MRU sveikina studentus ir jų vadovus laimėjus LMT finansavimą studentų tyrimams vasarą - MRU
Naujienos

30 birželio, 2023
MRU sveikina studentus ir jų vadovus laimėjus LMT finansavimą studentų tyrimams vasarą
Universitetas
Studijos
Mokslas
Teisės mokykla

Mykolo Romerio universitetas (MRU) sveikina studentus ir jų vadovus laimėjus Lietuvos mokslo tarybos (LMT) finansavimą studentų tyrimams vasarą.

2023 m. birželio 28 d. Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymu buvo patvirtinti kvietimo „Studentų tyrimai vasaros metu“ finansuojamų projektų sąrašai. Iš 24 MRU teiktų paraiškų, 10 buvo finansuotos. Iš jų net 5 teisės kryptyje:

  • Sutartinės atsakomybės taikymas sutarties nutraukimo atveju: lyginamoji analizė. Studentė Dominyka Šeputaitė, studentės vadovas prof. dr. Vaidas Jurkevičius;
  • Teisėto asmens duomenų tvarkymo žurnalistikos tikslais užtikrinimo problemos Ukrainos ir Europos Sąjungos teisėje. Studentė Rehina Skrypnyk, studentės vadovė prof. dr. Salvija Mulevičienė;
  • Nemokumo administratorių įgaliojimai tarpvalstybiniame nemokumo procese: lyginamoji Europos Sąjungos ir Ukrainos nemokumo teisės analizė. Studentė Oksana Panichkovska, studentės vadovas lekt. dr. Remigijus Jokubauskas;
  • Veiksmingo fizinių asmenų (verslininkų) nemokumo procesų užtikrinimas: Europos Sąjungos ir Ukrainos nemokumo teisinio reguliavimo analizė. Studentė Anhelina Andrieieva, studentės vadovas prod. dr. Vigintas Višinskis;
  • Ukrainos prisijungimo prie Hagos konvencijos poveikis Ukrainos teismų sprendimų pripažinimui ir vykdymui Europos Sąjungoje. Studentas Ivan Sukhorukov, studento vadovas lekt. dr. Darius Bolzanas;

Sveikiname studentus ir jų vadovus bei linkime puikių tyrimo rezultatų.