Seminaras „LegalTech ir kitų informacinių technologijų naudojimas teisminiuose procesuose” - MRU
Naujienos

1 gruodžio, 2021
Seminaras „LegalTech ir kitų informacinių technologijų naudojimas teisminiuose procesuose”
Įvykis
Universitetas
Seminarai
Teisės mokykla

Teisinės valstybės svarbiomis prielaidomis yra teisės prieinamumo, teisminių procesų efektyvumo ir skaidrumo užtikrinimas. Vienu iš instrumentų yra teisinių technologijų vystymas ir naudojimas šiuose procesuose. Seminaras yra skirtas teisinių technologijų panaudojimo galimybių, įrankių ir iššūkių aptarimui Lietuvos teisminiuose procesuose. Pandemijos kontekste technologijų plėtra teisėje tapo dar intensyvesnė ir aktuali kiekvienam teisminių procesų dalyviui. Tačiau technologijų panaudojimas lemia ne tik galimybes, bet ir iššūkius.

Seminaro tikslas – aptarti Lietuvoje taikomų teisinių technologijų spektrą, pokyčius ir perspektyvas, ypatingą dėmesį skiriant elektroniniam teisiniam procesui. Seminare bus svarstomi būdai tobulinti elektroninį procesą ir teisės santykiui su informacinių technologijų sprendimais.

Seminaro metu svarstomos keturios temos:

  1. Informacinių technologijų vystymas teisminėje sistemoje;
  2. Kaip elektroninis procesas gali pagerinti teismų darbą;
  3. E-teisingumas, ar tik tobulesnės technologijos?
  4. Elektroninis teisinis procesas.

Seminaro metu bus pristatytos Lietuvoje taikomų teisinių technologijų naujienos, įskaitant elektroninį teisinį procesą, skatinama diskusija dėl tolimesnių plėtros galimybių bei kylančių rizikų visiškai automatizuotame procese, geresnio teisingumo pasiekimas IT priemonėmis, kadangi automatizavimas savaime nereiškia geresnio teisingumo.

Seminaras vyks prestižinės JURIX konferencijos dėl teisės ir informacinių sistemų metu. Renginys yra skirtas Lietuvos teisinės sistemos dalyviams (advokatams, teisėjams, įmonių teisininkams, akademinei bendruomenei ir kt.).

Preliminari programa:

9.00 - 9.10       Seminaro pradžia

9.10 – 11.30   Pranešimai:

  • Lina Griškevič, Nacionalinės teismų administracijos direktorės pavaduotoja: „Informacinės technologijos teismuose: kas toliau?“
  • Mindaugas Kukaitis, Lietuvos advokatų tarybos pirmininko pavaduotojas
  • Dr. Gintarė Makauskaitė - Samuolė, Infolex LegalTech produktų vadovė, Teisės ir atitikties vadovė: „Naujos vertės Lietuvos teisinėje informacijoje – dirbtinis intelektas ir kiti duomenimis grįsti sprendimai“

Užsienio pranešėjai (laukiama patvirtinimo)

11.30 – 11.45 Pertrauka

11.45 – 12.30 Diskusija. Diskusijos dalyviai: advokatūros ir teismų atstovai

12.30 – 12.45 Seminaro uždarymas

Seminarą rengia Mykolo Romerio universiteto Teisės mokykla kartu su Lietuvos advokatūra.

Seminaro dalyviams bus išduoti mokymo pažymėjimai. Seminaro kalba – lietuvių (išskyrus užsienio pranešėjus, kurie kalbės anglų k.)

Prašome užsiregistruoti čia.

Seminaras mokamas, dalyvio mokestis 40 eurų (Advokatūros nariams). Apmokėti galima čia, pasirinkti kategoriją: Lithuanian workshop JURIX.