Mykolo Romerio universiteto Senatas informuoja - MRU
Naujienos

26 spalio, 2023
Mykolo Romerio universiteto Senatas informuoja
Teisės mokykla
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Viešojo saugumo akademija

2023-10-26 d. vyko Mykolo Romerio universiteto senato posėdis ir jo metu buvo svarstomi šie klausimai:

  • Dėl Profesoriaus Mykolo Romerio vardinės stipendijos skyrimo.
  • Dėl Mykolo Romerio universiteto senato 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 1SN-25 „ Dėl privalomo studijų dalyko Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) įdiegimo Mykolo Romerio universiteto pirmosios pakopos studijų programose“ 1 punkto pakeitimo.
  • Dėl Mykolo Romerio universiteto senato 2016 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 1SN-30 „Dėl Mykolo Romerio universiteto pirmosios pakopos studijų programų dalyko Filosofija nuolatinių bei ištęstinių studijų pavyzdinių aprašų patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo.
  • Dėl Viešojo saugumo akademijos ketinamos vykdyti koleginių studijų programos Viešasis saugumas aprašo ir studijų plano, įstojusiems nuo 2024-2025 studijų metų, patvirtinimo.

Po svarstymų buvo nutarta:

  • Skirti Mykolo Romerio universiteto studentams vardines Profesoriaus Mykolo Romerio stipendijas itin aukštus (puikius ir labai gerus) studijų rezultatus ir išskirtinius pasiekimus sporto, kultūros, mokslinėje ar visuomeninėje veikloje.
  • Pakeisti Mykolo Romerio universiteto senato 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 1SN-25 „ Dėl privalomo studijų dalyko Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) įdiegimo Mykolo Romerio universiteto pirmosios pakopos studijų programose“ 1 punktą.
  • Pakeisti Mykolo Romerio universiteto senato 2016 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 1SN-30 „Dėl Mykolo Romerio universiteto pirmosios pakopos studijų programų dalyko Filosofija nuolatinių bei ištęstinių studijų pavyzdinių aprašų patvirtinimo“ 1 punktą.
  • Patvirtinti Viešojo saugumo akademijos ketinamos vykdyti pirmosios pakopos koleginių studijų programos Viešasis saugumas aprašą ir studijų planą įstojusiems nuo 2024-2025 studijų metų.

Su Mykolo Romerio universiteto senato nutarimais galima susipažinti MRU teisės aktų informacinėje sistemoje.