MRU įvyko tarptautinė konferencija „Dronai virš manęs ir moralinė teisė manyje: (Ne)saugumas ir laisvė XXI amžiuje“ - MRU
Naujienos

22 balandžio, 2024
MRU įvyko tarptautinė konferencija „Dronai virš manęs ir moralinė teisė manyje: (Ne)saugumas ir laisvė XXI amžiuje“
Universitetas
Teisės mokykla

2024 m. balandžio 18 d. Mykolo Romerio universitete įvyko MRU Teisės mokyklos kartu su Europos universitetu Viadrina (Vokietija) ir Vokietijos ambasada Lietuvoje organizuota teisės ir globalaus saugumo temoms skirta konferencija „Dronai virš manęs ir moralinė teisė manyje: (Ne)saugumas ir laisvė XXI amžiuje“. Konferencija paskirta Vokietijos filosofo Imanuelio Kanto 300-osioms gimimo metinėms, NATO įkūrimo 75-mečiui ir 20-ties metų sukakčiai nuo didžiausios Europos Sąjungos plėtros, kuomet Lietuva ir kitos devynios valstybės prisijungė prie Sąjungos.

Konferencijoje įžangines kalbas sakė MRU vicerektorė prof. dr. Regina Valutytė, Vokietijos ambasadorius Lietuvoje dr. Cornelius Zimmerman, Ukrainos generalinis prokuroras Adriy Kostin, ir Ukrainos žmogaus teisių gynėja Oleksandra Matviichuk.

Pasak Vokietijos Ambasadoriaus šiandieną, kuomet fundamentaliems Europos principams iškilo grėsme, Europa turi imtis atsakomybės. „Rusijos pradėtas karas nėra tik veiksmas, nukreiptas prieš Ukrainą kaip Europos valstybę, tai – ataka prieš visą Europą, demokratiją, paremtą teisės principais“. Ambasadorius kalboje pabrėžė, kad taikos kaina negali būti Ukrainos nepriklausomybė ir žmonių laisvė. „Lietuvos ir Vokietijos, NATO rytinių sienų saugumo vardan, Vokietijos brigada atvyksta į Lietuvą, nes tai reikalinga Europos ir Vakarų pasaulio saugumui. Tokiu žingsniu mes reaguojame į Rusijos agresiją ir imamės lyderystės,“ – kalbėjo Ambasadorius dr. Cornelius Zimmerman. Sveikinimo kalbą Ambasadorius pabaigė lietuvių kalba ištartais žodžiais: „Mes esame stiprūs kartu ir užtikrinu jus, kad jūsų laisvė yra ir mūsų laisvė, jūsų saugumas yra ir mūsų saugumas“.

Ukrainos generalinis prokuroras Andriy Kostin teigė, kad šiandien sprendžiasi klausimas, ar teisės taisyklėmis grįsta tvarka išliks, jei būtų nesugebėta nugalėti Rusijos Ukrainoje. „Nedažnai nutinka taip, kad filosofinių idėjų mūšis tampa realiu mūšiu, bet tai yra tai, kas dabar vyksta Ukrainoje. Ukraina kovoja moralės ir teisės taisyklėmis grįstos tvarkos pusėje,“ – pažymėjo Andriy Kostin. „Rusija vagia Ukrainos vaikus, rengia juos pagal savo ideologiją ir verčia kovoti prieš savo šalį, tai ateitis, kurios negalime sau leisti,“ – įspėjo generalinis prokuroras. Sveikinimo kalbos pabaigoje svečias pabrėžė: „Ukraina nugalės mūšyje, teismuose, teisingumas bus atstatytas teisės priemonėmis užtikrinant laisvę ir saugumą ne tik Ukrainoje bet Europoje ir globaliu mastu“.

Tarptautinė konferencija apjungė teisės, filosofijos ir politikos mokslininkus bei jų ekspertines išvadas. Tarpdisciplininė konferencijos kryptis išryškėjo trijų pagrindinių konferencijos pranešimų metu. Pirmojo pagrindinio pranešimo autorė – Vokietijos teisės profesorė, buvusi EŽTT teisėja dr. Angelika Nussberger, kurios kalboje akcentuota žmogaus teisių konfliktų metu tema. Kanados teisės filosofijos profesorius, knygų apie Imanuelio Kanto teisinę ir filosofinę mintį autorius dr. Arthur Ripstein kalbėjo apie Kanto idėjas ir kaip teisė pagal Imanuelį Kantą įgalina siekti taikos. JAV politikos mokslų profesorius Ahmet T. Kuru pranešimą skyrė liberalios demokratijos iššūkiams šiuolaikinėje realybėje.

