Doktorantūros studijos

Priėmimo informacija
Mykolo Romerio universiteto 2020 m. doktorantūros vietų skaičius
Mokslo kryptis   Valstybės finansuojamų vietų skaičius*   Finansuojama iš ES
struktūrinių fondų lėšų
  Iš viso Nuolatinės studijos Ištęstinės studijos Nuolatinės studijos
Filologija (H 004)  
Teisė (S 001) 12 5 6 1
Vadyba (S 003) 4 2 2  
Ekonomika (S 004) 1 1  
Psichologija (S 006) 2 2  
Edukologija (S 007) 2 1 1  
Iš viso 21 11 9

* Valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-985. 

Mykolo Romerio universiteto doktorantūros studijų kainos

 

Nuolatinės studijos

Ištęstinės studijos

Už vienus doktorantūros studijų metus

4590 Eur

3060 Eur

Už doktorantūros studijas eksternu

4000 Eur

Metinė studijų kaina nustatyta Universiteto Senato 2019 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 1SN-29.