Mykolo Romerio universiteto Profesorius Emeritas habil. dr. Mindaugas Maksimaitis pasitiko 90-ies metų sukaktį - MRU
Naujienos

14 birželio, 2023
Mykolo Romerio universiteto Profesorius Emeritas habil. dr. Mindaugas Maksimaitis pasitiko 90-ies metų sukaktį
Teisės mokykla
Universitetas
Bendruomenė
Mokslas

Profesorius Mindaugas Maksimaitis – vienas iškiliausių Mykolo Romerio universiteto akademinės bendruomenės narių. 1956 m. baigęs teisę ir 1963 m. apgynęs teisės mokslų kandidato disertaciją Vilniaus universitete (1993 m. gegužės 17 d. nostrifikuota  kaip  socialinių mokslų habilituoto daktaro mokslo laipsnis), savo teisininko karjerą akademinėje Mykolo Romerio universiteto (tuo metu -  Lietuvos teisės akademijos) bendruomenėje pradėjo 1997 metais, ėjo Konstitucinės teisės katedros profesoriaus pareigas. Nuo 2000 m. ėmėsi vadovauti naujai įsteigtai Teisės istorijos katedrai, jai vadovavo dešimtmetį, dėstė universitete iki 2013 m.

Prof. Mindaugas Maksimaitis - vienas produktyviausių Lietuvos teisės mokslo atstovų, parašęs ir paskelbęs virš 200 mokslo, metodinių ir kitų publikacijų. Jo mokslinių tyrinėjimų laukas – Lietuvos teisės bei teisinės minties istorija, ypatingą dėmesį skiriant prieškario Lietuvos konstitucinės teisės raidai. Profesorius paskelbė reikšmingas monografijas: Lietuvos teisės šaltiniai 1918–1940 metais (2001), Valstybės taryba Lietuvos teisinėje sistemoje (1928–1940) (2006), Mažoji konstituanta. Lietuvos Taryba atkuriant valstybingumą (2011). Profesoriaus Lietuvos konstitucinės teisės tyrinėjimus vainikavo monumentali  monografija – Lietuvos valstybės konstitucijų istorija (XX a. pirmoji pusė) (2005).

Viena reikšmingiausių Profesoriaus tyrinėjimo sričių tapo Mykolo Romerio teisinio palikimo grąžinimas į Lietuvos teisės mokslo akiratį. Profesorius dar  sovietmečiu ėmė domėtis ir tyrinėti Mykolo Romerio darbus. Tautos atgimimo laikmečiu M. Maksimaičio pastangų dėka buvo paskelbti M. Romerio veikalai: Lietuvos sovietizacija 1940–1941: istorinė sovietizacijos apžvalga ir konstitucinis jos įvertinimas (1989), Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos (antra dalis) (1990), Unitarinė valstybė ir valstybiniai junginiai (2008) ir kt. M. Maksimaitis – vienas garsiausių ir reikšmingiausių Mykolo Romerio palikimo tyrinėtojų. Jis publikavo monografiją Mykolas Römeris – Lietuvos sūnus (2006).

Profesorius rašė ir vadovėlius: Užsienio teisės istorija (1998, 2002), o su kolegomis – Lietuvos teisės istorija (2002). M. Maksimaitis studentų prisimenamas ir vertinamas  kaip didis teisės istorijos dalyko žinovas, o ištisos teisininkų kartos profesorių mena kaip itin mylimą ir gerbiamą dėstytoją, pasižymintį ne tik puikiu dalyko išmanymu ir gebėjimu perteikti žinias studentams, tačiau ir objektyvumu, inteligencija bei pagarba studentui.

2012 m. Profesoriaus pedagoginės ir mokslinės veiklos rezultatai buvo įvertinti ir Mykolo Romerio universiteto Garbės profesoriaus vardu už „<....> nuopelnus kuriant ir plėtojant Lietuvos teisės mokslą, ypatingą indėlį į Lietuvos valstybės ir teisės istorijos, konstitucionalizmo raidos, Mykolo Romerio mokslinio palikimo tyrinėjimus, ilgametę ir kūrybingą pedagoginę veiklą, aukštos teisinės kultūros puoselėjimą bei aktyvų teisės studijų Mykolo Romerio universitete plėtojimą“. 2013 metais Profesoriui suteiktas Profesoriaus emerito vardas.

Prof. M. Maksimaičio atlikti Lietuvos teisės istorijos tyrinėjimai vertinami ne tik teisininkų mokslininkų bendrijos, bet ir visos Lietuvos akademinės bendruomenės: 2007 m. jam suteikta Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos mokslo premija už mokslo darbų ciklą „Lietuvos konstitucionalizmo istorijos studijos 1998–2006 m.“ 2018 metais Mykolo Romerio universitete jo vardu pavadinta I-414 konferencijų auditorija.

2023 m. birželio 15 d. 12 val. Mykolo Romerio universiteto Profesoriume vyks susitikimas su Profesoriumi garbingos 90-ies metų sukakties proga. Tai bus galimybė šio iškilaus mokslininko kolegoms, mokiniams ir kitiems pageidaujantiems prisiminti gražiausias Profesoriaus akimirkas universitete, pabendrauti ir pasidžiaugti Profesoriaus draugija.

Pranešimas parengtas pagal dr. Gintaro Šapokos informaciją.