MRU organizuoja mokslinę-praktinę konferenciją „Lietuvos administracinė teisė Europos Sąjungos kontekste“ - MRU
Naujienos

14 kovo, 2022
MRU organizuoja mokslinę-praktinę konferenciją „Lietuvos administracinė teisė Europos Sąjungos kontekste“
Viešojo saugumo akademija
Įvykis
Universitetas
Bendruomenė
Mokslas
Teisės mokykla

Mykolo Romerio universitetas (MRU) kovo 25 dieną, 9-12.30 valandomis, nuotoliniu būdu, MRU „YouTube“ paskyroje organizuoja mokslinę-praktinę konferenciją „Lietuvos administracinė teisė Europos Sąjungos kontekste“. Susitikime dalyvaus MRU Viešojo saugumo akademijos (VSA), Teisės mokyklos (TM), administracinių teismų, Akademinės etikos ir procedūrų bei Lietuvos administracinių ginčų komisijos (LAGK) atstovai.

Administracinė teisė, tai sistema teisės normų, reglamentuojančių viešojo administravimo subjektų statusą, kompetenciją, jų visuomeninius santykius su viešosios ir privatinės teisės subjektais bei jų tarpusavio santykius. Šiandieninė teisė yra labai aktuali, atsižvelgiant į esamą situaciją Ukrainoje, tad MRU ir kitų institucijų suplanuota mokslinė-praktinė konferencija padės atskleisti administracinės teisės sąryšius Europos Sąjungos kontekste. Renginio programa, kuri vyks 9-12.30 valandomis, suskirstyta į du atskirus segmentus. Pirmojoje dalyje bus aptariamos štai šios temos: „Europos Sąjungos teisės taikymas Lietuvos vyriausiojo administracinio tesimo praktikoje“, taip pat „Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamų bylų, kuriose taikoma Europos Sąjungos teisė, bendroji apžvalga“ bei „Mediacija administraciniuose ginčuose“.

Atrojoje dalyje kalbama šiomis temomis: „Teisės į PVM ataskaitą ribojimų taikymas administracinių teismų praktikoje“, „Kvazi teisminių institucijų statusas Europos Sąjungos kontekste“, „Akademinės etikos teisinis reguliavimas Europoje“, „Skundų nagrinėjimo ypatumai naujausio teisinio reguliavimo kontekste“. Susitikimo pabaigoje – klausimų, atsakymų sesija.

Renginyje dalyvauja: MRU TM dekanė prof. dr. Lyra Jakulevičienė, MRU TM profesorė dr. Agnė Tvaronavičienė, LAGK pirmininko pavaduotoja MRU TM profesorė dr. Eglė Bilevičiūtė, MRU TM profesorius dr. Andrejus Novikovas, LAGK pirmininko pavaduotoja Kauno apygardos skyriuje MRU VSA dr. Birutė Pranevičienė, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) pirmininko pavaduotoja Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentė dr. Skirgailė Žalimienė, LVAT pirmininkas Gintaras Kryževičius, LAGK pirmininkas dr. Žydrūnas Plytnikas, Vilniaus apygardos administracinio teismo (VAAT) pirmininkė Jolanta Malijauskienė, VAAT teisėja Jovita Einikienė, VAAT teisėjas dr. Gediminas Užubalis, Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė dr. Loreta Tauginienė.

Konferencijos partneriai: LAGK, LVAT, VAAT.

Susitikimą galima stebėti čia.