Mykolo Romerio universiteto Senatas informuoja - MRU
Naujienos

5 gruodžio, 2023
Mykolo Romerio universiteto Senatas informuoja
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Viešojo saugumo akademija
Universitetas
Teisės mokykla
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas

2023-11-30 d. vyko Mykolo Romerio universiteto senato posėdis ir jo metu buvo svarstomi šie klausimai:

  • Dėl Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardo suteikimo prof. dr. Gülsün Sağlamer;
  • Dėl Mykolo Romerio universiteto afilijuotojo lektoriaus statuso pratęsimo;
  • Dėl studentų ir klausytojų priėmimo į Mykolo Romerio universiteto I ir II pakopos, profesines ir papildomąsias studijas 2024 metais taisyklių patvirtinimo.

Po svarstymų buvo nutarta:

  • Už reikšmingą indėlį įgyvendinant lyčių lygybę Europos mokslo ir studijų institucijose, sutelkiant lyčių lygybės ekspertus, švietimo ir mokslo organizacijas, Europos Sąjungos atstovus ir Europos universitetų vadoves vieningai veikti, kad būtų šalinamos kliūtys moterims siekti akademinės karjeros, atvertos galimybės imtis švietimo ir mokslo lyderystės ir skleidžiama geroji lyčių lygybės praktika akademinėje bendruomenėje ir visuomenėje, už svarius mokslinius tyrimus lyčių lygybės srityje bei už didelius nuopelnus telkiant pasaulio akademinę bendruomenę bendrai spręsti globalias problemas, susijusias su mokslinių tyrimų politika, mokslo vertinimu, doktorantūros vystymu, studijų kokybės gerinimu bei nuoseklią paramą atveriant Mykolo Romerio universitetui plačias tarptautinio akademinio bendradarbiavimo perspektyvas, suteikti Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardą Europos moterų rektorių asociacijos (EWORA) ilgametei prezidentei prof. dr. Gülsün Sağlamer;
  • Pratęsti penkeriems metams Mykolo Romerio universiteto afilijuotojo lektoriaus statusą Jolitai Gečienei už jos ilgametį indėlį į Universiteto studijų ir mokslo plėtrą ir Universiteto vardo garsinimą;
  • Patvirtinti studentų ir klausytojų priėmimo į Mykolo Romerio universiteto I ir II pakopos, profesines ir papildomąsias studijas 2024 metais taisykles.

Su Mykolo Romerio universiteto senato nutarimais galima susipažinti MRU teisės aktų informacinėje sistemoje.