Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos jaunųjų advokatų asociacija - MRU
Naujienos

17 sausio, 2020
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos jaunųjų advokatų asociacija
Teisės mokykla

Sausio 16 d. Mykolo Romerio teisės mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos jaunųjų advokatų asociacija. Sutartimi Teisės mokykla ir asociacija įtvirtino bendradarbiavimo galimybes projektų vykdyme, konferencijų, paskaitų, mokymų ir kitų renginių organizavime, informacinės sklaidos vykdyme, naujų advokatams reikalingų kompetencijų ugdyme pvz. teisės technologijų srityje.
Pasak prof. dr. L. Jakulevičienės, labai svarbu sujungti jėgas ir kartu su socialiniais partneriais vykdyti bendrus projektus, kurie ne tik gilintų studentų teorines ir praktines žinias, bet ir skatintų studentų visuomeninį aktyvumą, patyriminį mokymąsi“.
Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos prezidentas advokatas dr. Edvinas Meškys teigia, kad bendradarbiavimas su Mykolo Romerio universitetu yra natūralus ir savalaikis asociacijos plėtros etapas. „Mūsų asociacija per itin trumpą laiką išaugo beveik dvigubai tiek Vilniuje, tiek ir kituose miestuose, nes jauni teisės profesionalai nori priklausyti stipriai ir įvairiapusiškai jaunųjų advokatų bendruomenei, – sakė E. Meškys. – Mus vienija tiek mūsų panašumai, tiek ir skirtumai – tai mūsų kompetencijos, kuriomis mes betarpiškai dalinamės su kitais nariais asociacijos renginiuose bei norime tą patirtį perduoti ir būsimiems advokato padėjėjams ir advokatams. Tikiuosi, kad MRU studentai ateityje nuspręs pasirinkti advokato kelią ir papildys LJAA asociacijos gretas, savo ruožtu – mūsų nariai su mielu noru pasidalins savo patirtimi, įsijungs į mokslinius projektus, mentorystės programą ir kitas iniciatyvas ir kartu su studentais galės tobulėti“.