į aktyvias veiklas bei renginių organizavimą.

14. Andželikai Norkienei, Akademinių reikalų centro Studijų skyriaus Studijų proceso administravimo grupės vyriausiajai vadybininkei, už iniciatyvumą, nuolatinį norą tobulėti ir reikšmingą indėlį užtikrinant efektyvią Akademinių reikalų centro studijų administravimo grupės veiklą.

15. Dr. Linai Novikovienei, Teisės mokyklos prodekanei, už teisės programų akreditacijos savianalizės koordinavimą.

16. Jovitai Palevičienei, Personalo valdymo centro Personalo apskaitos skyriaus vyriausiajai personalo specialistei, už ilgametį darbą Universitete, išskirtinių procesų koordinavimą ir organizavimą, didelį indėlį diegiant Personalo valdymo ir darbo užmokesčio sistemą.

17. Isabel Palomo Dominguez, Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto mokslo darbuotojai, už iniciatyvumą stiprinant komunikacijos ir informacijos mokslų studijų kryptį.

18. Laimai Paulauskytei, Viešojo saugumo akademijos Studentų skyriaus vadybininkei, už pareigingumą, nuoširdų darbą su studentais ir prasmingą veiklą kuriant ir puoselėjant Universitetą.

19. Dr. Paulo Alexandre da Silva Pereira, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Viešojo administravimo instituto profesoriui, vyriausiajam mokslo darbuotojui, kartu su Socialinių inovacijų laboratorijų tinklo Aplinkos valdymo laboratorijos komanda – už didelius pasiekimus plėtojant projektinę veiklą ir publikuojant aukšto tarptautinio lygio publikacijas.

20. Vaidui Sakalauskui, Bendruomenės gerovės centro Sveikatingumo ir sporto skyriaus specialistui studentų praktiniam mokymui (treneriui), už šachmatų sporto šakos puoselėjimą ir aukštus tarptautinius bei respublikinius sportinius pasiekimus 2022 metais.

21. Žanetai Savickienei, Tarptautiškumo tarnybos Tarptautinių mainų ir studentų skyriaus vyriausiajai vadybininkei, už reikšmingą indėlį į Universiteto tvaraus tarptautiškumo užtikrinimą nepriekaištingai vertinant stojančiųjų užsienyje įgytas kvalifikacijas.

22. Dr. Linui Selmistraičiui, Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto prodekanui studijoms, už profesionalų, nuoširdų administracinį darbą ir Universiteto vertybių puoselėjimą.

23. Dr. Danieliui Serapinui, Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Psichologijos instituto profesoriui, už aktyvią mokslinę veiklą ir Universiteto vertybių puoselėjimą.

24. Ivan Šimelioniui, Ūkio tarnybos Aplinkos priežiūros grupės ūkvedžiui aplinkos priežiūrai, už nuolatinį rūpinimąsi gražesne Universiteto aplinka ir didelį indėlį kuriant universiteto gerovę.

25. Aušrai Šukvietienei, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Viešojo administravimo instituto lektorei, už Viešojo valdymo ir verslo fakulteto strateginių tikslų įgyvendinimą studijų srityje.

26. Jaroslavui Urbanovič, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto dekano patarėjui komunikacijai ir rinkodarai, už kūrybiškumą ir efektyvias iniciatyvas rinkodaros bei komunikacijos srityse.