Tarptautinius ginčus Nuolatiniame arbitražo teisme spręs MRU Teisės mokyklos teisininkai - MRU
Naujienos

18 rugpjūčio, 2023
Tarptautinius ginčus Nuolatiniame arbitražo teisme spręs MRU Teisės mokyklos teisininkai
Teisės mokykla

Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskyrė keturis Mykolo Romerio universiteto teisininkus Nuolatinio arbitražo teismo (NAT) nariais. Šias pareigas eis MRU Teisės mokyklos Privatinės teisės instituto docentė, Aukščiausiojo Teismo teisėja  Goda Ambrasaitė-Balynienė, MRU Teisės mokyklos Privatinės teisės instituto profesorė, advokatė Simona Drukteinienė bei MRU Teisės mokyklos Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto profesorė, buvusi Konstitucinio Teismo pirmininkė Danutė Jočienė. Taip pat pratęsti dabartinio NAT nario, MRU Teisės mokyklos Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto profesoriaus Justino Žilinsko įgaliojimai.

Šiuos teisininkus skirti NAT nariais pasiūlė pretendentų į Nuolatinio arbitražo teismo narius atrankos komisija. Lietuvos Užsienio reikalų ministerija kvietimus dalyvauti atrankoje išsiuntė Lietuvos advokatūrai, Nacionalinei teismų administracijai, Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklai, Vilniaus universiteto Teisės fakultetui ir Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetui.

Kitaip nei tradicine prasme traktuojamas teismas, 1907 m. Hagoje įsteigtas Nuolatinis arbitražo teismas, teikia arbitražo tribunolo paslaugas sprendžiant ginčus, kylančius iš tarptautinių susitarimų tarp valstybių narių, tarptautinių organizacijų ar privačių šalių. Bylos apima įvairius teisinius klausimus, susijusius su teritorinėmis ar jūrų sienomis, suverenitetu, žmogaus teisėmis, tarptautinėmis investicijomis ir tarptautine bei regionine prekyba. NAT buvo įsteigtas dvejomis atskiromis daugiašalėmis Hagos konvencijomis, kuriose dalyvauja 122 valstybės.