MRU mokslininkai padės ruošti Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos projektą - MRU
Naujienos

7 vasario, 2017
MRU mokslininkai padės ruošti Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos projektą
Teisės mokykla
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Viešojo saugumo akademija

Vasario 3 dieną Krašto apsaugos ministerijoje įvyko diskusija dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos. Diskusijoje dalyvavo Krašto apsaugos ministerijos, Kibernetinio saugumo tarybą sudarančių viešojo ir privataus sektorių bei mokslo, kitų institucijų atstovai. Mykolo Romerio universiteto profesorius Darius Štitilis, lektorius dr. Marius Laurinaitis, doc. Paulius Pakutinskas ir Inga Malinauskaitė - van de Castel šiuo metu vykdo tiriamąjį mokslinį projektą „ES ir NATO valstybių kibernetinio saugumo strategijų normų analizė ir adaptavimas Lietuvos situacijai - Lietuvos kibernetinio saugumo strategijos modelis“ (projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos, finansavimo sutartis Nr. MIP-099/2015).

Susitikime jie pristatė projekto rezultatus ir rekomendacijas dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos sukūrimo modelio. Krašto apsaugos ministerija planuoja suformuoti darbo grupę Nacionalinio kibernetinio saugumo strategijos projektui rengimui. Numatoma MRU vykdomo projekto mokslinio tyrimo rezultatus panaudoti kuriant Lietuvos kibernetinio saugumo strategijos modelį.

Pasak MRU profesoriaus Dariaus Štitilio, projektas tęsis iki šių metų kovo mėnesio. „Baigę projektą Krašto apsaugos ministerijai, kaip už kibernetinio saugumo strategijos rengimą atsakingai institucijai pristatysime išsamius tyrimo rezultatus, t. y. užbaigtą Lietuvos kibernetinio saugumo strategijos modelį, taip pat rekomendacijas dėl Kibernetinio saugumo įstatymo tobulinimo“, - sakė D. Štitilis.