Pirmoji renginio sesija buvo skirta saugumo ir laisvės idėjoms „kantiškoje“ mintyje. MRU profesorius prof. dr. Andrius Bielskis pažymėjo neabejotiną Kanto idėjų reikšmę Europai ir pabrėžė, kad dabartinėje realybėje Kanto mintys jau yra nepakankamos. Kitas universiteto profesorius prof. dr. Povilas Aleksandravičius kvietė ieškoti XXI amžiaus Kanto. Prancūzijos filosofė Chantal Delsol akcentavo šio amžiaus ypatybę, artimą Hobso idėjoms. Didžiosios Britanijos profesorius Lorenzo Zucca priminė, kad ES projektas yra neabejotinai kantiškos prigimties, realizuojantis Kanto idėjas. MRU lektorius dr. Mindaugas Verbickas kalbėjo apie bendrojo gėrio sampratą ir Kanto filosofinių idėjų privalumus.

Antroje renginio dalyje pereita prie saugumo ir laisvės padėties šiuolaikinėje liberalioje demokratijoje temų. Vokietijos Europos universiteto Viadrina profesorius Stefan Haack apibendrino Vokietijos Konstitucinio Teismo praktiką žmogaus orumo, autonomijos ir liberalios demokratijos santykio tematika. Lenkijos Varšuvos universiteto profesorė Renata Mienkowska-Norkienė dalijosi įžvalgomis apie Lenkijos ir kitų šalių patirtis išpildant liberalios demokratijos idėjas praktikoje. Didžiosios Britanijos Reading universiteto mokslininkė Vilija Vėlyvytė apžvelgė teisminės valdžios Europos Sąjungos valstybėse sprendimų ypatumus. Ispanijos Cadiz universitete vizituojanti profesorė Olena Nihreieva kalbėjo apie Ukrainos okupacijos teisinius padarinius ir jų įtaką Europos saugumui. Turkijos profesorius Olgun Akbulut pažymėjo Europos Žmogaus teisių teismo praktikos ypatumus. Ispanijos profesorius Jesus Verdu Baeza apžvelgė Europos pietų saugumo padėtį ir Ispanijos patirtis sprendžiant migracijos iš Afrikos kontinento klausimus. Lenkijos mokslininkas Piotr Chybalski analizavo Lenkijos atvejį. Prancūzijos mokslininkė Rim-Sarah Alouane kalbėjo apie Prancūzijos teisinio reguliavimo santykį su žmogaus teisėmis krizių laikmetyje. MRU mokslininkė Asta Benetytė apibendrinusi renginio idėjas, pakvietė mokslininkus apsvarstyti galimybę prisidėti prie kitų metų mokslinės konferencijos.

Pasak MRU Teisės mokyklos bakalauro programos „Teisė ir globalus saugumas“ vadovo dr. Juozo Valčiuko renginyje išsakytos mokslinės ir praktinės įžvalgos pralenkė bet kokius lūkesčius ir dar šių metų pabaigoje konferencijos rezultatas bus prieinamas plačiajai visuomenei. „Renginyje išsakytos idėjos sutilps į konferencijos knygą, kuri planuojama, kad bus išleista tarptautinėje leidykloje dar šių metų antroje pusėje,“ – teigė J. Valčiukas.

Renginio koordinatorius atkreipė dėmesį į konferencijos tiesioginį ryšį su MRU bakalauro programa „Teisė ir globalus saugumas“. „Tai viena tų retų bakalauro programų regione, kuri turi savo unikalią kasmetinę tarptautinę konferenciją, skiriamą teisės ir globalaus saugumo temoms ir organizuojamą programos studentų bei dėstytojų,“– pažymėjo J. Valčiukas.

Konferencijos įrašo nuoroda.

Mokslinė konferencija iš dalies finansuota Lietuvos mokslo tarybos lėšomis pagal podoktorantūros projektą SP-61-22.