Teisės mokyklos stažuotoja dr. Mariia Pleskach gavo LMT finansavimą podoktorantūros stažuotės projektui - MRU
Naujienos

2 vasario, 2024
Teisės mokyklos stažuotoja dr. Mariia Pleskach gavo LMT finansavimą podoktorantūros stažuotės projektui
Teisės mokykla

Lietuvos mokslo taryba finansuoja podoktorantūros stažuočių projektus siekiant kelti stažuotojų mokslinę kvalifikaciją ir skatinti jaunųjų mokslininkų stažuočių po doktorantūros studijų sistemos plėtrą. 

MRU Teisės mokykla sveikina stažuotoją dr. Mariia Pleskach iš Ukrainos ir mokslinio tyrimo vadovą prof. dr. Vaidą Jurkevičių gavus finansavimą. Linkime sėkmės atliekant tyrimą, kurio pavadinimas: „Skaitmeninių žmogaus teisių apsaugos teisinio reguliavimo transformacija: jo įgyvendinimo ypatumai lyginamuoju aspektu“! 

Šiame tyrime atliekama skaitmeninių žmogaus teisių apsaugos teisinių mechanizmų raidos analizė pateikiant lyginamąją teisinio reguliavimo ir jo praktinio įgyvendinimo ypatumų analizę pasirinktose jurisdikcijose. Pagrindinis šio tyrimo tikslas – sukurti tvirtą teorinį ir praktinį pagrindą visapusiškos mokslinės koncepcijos, susijusios su skaitmeninėmis žmogaus teisėmis, kurios apima tiek sąvokos „skaitmeninės žmogaus teisės“ apibrėžti, tiek jų klasifikavimą, plėtrai. Tyrimu siekiama ištirti nacionalines teisines sistemas, skirtas skaitmeninėms žmogaus teisėms apsaugoti konkrečiose jurisdikcijose, atliekant išsamų lyginamąjį šių mechanizmų tyrimą. Taip pat šiuo tyrimu siekiama aptarti gerąją praktiką ir pateikti rekomendacijas dėl visuotinai taikytino teisinio algoritmo, įgalinančio asmenis naudotis atitinkamomis subjektinėmis skaitmeninėmis teisėmis ir užtikrinančio veiksmingą jų apsaugą. Šis tyrimas prisidėtų prie vykstančio diskurso apie skaitmenines žmogaus teises, skatindamas gilesnį teisinių sistemų, kuriomis jis grindžiamos, supratimą ir skatindamas tarpjurisdikcinį bendradarbiavimą, kad būtų sustiprinta jų apsauga.

Tyrimo pradžia – 2024 m. vasario 1 d.