Įvyko mokslinė-praktinė konferencija „Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui 25-eri: patirtis ir nauji iššūkiai“ - MRU
Naujienos

8 spalio, 2018
Įvyko mokslinė-praktinė konferencija „Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui 25-eri: patirtis ir nauji iššūkiai“
Teisės mokykla

Mykolo Romerio teisės mokyklos Viešosios teisės institutas kartu su Lietuvos Respublikos Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetu, Lietuvos Respublikos Konstituciniu Teismu ir Lietuvos advokatūra surengė jau tradicine tapusią kasmetinę tarptautinę konferenciją, skirtą Konstitucijos dienos paminėjimui. Šiemet renginys buvo dedikuotas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 25-erių metų sukakčiai.
 
Žinomi šalies ir užsienio konstitucionalistai diskutavo apie Konstitucinės priežiūros svarbą užtikrinant Konstitucijos ir visos valstybės stabilumą. 1992 m. spalio 25 d. vykusiame referendume priimtoje Konstitucijoje garantuoti jos viršenybę Lietuvos Respublikos teisės sistemoje patikėta Konstituciniam Teismui. 1993 m. pradėjęs veikti Konstitucinis Teismas yra pirma tokio pobūdžio institucija per visą Lietuvos istoriją. „25-eri šio teismo veiklos metai aiškiai rodo, kad Konstitucinio Teismo baigiamieji aktai keičia Lietuvos teisės sistemą, tuo pačiu daro nemenką įtaką kiekvieno žmogaus gyvenimui. Konstituciniam Teismui tenka ginti ir žmogaus orumą, ir žmogaus teises, jis ne vieną kartą veiksmingai yra užkirtęs kelią kitų dviejų valdžios šakų – įstatymų vykdomosios ir leidybos – mėginimams pažeisti Konstituciją. Konferencijoje daugiausia dėmesio skirta naujausiai jurisprudencijai, taip pat aptarta kitų šalių konstitucinių teismų patirtis nagrinėjant ir individualius piliečių skundus. Lietuvoje piliečiai dar neturi teisės tiesiogiai kreiptis į Konstitucinį Teismą, bet tikimės, kad taip bus jau neilgai, todėl aktyviai ruošiamės naujam savo veiklos etapui – individualaus konstitucinio skundo įvedimui“, – sakė Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas.
Kasmetinė tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija Konstitucijos dienai paminėjimui šiemet pavadinta „Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui 25-eri: patirtis ir nauji iššūkiai“, drauge suburė įvairių teisės šakų akademinę bendruomenę ir praktikus diskusijai aktualiausiais valstybei klausimais.
Renginį pradėjo plenarinėje sekcijoje pranešimus skaitę Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas prof. dr. Dainius Žalimas ir kadenciją baigęs Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas.
Po plenarinių pranešimų vyko dvi paralelinės sekcijos: „Žmogaus teisės ir laisvės konstitucinėje jurisprudencijoje“ ir „Valdžios institucijų funkcionavimo konstitucinės problemos“.
Renginyje pranešimus skaitė garbingi Lietuvos Respublikos Seimo, teismų, advokatūros atstovai, Mykolo Romerio teisės mokyklos ir Vilniaus universiteto Teisės fakulteto mokslininkai bei užsienio svečiai iš Gruzijos, Moldovos, Ukrainos ir Vokietijos.