MRU švenčia Kovo 11-ąją „Bičiulių sode“ kartu su ukrainiečiais - MRU
Naujienos

10 kovo, 2022
MRU švenčia Kovo 11-ąją „Bičiulių sode“ kartu su ukrainiečiais
Įvykis
Universitetas
Teisės mokykla
Partnerystė
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Viešojo saugumo akademija

Mykolo Romerio universitetas (MRU) kovo 10 dieną, 14 val., pradeda švęsti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Akcija „Bičiuliai, mes – kartu“ skirta solidarumui su Ukrainos žmonėmis ir bendram ryžtui ginti laisvę. Vilniuje, Didlaukio akademiniame miestelyje įkurtame MRU „Bičiulių sode“, studentai, dėstytojai ir administracijos darbuotojai Ukrainos vėliavos spalvų juostelėmis apjuos medžius, kurių kiekvienas žymi bendrąsias žmonijos vertybes. Šventėje kartu su MRU studijuojančiais ukrainiečiais pakviesti dalyvauti ir MRU studentų namuose apsigyvenę karo pabėgėliai iš Ukrainos.

„Bičiulių sode“ augantys 39 medžiai turi savo vardus – „Laisvė“, „Drąsa“, „Pagarba žmogaus teisėms“, „Taika“, „Teisingumas“ ir kitus, kurie simbolizuoja bendrąsias žmonijos vertybes. „Bičiulių sodas“ pradėtas sodinti siekiant pažymėti vertybes, kuriomis vadovaujasi MRU – pirmasis valstybinis universitetas, įkurtas nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje. Sodo koncepciją pasiūlė, parinko medžius ir konsultavo japoniško sodo Lietuvoje pradininkas Kęstutis Ptakauskas. Sode jau pasodintos 24 trijų metrų aukščio sakuros ir 15 dviejų metrų aukščio japoninių šermukšnių. Sakuros  ir šermukšniai parinkti neatsitiktinai: sakura simbolizuoja orumą, kilnumą, jaunystę ir atsinaujinimą, šermukšnis – vidinį grožį, privatumą, taiką ir prieglobstį.

 „Akademinė bendruomenė buvo aktyvi Lietuvos sąjūdžio už nepriklausomos valstybės atkūrimą iniciatorė ir dalyvė. Galime didžiuotis, kad MRU bendruomenė jungia Kovo 11-osios Akto kūrėjus, signatarus su  jaunąja karta, kuri šiandien pasiryžusi ginti savo laisvę ir savo šalį bei solidariai remia ir veikia išvien su bičiuliais ukrainiečiais, didvyriškai kovojančiais prieš agresorius“, –  teigia MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė.

Ukrainos studentai jau sulaukė pagalbos

MRU reiškia solidarumą su aukštojo mokslo siekiančiais ukrainiečiais ir stengiasi sudaryti kuo palankesnes sąlygas studentams įgyti kokybišką aukštąjį išsilavinimą. Atvykstantys iš karo niokojamos šalies ukrainiečiai MRU galės mokytis nemokamai, teikti prašymus, gauti stipendijas ir tęsti savo akademinę kelionę, įgydami aukštąjį išsilavinimą Lietuvoje. Tiems, kas negali atvykti dėl susidariusios situacijos, universitetas siūlo studijas pradėti nuotoliniu būdu.

MRU šiuo metu studijuoja beveik 100 studentų iš Ukrainos, plėtojama partnerystė su 26 Ukrainos universitetais. Numatyta, kad MRU galėtų papildomai studijuoti 300 ukrainiečių. Šiuo metu MRU studentų bendrabučiuose jau įsikūrė mamos ir vaikai iš Ukrainos: Vilniuje – 42, Kaune – 3 asmenys. MRU bendruomenė savanoriškai padeda jiems maistu, drabužiais ir kitais reikmenimis, teikia psichologinę ir kitą būtinąją pagalbą. Artimiausiu metu laukiama ir daugiau atvykstančiųjų, rūpinamasi jų įkurdinimu.

Universitetas auga kartu su laisva Lietuva

1990 metais, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, pirmąjį savo istorijos puslapį atvertė ir MRU – aukštoji mokykla įsteigta praėjus vos mėnesiui po nepriklausomybės atkūrimo. 2004 metais universitetui suteiktas Lietuvos valstybės kūrėjo, teisininko ir visuomenininko, daug prisidėjusio prie Lietuvos valstybės konstitucinių pagrindų įtvirtinimo, profesoriaus Mykolo Romerio  vardas. 

MRU augo, stiprėjo kartu su atkurta nepriklausoma valstybe. Pirmiausia jame pradėta rengti specialistus,   kurių tuo metu labiausiai trūko. MRU išugdyti teisės, viešojo valdymo, visuomenės saugumo specialistai svariai prisidėjo kurdami valstybės pamatus. Per tris dešimtmečius MRU išleido daugiau kaip 40 000 absolventų, kurių daugelis sėkmingai darbuojasi Lietuvos valstybės valdymo ir savivaldos, teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijose, verslo įmonėse. 

Šiandien MRU yra didžiausias profilinis socialinių mokslų universitetas Lietuvoje, pasižymintis inovatyvumu ir veržlumu, ruošiantis platų darbo rinkoje paklausių specialistų spektrą ir glaudžiai bendradarbiaujantis su akademiniais užsienio partneriais. MRU 2021-2022 mokslo metus pradėjo studentai iš 58 pasaulio šalių.