Nacionalinėje konferencijoje aptartos administracinės teisės raida ir šių dienų aktualijos - MRU
Naujienos

27 kovo, 2021
Nacionalinėje konferencijoje aptartos administracinės teisės raida ir šių dienų aktualijos
Teisės mokykla
Įvykis
Konferencijos

2021 m. kovo 26 d. vyko nacionalinė konferencija „Administracinės teisės raida ir šių dienų tendencijos“. Konferencijoje buvo svarstomi klausimai nuo administracinės teisės raidos iki šių dienų aktualijų.

Teisės istorikai, lingvistai aptarė tarpukario Lietuvoje parengtus Administracinio teismo įstatymo projektus, to meto visuomenės požiūrį į administracinę justiciją, pirmąjį administracinės teisės vadovėlį, lietuvišką teisės terminiją.

Mykolo Romerio universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus universiteto teisės mokslininkai, Vidaus reikalų ministerijos, Teisingumo ministerijos valstybės tarnautojai, Lietuvos administracinių teismų teisėjai, jų padėjėjai, Lietuvos administracinių ginčų komisijos ir Mokestinių ginčų komisijos pareigūnai apžvelgė šiuo metu valdžios įstaigose svarstomas Administracinių bylų teisenos įstatymo novelas, neseniai įsigaliojusios Viešojo administravimo įstatymo redakcijos naujoves, Administracinių procedūrų kodekso rengimo galimybes, administracinio sprendimo panaikinimo savo iniciatyva institutą, asmenų identifikavimo viešajame administravime problematiką, valstybės tarnybos teisinio reguliavimo aktualijas, tarnybinių ginčų specifiką, mediaciją ikiteisminiame administracinių ginčų nagrinėjime, administracinių ginčų komisijų statusą, raidą, asmens teisę į nešališką ginčo nagrinėjimą kvaziteisme, atkreipė dėmesį į Administracinių bylų teisenos įstatymo taikymo praktines problemas bei viešojo administravimo institucijų prašymų sankcionavimą administraciniame procese.

Renginį sveikino Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos dekanė prof. dr. Lyra Jakulevičienė, ji džiaugėsi, kad šiais metais išleistas Administracinės teisės vadovėlis ir atlikti moksliniai tyrimai administracinės teisės srityje. „Šiandien administracinei teisei kyla daugybė iššūkių. Ji veikia vis labiau globaliame ir skaitmeniniame pasaulyje, kuriame atsiranda tarptautinės administracinės institucijos ir nauji technologijų panaudojimo būdai. Įvairiose šalyse atsirandančios tendencijos: dereguliacija, santykio tarp viešo ir privataus sektoriaus kaita, daugybės viešų funkcijų perdavimas privačiam sektoriui ir kiti pokyčiai neabejotinai turės poveikį ir administracinei teisei. Administracinė teisė turės keistis ir plėstis, kad atliepti naujus vaidmenis, su kuriais susidurs ateities valdžios institucijos.“, - pažymėjo L. Jakulevičienė.

Teisingumo ministrės Evelinos Dobrovolskos teigimu, Teisingumo ministerija nuolat skatina ir siekia plėtoti alternatyvių administracinių ginčų sprendimų taikymą, ikiteisminį šių ginčų nagrinėjimą, kuris, palyginti su teismo procesu, yra ir greitesnis, ir paprastesnis. „Kartu tai yra ir priemonės, sudarančios galimybę teismams skirti daugiau dėmesio efektyvesniam sudėtingų bylų nagrinėjimui, padedančios siekti geresnės asmens teisių apsaugos bei veiksmingesnio administracinių ginčų nagrinėjimo", –  akcentuoja E. Dobrovolska.

Pažymėtina, kad Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė išskyrė, kad ši tema yra aktuali ne tik mokslo bendruomenei, bet ir visai vidaus reikalų sistemai. „Juolab, kad šios Vyriausybės vienas iš svarbiausių prioritetų yra viešojo sektoriaus ekosistemos pertvarka“, - teigia A. Bilotaitė.

Taip pat renginio atidarymo ir sveikinimų ceremonijoje dalyvavo ir pasisakė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas Gintaras Kryževičius, Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkė Jolanta Malijauskienė, Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininkas dr. Žydrūnas Plytnikas. 

Renginį organizavo Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos Viešosios teisės institutas.

Renginio partneriai – Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, Vilniaus apygardos administracinis teismas, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos administracinių ginčų komisija.