MRU Teisės mokyklos atstovė dr. Jolita Miliuvienė dalyvavo Lotynų Amerikos – Rytų Europos konstitucinės teisės mokslininkų susitikime - MRU
Naujienos

22 gegužės, 2023
MRU Teisės mokyklos atstovė dr. Jolita Miliuvienė dalyvavo Lotynų Amerikos – Rytų Europos konstitucinės teisės mokslininkų susitikime
Mokslas
Teisės mokykla
Studijos
Bendruomenė

Gegužės 16 – 18 d. Pačukoje (Jungtinės Meksikos Valstijos) esančiame Hidalgo aukštojo mokslo studijų centre (Centro Hidalguense de Estudios Superiores, CENHIES) įvyko 2 – asis Lotynų Amerikos – Rytų Europos konstitucinės teisės mokslininkų susitikimas, kuriame konstitucinės teisės ekspertai iš Brazilijos, Kolumbijos, Meksikos, Peru, Ispanijos, Lenkijos, Vengrijos, Slovakijos ir Lietuvos diskutavo apie modernios demokratinės valstybės koncepcijos raidą ir teisinei valstybei tenkančius iššūkius. Mokslininkų pranešimuose atskleistos naujųjų technologijų vystymosi ir kitų visuomenėse vykstančių procesų nulemtos konstitucinės teisės transformacijos perspektyvos, konstitucinės teisės vystymosi tendencijos, gvildentos demokratinio konstitucionalizmo, kaip universalios vertybės, idėjos.

MRU Teisės mokyklos Viešosios teisės instituto lektorė dr. Jolita Miliuvienė konferencijoje skaitė pranešimą apie konstitucinės kontrolės institucijų vaidmenį užtikrinant esminių konstitucinės teisės vertybių apsaugą. Tik nuo valstybės valdžios institucijų įtakos nepriklausomi konstituciniai teismai gali veiksmingai atlikti jiems patikėtą misiją saugoti Konstitucijos viršenybę ir užtikrinti žmogaus teisių ir laisvių apsaugą. Todėl tinkamam konstitucinių teismų suformavimui ir jų sudėties daliniam atnaujinimui turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys.

Aptarusi Lietuvoje 2020 m. vykusios Konstitucinio Teismo teisėjų rotacijos nesklandumus, dr. J. Miliuvienė pabrėžė, kad pastaruoju metu ne vienoje Europos valstybėje nepavyko sėkmingai atnaujinti konstitucinės kontrolės institucijos sudėties. Su panašiais iššūkiais susidūrė ne tik Lenkija ir Vengrija, kuriose konstitucinio teismo rotacija ar kitoks kišimasis į konstitucinio teismo veiklą sukėlė iki šiol nesibaigiančią teisinės valstybės krizę, bet ir Latvijoje, Slovakijoje, Ukrainoje ir kt. Europos valstybėse. Dauguma konstitucinių teismų, kurių sudėtį atnaujinant kilo nesklandumų, iki tol buvo žinomi kaip tokie, kurie ne tik nubrėždavo aiškias ribas valstybės valdžios institucijų savivalei ir užkirsdavo kelią antikonstitucinių sprendimų priėmimui, bet ir aktyviai plėtojo teisinės valstybės principo atskirus elementus tada, kai įstatymų leidėjas tinkamai nevykdydavo jam iš Konstitucijos kylančių pareigų. Konstitucinių teismų vaidmuo ypač reikšmingas reaguojant į pastaruoju metu ne vienos valstybės visuomenėse sklandančias populistines ir neliberalias idėjas, kurių autoriai savo tikslų, prasilenkiančių su demokratinės teisinės valstybės idealais, siekia naudodamiesi demokratijos sukurtais instrumentais.

Ši tarptautinė konferencija tęsia 2018 m. rugsėjo 12 – 13 d. Vilniuje, Mykolo Romerio universitete pradėtą tradiciją, kuomet Lotynų Amerikos ir Rytų Europos konstitucinės teisės mokslininkai diskutavo tarptautinėje konferencijoje „Rytų Europos – Lotynų Amerikos dialogas konstitucinės teisės evoliuciją“.

Dr. J. Miliuvienės atliekamas mokslinis tyrimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Detalesnė informacija apie renginį (nuoroda).

Nuotraukų autorius: Victor Celaya (CENHIES).