MRU Teisės mokyklos atstovai paskirti į Europos komisiją kovai su rasizmu ir netolerancija (ECRI) - MRU
Naujienos

12 sausio, 2023
MRU Teisės mokyklos atstovai paskirti į Europos komisiją kovai su rasizmu ir netolerancija (ECRI)
Bendruomenė
Mokslas
Teisės mokykla
Įvykis
Universitetas

Mykolo Romerio universiteto (MRU) Teisės mokyklos dekanė prof. dr. Lyra Jakulevičienė paskirta Europos komisijos kovai su rasizmu ir netolerancija (ECRI) nare nuo Lietuvos. Jos pavaduotoju paskirtas Teisės mokyklos Viešosios teisės instituto direktorius doc. dr. Juozas Valčiukas. Teisės mokyklos atstovų kadencija ECRI prasidėjo nuo 2023 m. sausio 1 d.

Europos komisija kovai su rasizmu ir netolerancija yra unikali Europos Tarybos žmogaus teisių stebėjimo institucija, kurios specializacija yra kova su rasizmu, diskriminacija, ksenofobija, antisemitizmu ir netolerancija Europoje. Komisija rengia ataskaitas ir teikia rekomendacijas valstybėms Europos Tarybos narėms. Komisija veikia Strasbūre sesijomis.

Profesorė Lyra Jakulevičienė yra sukaupusi daugiau kaip 20 metų patirtį žmogaus teisių srityje, vadovaujančiose ir teisinėse pareigybėse, tarptautinėse ir nacionalinėse organizacijose, yra vadovavusi arba veikė kaip ekspertė daugiau kaip 25 mokslinių tyrimų ir taikomųjų projektų žmogaus teisių, nediskriminavimo, tautinių mažumų, migrantų ir pabėgėlių teisinės apsaugos ir kitais klausimais tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės srityje. Šiuo metu ji taip pat yra ES Pagrindinių teisių agentūros valdymo organų narė, 2015-2019 m. - pirmoji MRU Žmogaus teisių laboratorijos vadovė. Profesorė yra publikavusi daugiau kaip 40 mokslinių straipsnių žmogaus teisių, tarptautinės ir ES teisės srityse Lietuvoje ir užsienyje. Kalba anglų, prancūzų, rusų ir tamilų kalbomis.

Docentas Juozas Valčiukas yra mokslinių publikacijų žmogaus teisių, religijos ir sąžinės laisvės konstitucinėmis temomis autorius, podoktorantūros stažuotojas, rengiantis monografiją sąžinės laisvės Europos liberaliose demokratijose ir musulmonų teisės tradicijoje tematika, stažavęsis Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Jordanijos Karalystėje. Juozas Valčiukas yra buvęs Teisingumo ministro patarėjas, kuravęs ir tautinių, religinių mažumų teisių sritis. Kalba anglų, prancūzų, arabų ir rusų kalbomis.

Daugiau informacijos apie ECRI veiklą galima rasti čia.