Birutė Kunigėlytė-Žiūkienė: tarptautinėje teisėje radau globalią prasmę - MRU
Naujienos

12 liepos, 2021
Birutė Kunigėlytė-Žiūkienė: tarptautinėje teisėje radau globalią prasmę
Teisės mokykla
Universitetas

Lietuvos Respublikos ambasados Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje pirmoji sekretorė dr. Birutė Kunigėlytė-Žiūkienė nuo vaikystės svajojo būti teisininke, tačiau, ko gero, net neįsivaizdavo, kur ją ateityje nuves teisės studijos... 

Gerbiama Birute, kodėl teisė?

Nuo vaikystės svajojau būti teisininke, tik tuo metu atrodė, kad pagrindinis teisininko saviraiškos būdas yra būti advokatu, o karjeros viršūnė – tapti teisėju. Neatsitiktinai rinkausi teisės studijas – tai buvo sąmoningas sprendimas, atvedęs į Mykolo Romerio universitetą. Ketvirtajame studijų kurse atrasta tarptautinės teisės disciplina labiausiai patraukė dėmesį, atspindėjo mano interesų sritį, joje radau globalią prasmę. Baigusi bakalauro studijas pasirinkau studijuoti tarptautinę teisę magistrantūroje, o šias studijas vainikavo daktaro disertacija tarptautinės teisės tematika. Studijų metu rašydama disertaciją susipažinau su daugybe savo srities profesionalų Lietuvoje ir užsienyje – ir teisės teoretikų, ir praktikų, padėjusių įsigilinti į tarptautinės teisės kompleksiškumą ir jos kūrimo, įgyvendinimo ir tarptautinio teisingumo vykdymo mechanizmus. 

O kaip klostėsi jūsų profesinis kelias baigus studijas?

Džiaugiuosi, kad studijuojama doktorantūroje turėjau galimybę dirbti Mykolo Romerio universitete: ir prisidėdama prie tarptautinių ryšių plėtojimo Teisės fakultete, ir dėstydama tarptautinės teisės dalyką bakalauro studijų studentams. Ilgainiui stiprėjo noras įprasminti teorines žinias praktikoje, o taip pat jas praplėsti praktinių aspektų išmanymu. Todėl nusprendžiau prisijungti prie Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos kolektyvo. Tarptautinė teisė buvo ta sritis, kuri vedė link darbo diplomatinėje tarnyboje. Ministerijoje karjerą pradėjau Transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo politikos departamente, vėliau kelias vedė į Teisės ir tarptautinių sutarčių departamentą. Šiuo metu einu pirmosios sekretorės pareigas Lietuvos Respublikos ambasadoje Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje. 

Tarptautinė teisė... Skamba gana abstrakčiai... O kokios jūsų veiklos sritys?

Džiaugiuosi turėjusi galimybę prisidėti prie skirtingų užsienio politikos sričių formavimo ir įgyvendinimo – nuo tarptautinių taikos palaikymo misijų ir konfliktų prevencijos iki strateginių prekių (ginklų ir dvejopo naudojimo prekių) kontrolės; nuo tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros iki diplomatinės tarnybos teisinio reguliavimo; nuo moterų vaidmens stiprinimo sprendžiant tarptautinius konfliktus iki konsulinės pagalbos. Kiekviena atsakomybės sritis savita, reikalaujanti atsakingo pasiruošimo, tačiau apdovanojanti galimybėmis atstovauti savo šaliai tarptautinėje arenoje (ekspertų grupėse, atskirų sutarčių šalių konferencijose, regioninių formatų susitikimuose, nevyriausybinių organizacijų rengiamuose renginiuose, Europos Sąjungos darbo grupėse, vykdant informavimo, šviečiamąją veiklą verslui ir kitoms valstybėms), dalyvauti priimant sprendimus, teisės aktus ir kitus dokumentus, kuriuose kiekvienas kablelis turi savo reikšmę ir kur diskusijos gali trukti daugybę metų, siekiant suderinti skirtingas nuostatas, ieškant kompromisų, siekiant konsensuso. Itin džiaugiuosi turėjusi galimybę šiuos aspektus patirti ir tiesiogiai prisidėdama prie Užsienio reikalų ministerijos veiklos Lietuvai ruošiantis pirmininkauti ir pirmininkaujant Europos Sąjungos Tarybai. 

Teisės studijos dažniausiai siejamos su nacionaline teise, darbu teismuose, bylų nagrinėjimu. Ar nacionalinė teisė susijusi su tarptautinės teise?

Tarptautinė teisė neatsiejamai susijusi ir su nacionaline teise. Galiu pasidžiaugti turėjusi galimybę reikšmingai prisidėti rengiant pagrindinius diplomatinę tarnybą reguliuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Tai – be galo prasminga ir įdomi patirtis, leidusi įsigilinti į teisėkūros specifiką, tarptautinius ir skirtingų valstybių diplomatinės tarnybos teisinius santykius reguliuojančius nacionalinius teisės aktus. Reikšminga patirtimi laikau galimybę atstovauti  Užsienio reikalų ministerijai teismuose ar ikiteisminėse institucijose, rengiantis procesui.   

Dirbdama diplomatinėje atstovybėje nuolat susiduriu su teisiniais klausimais, čia reikalingas ne tik  tarptautinės politikos išmanymas, bet įsiprasmina tarptautinės, administracinės teisės, net ir civilinės teisės žinios. Tad savo darbe nuolat ir nenutrūkstamai studijuoju ir šios studijos yra be galo įdomios, ypatingos tuo, kad skrodžia įvairias visuomeninių, tarptautinių santykių sritis, įgalina matyti dalykus įvairiais kampais, moko ieškoti ir rasti argumentų ne tik konkrečiose sutartyse ir teisės aktuose, bet ir pačioje teisės esmėje.

Dėkoju jums už pokalbį ir sėkmės.