Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūrai vadovaus moteris - MRU
Naujienos

19 gruodžio, 2023
Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūrai vadovaus moteris
Teisės mokykla
Universitetas

Š. m. gruodžio 14 d. Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūros (angl. EU Fundamental Rights Agency, FRA) valdyba paskyrė ponią Sirpą Rautio naująja agentūros direktore. Sirpa Rautio šiuo metu yra Suomijos žmogaus teisių centro direktorė ir Europos nacionalinių žmogaus teisių institucijų tinklo (ENNHRI) pirmininkė. 2017–2020 m. ji pirmininkavo FRA valdybai, daug metų dirbo tarptautinėse ir regioninėse žmogaus teisių organizacijose, tokiose kaip JT, Europos Taryba, ESBO ir ES, žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės klausimais.

Mykolo Romerio universiteto (MRU) Teisės mokyklos dekanė prof. dr. Lyra Jakulevičienė, atstovaujanti Lietuvai FRA valdyboje ir Vykdomojoje taryboje, teigia, kad „šiuo metu, kai pagrindinėms žmogaus teisėms ir teisės viršenybei Europoje kyla įvairios grėsmės, itin svarbu, kad agentūrai vadovautų ne tik puikius vadybos ir atstovavimo įgūdžius turintis profesionalas, bet ir žmogaus teisių idėjos puoselėtojas. Agentūra yra unikali institucija ES ekosistemoje, jos vaidmuo yra itin svarbus, nes ji pataria ES institucijoms rengiant ES teisės aktus ir politikos priemones, atlieka itin reikalingus visos Europos mastu tyrimus, įtraukia į žmogaus teisių dialogą jaunimą.“ Agentūra didelį dėmesį skiria Rusijos agresijos Ukrainoje pasekmių žmogaus teisėms Europoje vertinimui ir yra išleidusi teminius biuletenius bei atlikusi kelis tyrimus, atspindinčius ukrainiečių padėtį Europoje. Kasmet agentūra leidžia žmogaus teisių padėties Europoje ataskaitas, temines ataskaitas, kurias naudoja ne tik akademikai, bet ir ES institucijos, ES valstybių narių institucijos ir organizacijos.  

Pagrindinių teisių agentūroje veikia Mokslinis komitetas, kuriame dalyvauja Europoje žinomiausi žmogaus teisių srities mokslininkai. Agentūros rengiami dokumentai yra itin svarbūs Mykolo Romerio universiteto Žmogaus teisių laboratorijos tyrėjams, atliekantiems tyrimus įvairiose žmogaus teisių, teisės viršenybės, krizių valdymo ir kitose srityse, taip pat dėstytojams, dėstantiems su žmogaus teisių apsauga susijusius dalykus.

Susipažinkite su naujausiais FRA leidiniais: „Internetinio turinio moderavimas – dabartiniai iššūkiai aptinkant neapykantą kurstančią kalbą“ (angl. Online content moderation - Current challenges in detecting hate speech) bei 2023 metų gruodį išleistu leidiniu „Vaikų apsauga prie Europos sienų – naujos gairės pasienio pareigūnams ir kitoms institucijoms“ (angl. Protecting children at Europe’s borders – new guidance for border officials and other authorities).

Artimiausias Agentūros tarptautinis renginys – Žmogaus teisių forumas, pritraukiantis kelis tūkstančius dalyvių. Kitąmet forumas vyks kovo 11-12 d. Vienoje.

Daugiau apie ES pagrindinių teisių agentūrą

Agentūra įsteigta 2007 m. Jos užduotis – teikti su pagrindinėmis teisėmis susijusią pagalbą ir ekspertines žinias ES institucijoms, įstaigoms, tarnyboms, agentūroms ir ES šalims, joms įgyvendinant ES teisę. Pagrindinė agentūros funkcija – rinkti ir skelbti aktualią, objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją bei duomenis apie pagrindinių teisių padėtį visose ES šalyse pagal ES teisę. Siekdama didinti visuomenės informuotumą apie pagrindines teises ir skleisti informaciją apie savo veiklą, agentūra taip pat skatina dialogą su pilietine visuomene. 

Informacijos šaltinis: https://fra.europa.eu/en/news/2023/sirpa-rautio-to-become-new-fra-director