MRU pradedamas vykdyti Erasmus+ strateginės partnerystės projektas „Derybų ir konfliktų sprendimo menas (mediacija)“ - MRU
Naujienos

22 vasario, 2024
MRU pradedamas vykdyti Erasmus+ strateginės partnerystės projektas „Derybų ir konfliktų sprendimo menas (mediacija)“
Teisės mokykla

2024 m. vasario 15-16 dienomis Dordrechte (Nyderlandai) įvyko pirmasis projekto „Derybų ir konfliktų sprendimo menas (mediacija)“ (toliau TheArtNoConflict) susitikimas. Projektą, skirtą studentams ir kito jaunimo konfliktų valdymo įgūdžių tobulinimui ir tarptautiniam bendradarbiavimui skatinti nuo 2024 m. vasario mėn. iki 2027 m. sausio mėn. vykdys Mykolo Romerio universitetas kartu su dar 6 užsienio partnerinėmis organizacijomis.

Šis ERASMUS+ projektas skirtas ne tik studentų ir kito jaunimo konfliktų valdymo ir mediacijos įgūdžių tobulinimui nuotoliniuose mokymuose tarpkultūrinėje virtualioje aplinkoje, bet ir jų virtualių mainų skatinimui bei ES, Gruzijos ir Ukrainos jaunimo bendradarbiavimo tinklo sukūrimui. Projektas bus naudingas tiek universitetų studentams, tiek ir nestudijuojančiam jaunimui, universitetų darbuotojams bei su jaunimu dirbantiems asmenims. Viso į projekto veiklas ketinama įtraukti 2000 asmenų.

Ilgalaikis projekto "TheArtNoConflict" tikslas stiprinti demokratiją, kultūrinę įvairovę ir ginčų sprendimo mechanizmus bei mažinti konfliktų mastą projekto partnerių šalyse.

Oficialų projekto atidarymą surengė projekto koordinatorius Nyderlandų verslo akademija, o jame dalyvavo visų bendradarbiaujančių organizacijų atstovai. MRU projekto atidarymo susitikime atstovavo Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorijos  po doktorantūros studijų stažuotoja dr. Julija Radanova. Įvadinio susitikimo metu partneriai aptarė numatytus pasiekti rezultatus, apimančius įvairius virtualius mokymus, seminarus, mediacijos simuliacijas ir kitas planuojamas veiklas. Buvo parengtas darbo planas, kuris padės užtikrinti nuoseklų projekto valdymą ir sudarys prielaidas visiems projekto veiklose dalyvaujantiems asmenims įgyti mediacijos, derybų ir bendravimo įgūdžių, reikalingų ne tik akademinių studijų metu, bet ir sprendžiant jų laukiančius iššūkius ateityje, siekiant pagerinti visuomenės gyvenimo kokybę skleidžiant mediacijos vertybes.

MRU patikėtas ypatingas vaidmuo projekte. Mūsų universiteto komanda atsakinga už mokymų dėstytojams ir praktinių užduočių įgyvendinimo fasilitatoriams programos aprengimą bei mokymų jiems pravedimą. Mokymai bus organizuojami 2024 m. gegužė Dordrechte ir 2024 m. rugsėjį Vilniuje. Apmokyti dėstytojai ir fasilitatoriai vėlesniais projekto įgyvendinimo etapais ves virtualius mokymus jaunimui. Projekto "ArtNoConflict" partneriai entuziastingai nusiteikę sukurti perspektyvų studentų ir jaunimo bendravimo tinklą, kuris prisidėtų prie demokratijos vystymosi ir taikaus konfliktų sprendimo partnerių šalių visuomenėse plėtros.

MRU šį projektą vykdo Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorija, jam vadovaus prof. dr. Agnė Tvaronavičienė, o projekto veiklose jai talkins po doktorantūros studijų stažuotoja dr. Julia Radanova ir MRU lektorė, doktorantė Indrė Korsakovienė.

Projekto partneriai: Nyderlandų verslo akademija (Nyderlandų karalystė) (koordinatorius), Mykolo Romerio universitetas (Lietuva), V.N. Karazino Nacionalinis universitetas (Ukraina), KROK universitetas (Ukraina), Nevyriausybinė organizacija Ukrainos jaunimo tarybų asociacija (Ukraina); Šota Rustavelio valstybinis universitetas (Sakartvelas), Nevyriausybinė organizacija Jaunimas pasauliui (Sakartvelas).

Projektas iš dalies finansuojamas Erasmus+ strateginių partnerysčių programa.

Projekto Nr. ERASMUS-EDU-2023-VIRT-EXCH 101139196