Lietuvos Konstitucijos 30-mečiui – Lietuvos ir užsienio valstybių vadovų, Konstitucijos kūrėjų, konstitucinės teisės žinovų pranešimai, paskaitos, diskusijos ir ateities įžvalgos - MRU
Naujienos

25 spalio, 2022
Lietuvos Konstitucijos 30-mečiui – Lietuvos ir užsienio valstybių vadovų, Konstitucijos kūrėjų, konstitucinės teisės žinovų pranešimai, paskaitos, diskusijos ir ateities įžvalgos
Studijos
Bendruomenė
Mokslas
Teisės mokykla
Įvykis
Universitetas

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, priimtos tautos referendumu 1992 m. spalio 25 d., trisdešimtmečiui paminėti Mykolo Romerio universiteto (MRU) Teisės mokykla surengė visą ciklą renginių.

Lietuvos ir užsienio konstitucinės doktrinos kūrėjai, teisininkai ir politikai nagrinėjo aktualius konstitucinės minties raidos klausimus, Konstitucijos aiškinimo tendencijas, Konstitucinio Teismo formuojamoje oficialiojoje konstitucinėje doktrinoje, nacionalinės Konstitucijos santykį su tarptautine ir Europos Sąjungos teise, aktualius iššūkius ir esminius pokyčius per pastaruosius tris dešimtmečius, naujausias konstitucinės justicijos tendencijas, karo iššūkius Ukrainos Konstitucijai, dalinosi ateities įžvalgomis apie dabarties iššūkių poveikį valstybės ir visuomenės raidai.

Spalio 20 d., renginyje „Lietuvos Nepriklausomybė, Konstitucija, Demokratija“, pagerbtas jubiliejinę sukaktį švenčiantis pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas, MRU garbės daktaras, prof. habil. dr. Vytautas Landsbergis. MRU Senato nutarimu MRU centrinių rūmų auditorijai suteiktas prof. habil. dr. Vytauto Landsbergio vardas. Jubiliatas dalinosi savo prisiminimais, aptarė aktualius dabarties iššūkius ir ateities perspektyvas.

Spalio 21 dieną, Lietuvos Respublikos Seime MRU ir partnerių surengta tradicinė tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Konstitucijos 30-metis: nuo ordinarinės iki aukščiausiosios teisės“. Konferencijos dalyvius sveikino Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė. Pranešimą, skirtą jubiliejiniams Konstitucijos metams, skaitė Latvijos Respublikos prezidentas, MRU Garbės daktaras Dr. iur. h. c. Egilis Levitas.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30-mečio išvakarėse MRU bendruomenė turėjo progą peržiūrėti režisieriaus Audriaus Juzėno dokumentinį filmą „Apie 1992 m. Konstitucijos rengimą“ bei padiskutuoti apie 1992 metų Konstitucijos rengimo peripetijas su 1992 metų Konstitucijos projekto rengimo grupės nariu, vienu iš Konstitucijos kūrėjų, MRU profesoriumi emeritu dr. Vytautu Sinkevičiumi.

„Tai, kad labai sudėtingoje politinėje situacijoje buvo rastas politinis ir teisinis kompromisas, buvo parengtas vadinamas kompromisinis Konstitucijos projektas, kuris parodė, kad Aukščiausiosios Tarybos deputatai, jų frakcijos, nepaisant didelio politinių pažiūrų skirtumo ir nevienodų Lietuvos ateities vizijų, sugebėjo įveikti savo asmenines ir partines ambicijas, susitelkė, elgėsi labai atsakingai atiduodami prioritetą bendram visuomenės ir valstybės interesui, Konstitucijos parengimui. Konstitucija tai ir mūsų tautos, Lietuvos valstybės biografija“, –  sakė MRU profesorius dr. V. Sinkevičius.

Kaip valstybės ir žmonių santykius keičia naujos technologijos, masinė informacija ir socialinė žiniasklaida? Šiuos ir kitus e-demokratijos, duomenų augimo ir privatumo išsaugojimo klausimus spalio 25 d. viešojoje paskaitoje nagrinėjo svečias iš Jungtinės Karalystės, teisinių technologijų įmonės „Legal Utopia“ direktorius dr. Paresh Kathrani.

MRU Konstitucijos savaitę vainikuoja spalio 26 d. MRU akademinės bendruomenės susitikimas su Vokietijos Konstitucinio teismo pirmininku prof. dr. Stephan Harbarth, kuris skaitys viešąją paskaitą „Teisinė valstybė – vis dar geros konstitucijos?“

Prof. dr. Stephanas Harbarthas 2009–2018 metais buvo Vokietijos Bundestago narys. Nuo 2016 m. ėjo CDU/CSU parlamentinės grupės vicepirmininko pareigas teisiniams ir vartotojų apsaugos, vidaus reikalų, sporto ir savanorystės, perkeltųjų asmenų, etninių vokiečių imigrantų ir vokiečių mažumų klausimais. 2018 m. lapkritį Stephanas Harbarthas buvo paskirtas Federalinio Konstitucinio Teismo (Bundesverfassungsgericht) viceprezidentu ir Pirmojo Senato, kuris daugiausia nagrinėja bylas, susijusias su pagrindinių teisių apsauga, pirmininku. Per savo kadenciją Teismas priėmė keletą svarbių sprendimų, įskaitant dėl ​​vadinamosios teisės būti pamirštam ir Federalinio klimato kaitos įstatymo. Stephanas Harbarthas eina Federalinio Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas nuo 2020 m. birželio mėn.

MRU Teisės mokykla jau daugelį metų plėtoja patirtimi grįstas teisės studijas, kurios suteikia galimybę studentams geriau suvokti teisę per diskusijas su teisės kūrėjais, aiškintojais ir sergėtojais. Šis renginių ciklas suteikia galimybes akademinei bendruomenei ne tik džiugiai paminėti Konstitucijos jubiliejines sukaktis, bet ir kartu ieškoti atsakymų į visuomenei aktualius konstitucingumo klausimus.  

„Mūsų akademinė pareiga – ateities kartoms ugdyti pagarbą Konstitucijai, kad joms nereikėtų kurti naujų konstitucijų, nes Konstitucijoje įtvirtintos vertybės nėra pavaldžios laikui“, – teigė MRU Teisės mokyklos dekanė prof. dr. Lyra Jakulevičienė.

Daugiau informacijos apie spalio 20 d. renginį „Lietuvos Nepriklausomybė, Konstitucija, Demokratija“ galima rasti čia.

Spalio 21 d. tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos „Konstitucijos 30-metis: nuo ordinarinės iki aukščiausiosios teisės“ įrašas pasiekiamas čia.

Spalio 24 d. dokumentinio filmo peržiūrą ir 1992 metų Konstitucijos rengimo peripetijas su MRU profesoriumi emeritu dr. Vytautu Sinkevičiumi galima rasti čia.

Spalio 25 d. dr. Paresh Kathrani paskaita – pateikiama čia.

Spalio 26 d. Vokietijos Konstitucinio teismo pirmininko prof. dr. Stephan Harbarth paskaitą – galima rasti čia.