Edgaras Markevičius apgynė teisės mokslo krypties disertaciją - MRU
Naujienos

5 rugsėjo, 2022
Edgaras Markevičius apgynė teisės mokslo krypties disertaciją
Teisės mokykla
Doktorantūra
Disertacijos gynimas | PhD

Sveikiname Edgarą Markevičių (Viešosios teisės institutas), 2022 m. rugsėjo 5 d. apgynusį teisės mokslo krypties (S 001) daktaro disertaciją „Asmens duomenų perdavimo elektroninėje erdvėje tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų teisinės problemos“. 

Mokslinis vadovas:
prof. dr. Darijus Beinoravičius (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).

Gynimo taryba:
Pirmininkė – prof. dr. Toma Birmontienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).
Nariai:
prof. dr. Vida Davidavičienė (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S 003);
prof. dr. Aurelijus Gutauskas (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisės, S 001);
habil. dr. Dorota Lis-Staranowicz (Varmijos Mozūrų universitetas Olštyne, Lenkijos Respublika, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
doc. dr. Juozas Valčiukas (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).

Šis tyrimas yra skirtas išanalizuoti asmens duomenų perdavimo elektroninėje erdvėje problemas, sąveikaujant Europos Sąjungos ir JAV teisinėms sistemoms – galimų asmens duomenų perdavimo iš Europos Sąjungos į JAV teisinių pagrindų sąlygas, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo interesų apsaugą ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo suformuotą praktiką šiuo aspektu. Atlikdamas šį tyrimą, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išaiškinimuose Schrems II byloje, autorius užčiuopė kertinį probleminį teisės į privatumą ir asmens duomenų apsaugos aspektą, susijusį su trečiosios šalies nacionalinio saugumo intereso įgyvendinimu. Remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išaiškinimais, trečiosios šalies interesas turėti prieigą prie iš Europos Sąjungos subjektų gaunamų asmens duomenų, ginant savo nacionalinį saugumą, yra vertinamas pagal žymiai griežtesnius kriterijus, nei pačių Europos Sąjungos valstybių narių ir, autoriaus vertinimu, yra iš esmės paneigiamas. Todėl tyrime yra analizuojama nacionalinio saugumo samprata, ir, atsižvelgiant į, pirmiausiai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išašikinimus bylose Schrems ir Schrems II bei proporcingumo principo, kaip pagrindinio teisinio testo, taikomo vertinant asmens teisės į privatumą ir asmens duomenų apsaugą ribojimų teisėtumą, mėginama nustatyti, ar asmens duomenų perdavimo tarp Europos Sąjungos ir JAV gali būti laikomas teisėtu, ar ne. Galiausiai, tyrime yra pateikiami pasiūlymai dėl galimų JAV teisinio reguliavimo pakeitimų, siekiant užtikrinti asmens duomenų perdavimo tarp Europos Sąjungos ir JAV teisėtumą.