Ieva Strunkienė apgynė teisės mokslo krypties disertaciją - MRU
Naujienos

14 spalio, 2022
Ieva Strunkienė apgynė teisės mokslo krypties disertaciją
Teisės mokykla
Doktorantūra
Disertacijos gynimas | PhD

Sveikiname Ievą Strunkienę (Privatinės teisės institutas), 2022 m. spalio 14 d. apgynusią teisės mokslo krypties (S 001) daktaro disertaciją „Individualios įmonės ir jos dalyvio bankroto procesų santykio problemos“.

Moksliniai vadovai:
prof. dr. Rimvydas Norkus (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001), 2015–2019 m.;
prof. dr. Salvija Mulevičienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001), 2019–2021 m.

Gynimo taryba:
Pirmininkas – prof. dr. Virginijus Bitė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).
Nariai:
doc. dr. Paulius Čerka (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
prof. dr. Inga Kudinavičiūtė-Michailovienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
doc. dr. Thomas Papadopoulos (Kipro universitetas, Kipro Respublika, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
prof. dr. Vigintas Višinskis (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).

Vadovaujantis Lietuvos pasirinktu individualios įmonės (IĮ) ir jos dalyvio (fizinio asmens) bankroto proceso modeliu laiko prasme prioritetas teikiamas IĮ bankroto procesui, t. y. įstatymų leidėjas įtvirtino, kad pirma turi būti užbaigtas IĮ bankroto procesas, kuriame pareiškiami ir fizinio asmens kaip IĮ dalyvio kreditorių reikalavimai. Užbaigus IĮ bankroto bylą, IĮ nustoja būti civilinių teisinių santykių dalyve ir jos kreditorių reikalavimai pasibaigia, tačiau IĮ dalyvio, kaip fizinio asmens, prievolės asmeniniams kreditoriams nepasibaigia. Iki Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo priėmimo nebuvo galimybės nurašyti tokio pobūdžio skolų ir fizinio asmens kreditoriai turėjo teisę reikalauti vykdyti IĮ prievoles vykdymo proceso nustatyta tvarka neribotą laiką. FABĮ įsigaliojimas tai pakeitė ir suteikė fiziniam asmeniui verslininkui kaip IĮ dalyviui galimybę užbaigus IĮ bankroto bylą ir likus nepadengtiems IĮ dalyvio kreditorių reikalavimams, prašyti, kad jam būtų iškelta fizinio asmens bankroto byla bei atkurtas fizinio asmens mokumas. Šiuo tyrimu ieškoma atsakymo į klausimą, ar pasirinktas fizinio asmens verslininko nemokumo problemų sprendimo būdas tais atvejais, kai jis verslui vykdyti yra pasitelkęs individualią įmonę, yra efektyvus ir tinkamai užtikrina tiek fizinio asmens verslininko, tiek jo asmeninių kreditorių ir IĮ kreditorių interesus.

Susipažinti su disertacija