Naujoji Seimo kontrolierė – dr. Jolita Miliuvienė - MRU
Naujienos

17 lapkričio, 2023
Naujoji Seimo kontrolierė – dr. Jolita Miliuvienė
Teisės mokykla

Lietuvos Respublikos Parlamentas paskyrė dr. Jolitą Miliuvienę Seimo kontroliere. Naujoji kontrolierė pareigas pradės eiti po priesaikos Seime. Dr. J. Miliuvienė Seimo kontrolierės pareigose tirs  savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiklą.

„Savivaldybės, jų institucijos ir jų pareigūnai garantuoja ne tik konkrečios teritorijos, bet ir visos valstybinės bendruomenės pilietinės tautos viešąjį interesą“, - teigia dr. J. Miliuvienė, pažymėdama, kad vadovaujantis Seimo kontrolieriams suteiktais įgaliojimais galima ženkliai prisidėti prie žmogaus teisių užtikrinimo savivaldoje.

Dr. Jolita Miliuvienė yra konstitucinės teisės dėstytoja MRU Teisės mokyklos Viešosios teisės institute, vadovėlio „Lietuvos konstitucinė teisė“ bendraautorė ir vykdančioji redaktorė, mokslinių publikacijų konstitucinės justicijos, konstitucinės žmogaus teisių ir laisvių apsaugos srityje autorė, šiais metais baigusi podoktorantūros studijas, kuriose gilinosi į Konstitucinio Teismo sudėties formavimo modelius, sudarančius prielaidas išvengti konstitucinės krizės (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0227). Pagrindinės jos mokslinių interesų ir ekspertinės sritys – konstitucinė teisė, konstitucinė justicija ir jurisprudencija, tarptautinės ir ES teisės santykis su nacionaline konstitucine teise, žmogaus teisės, minkštoji teisė (angl. soft law). Dr. J. Miliuvienė savo tyrimus pristato aukšto lygio tarptautinėse konferencijose: buvo pranešėja Pasauliniame teisės kongrese (World Law Congress) Niujorke (2023) ir Barankiloje (2021),  Globaliame konstitucionalizmo forume (Global Summit on Constitutionalism) Teksaso universitete (2023), Tarptautinės viešosios teisės asociacijos (Icons) metinėje konferencijoje (2022). Ji stažavosi Titu Maiorescu universitete (Rumunija), Havro universiteto Pagrindinių teisių, tarptautinių apsikeitimų ir jūros teisės laboratorijoje LexFEIM (Prancūzija), Vroclavo universitete (Lenkija), Europiniuose teismuose.

Seimo kontrolierių penkerių metų kadencijai skiria Seimas Seimo pirmininko teikimu.