Prof. dr. R. Pilkauskaitė Valickienė pradėjo eiti MRU Tarybos narės pareigas - MRU
Naujienos

19 gruodžio, 2023
Prof. dr. R. Pilkauskaitė Valickienė pradėjo eiti MRU Tarybos narės pareigas
Teisės mokykla
Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
Viešojo saugumo akademija

Šiandien  Mykolo Romerio universiteto (MRU) Tarybos posėdyje prof. dr. Rasa Pilkauskaitė Valickienė, 2023 m.  spalio 2 d. išrinkta  universiteto Tarybos nare, skiriama MRU bendruomenės, pasirašė  įsipareigojimą vadovautis universiteto  ir visuomenės interesais bei sąžiningai atlikti Mokslo ir studijų įstatymo nustatytas funkcijas. Tarybos posėdyje dalyvavo Senato nariai ir kiti universiteto akademinės bendruomenės atstovai.

Tarybos nario rinkimai vyko pagal Senato 2019 m. rugsėjo 16 d. nutarimu patvirtintą Mykolo Romerio universiteto tarybos sudarymo tvarką ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą.

Išsamesnės informacijos apie MRU Tarybos funkcijas rasite čia.