Karolis Šimanskis apgynė teisės mokslo krypties disertaciją - MRU
Naujienos

9 rugsėjo, 2022
Karolis Šimanskis apgynė teisės mokslo krypties disertaciją
Teisės mokykla
Doktorantūra
Disertacijos gynimas | PhD

Sveikiname Karolį Šimanskį (Privatinės teisės institutas), 2022 m. rugsėjo 9 d. apgynusį teisės mokslo krypties (S 001) daktaro disertaciją „Perkančiųjų organizacijų civilinė atsakomybė ikisutartiniuose santykiuose“. 

Mokslinis vadovas:
prof. dr. Ramūnas Birštonas (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).

Gynimo taryba:
Pirmininkė – prof. dr. Simona Drukteinienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).
Nariai:
prof. dr. Aleksei Kelli (Tartu universitetas, Estijos Respublika, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
prof. dr. Raimundas Moisejevas (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
doc. dr. Rimantas Simaitis (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001);
doc. dr. Dalia Vasarienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė, S 001).

Disertacijoje „Perkančiųjų organizacijų civilinė atsakomybė ikisutartiniuose santykiuose“ autorius kompleksiškai tiria įvairius perkančiųjų organizacijų civilinės atsakomybės ikisutartiniuose santykiuose reguliavimo bei jo taikymo aspektus derinant tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų interesus. Autorius nagrinėja pirkimo vykdymo procedūrų ir jose priimtų sprendimų peržiūros procedūrų abipusį ryšio ir perkančiųjų organizacijų ikisutartinės atsakomybės identifikavimo ir santykio su kitomis tiekėjų teisių gynybos priemonėmis (reikalavimu panaikinti ar pakeisti neteisėtus sprendimus, įskaitant sprendimą sudaryti viešojo pirkimo sutartį, taip pat prašymu teismui taikyti laikinąsias apsaugos priemones) klausimus. Darbe išsamiai pristatomas Lietuvos ir ES reguliavimas bei jo vystymasis ir jo reikšmė jurisprudencijai, ypač Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikai, kurioje suformuotas savitas tiekėjų žalos atlyginimo modelis. Autorius tiria perkančiųjų organizacijų ikisutartinės atsakomybės sąlygas ir reikšmingas tiekėjų teisių gynybos prielaidas. Be to, darbe analizuojamas teismų aktyvumas užtikrinant ieškovų (tiekėjų) teisę į žalos atlyginimą ir iš šios veiklos išplaukiančios grėsmės. Tyrimo eigoje nustatomos teisinio reguliavimo ir jurisprudencijos problemos, siūlomi aktualūs jų sprendimo būdai.

Susipažinti su disertacija