Įvyko SolPriPa – Lietuvos aukštų asmens duomenų apsaugos standartų skatinimo projekto pristatymas - MRU
Naujienos

17 rugsėjo, 2018
Įvyko SolPriPa – Lietuvos aukštų asmens duomenų apsaugos standartų skatinimo projekto pristatymas
Teisės mokykla

2018 m. rugsėjo 17 d. Lietuvoje startavo Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Mykolo Romerio universiteto projektas „Sprendžiant privatumo paradoksą: asmens duomenų apsaugos, kaip pagrindinės teisės ir vieno iš svarbiausių vartotojų pasitikėjimo skaitmenine ekonomika veiksnių, aukštų standartų skatinimas“ (SolPriPa).
Ankstesniais metais Lietuvoje atliekant tyrimus susidurta su paradoksalia situacija, kad žmonės žino apie teises dėl privatumo ir asmens duomenų apsaugos, tačiau nėra linkę jas ginti. Tikimasi, kad ši situacija keisis kartu su asmens duomenų apsaugos reforma dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento atsiradimo ir visuomenės informuotumo didinimu bei švietimu asmens duomenų apsaugos srityje.
Dvejų metų trukmės SolPriPa projekto metu bus siekiama tobulinti projekto partnerių neformaliojo išsilavinimo institucinius ir organizacinius gebėjimus; skatinti organizacijas pagerinti verslo veiklos valdymą asmens duomenų apsaugos srityje; didinti visuomenės informuotumą apie duomenų apsaugos problemas ir skatinti netoleranciją piktnaudžiavimui asmens duomenimis; skatinti socialinį solidarumą ir jaunimo pilietiškumą, ugdyti jų pilietiškumo kompetenciją, būtiną aktyviam ir atsakingam dalyvavimui nuolat kintančioje visuomenėje.
Įgyvendinat SolPriPa projektą numatyta vesti mokymus, parengti įvairių mokymo priemonių, skirtų geriau įsisavinti mokymų medžiagą, rengti informuotumo didinimo seminarus ir kitas priemones skirtingų tikslinių grupių nariams, pavyzdžiui, konkursas jaunimui ir programėlės sukūrimas. Šio projekto pagrindinės tikslinės grupės: smulkaus ir vidutinio verslo atstovai, sveikatos priežiūros ir žiniasklaidos sektoriai, pažeidžiamesnės visuomenės grupės, tokios kaip vaikai, jaunimas ar senyvo amžiaus žmonės.