MRU mokslininkės parengė naują metodinį įrankį, padėsiantį išklausyti ir suprasti vaiko nuomonę - MRU
Naujienos

6 balandžio, 2023
MRU mokslininkės parengė naują metodinį įrankį, padėsiantį išklausyti ir suprasti vaiko nuomonę
Mokslas
Teisės mokykla
Įvykis
Universitetas
Studijos
Bendruomenė

Vaiko teisė būti išklausytam ir išgirstos nuomonės reikšmingumas yra svarbi jo orumo ir sklandžios socialinės raidos užtikrinimo dalis. Tad priimant su vaiko interesais susijusius sprendimus labai svarbu užtikrinti vaiko dalyvavimą ir jo nuomonės išklausymą.

Vykdydamos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (toliau – Tarnyba) užsakymą Mykolo Romerio universiteto (MRU) Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorijos atstovės Odeta Intė, prof. Jolanta Sondaitė ir prof. Agnė Tvaronavičienė parengė leidinį „Vaiko nuomonės išklausymo metodinis vadovas“, kuris padės prakalbinti vaikus ne tik Tarnybos specialistams, bet ir visiems kitiems asmenims, kurie savo veikloje susiduria su pareiga išklausyti vaiko nuomonę.

Pasak Tarnybos direktorės Ilmos Skuodienės, vaiko nuomonės svarba ir teisė ją reikšti yra įtvirtinta ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniuose teisės aktuose. Vaiko teisių gynėjai yra įgalinti priimti objektyvius sprendimus atsižvelgiant tik į geriausius vaiko interesus ir inicijuoti pagalbos teikimą. Tad yra ypatingai svarbu, kad tiek vaiko teisių gynėjai, tiek ir kiti su vaikais dirbantys specialistai vienodai gebėtų išklausyti vaiko nuomonę, ją išgirstų, suprastų ir galėtų atliepti vaiko poreikius.

„Vaiko teisių gynėjų misija yra saugoti ir ginti kiekvieno vaiko teises ir teisėtus interesus. Vaiko balsas yra mūsų Tarnybos didžiausia vertybė, tad siekiame užtikrinti, kad jis tikrai būtų išgirstas ir į jį atsižvelgta. Neabejoju, kad šis naujas leidinys prisidės prie to, kad vaiko balsas taps labiau girdimas ir suprantamas ir bus naudingas ne tik su vaikais dirbantiems specialistams, bet ir tėvams, globėjams ir visiems vaikų gyvenime dalyvaujantiems žmonėms“, – sako I. Skuodienė.

„Iki šiol Lietuvoje neturėjome vieningos praktikos, kaip turėtų būti išklausoma vaiko nuomonė. Tad tikiuosi, kad šis leidinys taps atspirties tašku ir bus pirmasis nukreipimas mūsų žmonėms. Nežinant vaiko nuomonės, jo matymo ir jausmo yra praktiškai neįmanoma jo suprasti ir padėti. Tik pasikalbėjus su vaiku, pasitarus su juo galime suprasti, kokios pagalbos iš tiesų jam reikia“, – sako vaiko teisių apsaugos srities ekspertė O. Intė.

Pasak profesorės A. Tvaronavičienės, su vaikais dirbantiems specialistams yra ypatingai svarbu būti atvirais, neturėti jokių išankstinių nusistatymų, gebėti užmegzti ryšį su vaiku ir skatinti jį pasisakyti.  „Vaikai mokosi iš suaugusiųjų, tad mes turėtume būti pirmieji, rodantys jiems tinkamą pavyzdį. Pagarbiai, įsiklausant, suprantant vykstančio pokalbio svarbą išklausomas vaikas ne tik atskleidžia jo gerove besirūpinantiems žmonėms savo požiūrį į susiklosčiusias situacijas, bet ir yra ugdomas. Išsakydamas nuomonę vaikas mokosi mąstyti kritiškai, bendrauti, spręsti konfliktus, įsitraukti į sprendimo priėmimą, būti aktyviu. Tai taip pat ugdo jo atsakomybės jausmą ir bendruomeniškumą.“, – sako A. Tvaronavičienė.

Nors vaiko nuomonė yra ypatingai svarbi priimant visus su juo susijusius sprendimus, tačiau ją išklausantiems žmonėms, specialistams, bei artimiesiems, svarbu suprasti, ar vaikas jau gali tai daryti.

„Išklausant vaiko nuomonę labai svarbu atsižvelgti į vaiko raidą. Todėl leidinyje pateikiame rekomendacijas, kaip reikėtų bendrauti su vaikais skirtingais jų raidos etapais. Labai svarbūs veiksniai išklausant vaiko nuomonę, ar vaikas turi specialiųjų poreikių, ar jau kalba ir reiškia mintis sklandžiai. Svarbiausia, kad vaikas galėtų ne tik kalbėti pats, bet suprastų, ką jam sako specialistas. Tad turime mokytis įtraukti vaikus, pateikti informaciją jiems suprantamu būdu“, – teigia profesorė J. Sondaitė.

Sakydami, kad vaikais yra mūsų ateitis, neretai permetame atsakomybę už tolimesnį gerovės kūrimą ateinančiai kartai. Tačiau retai susimąstome, kad viltis, jog ateityje jaunoji karta sukurs geresnį pasaulį, turi turėti tvirtą pagrindą, t. y. vaikas turi būti auginamas ir auklėjamas taip, kad būtų pasirengęs šią atsakomybę prisiimti. Juk, neįgalinus asmenybės jauname amžiuje, nerodant jai pagarbos ir pasitikėjimo, ar galima tikėtis, kad jaunas žmogus, pasiekęs tam tikrą amžių, išsyk natūraliai taps pilietišku, aktyviai įsitrauks į pozityvią socialinę sąveiką visuomenėje ir bus atsakingas jos narys?

„Vaiko nuomonės išklausymo metodinis vadovas“ skirtas visiems su vaikais dirbantiems specialistams ir vaikų gyvenime dalyvaujantiems žmonėms. Tai paprasta ir visiems suprantama kalba parašytas, gausiai iliustruotas leidinys, kuriame rasite gerosios praktikos, įdomybių ir daug praktinių patarimų, kaip išklausyti vaiką kaip įmanoma efektyviau.

Su vaiko nuomonės išklausymo metodiniu vadovu susipažinti galima čia.

Knygos pristatymą-diskusiją peržiūrėti galima čia.